Mit tett az MVSZ 2000 óta?

A 2000. decemberi Magyar Országgyűlés minden előzetes egyeztetés, vizsgálat nélkül a kormánytagok, a javaslat előterjesztője, az MDF-es, és az ellenzéki képviselők ellenében, a kormánykoalíció fideszes és kisgazda képviselői mindössze 11 fős többséggel megvonták a költségvetési támogatást.

2000 májusa – Patrubány Miklós elnökké választása – óta a
Magyarok Világszövetsége nevéhez kötődő fontosabb események évenkénti listája.

2000  május:  az előző év munkáját továbbfejlesztve a Magyarok V. Világkongresszusa
                       zárónyilatkozatában ajánlásként fogalmazza meg a külhoni magyar
                        állampolgárság koncepcióját;
            nyár:   a külhoni magyar állampolgárság törvénytervezetének elkészítése és eljuttatása
                        a közjogi méltóságokhoz;
            ősz:      az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának új, a magyar nyelvhez
                        méltó fordításának elkészítése;

2001 – 2002    erőteljes nemzetközi kampány Strasbourgban és Brüsszelben, az Európai
                        Parlamentben a Beneš-dekrétumok elítéléséért;

2003                kampány az EU-s csatlakozási szerződés hátrányos rendelkezései ellen;
a Quo vadis, Székelyföld? című konferencia megszervezése, a Székely
                        Nemzeti Tanács megalakítása felé tett első lépés;
                        a készülő Európai Alkotmány tervezetébe a kollektív kisebbségi jogok
megfogalmazása és becikkelyezése magyar, angol, francia és német nyelven;
                        népszavazás kezdeményezése az ún. „kettős állampolgárság”-ról;

2004                a Szent Korona – eszme nemzetstratégiai elvként való elfogadása;
a 2000. évi elnökválasztó kongresszus ellen indított valamennyi per teljes,
                        végleges, jogerős megnyerése;
                        a Magyarok VI. Világkongresszusának megszervezése: A magyarság és a Kelet
                        a december 5-i népszavazás;

2005                a délvidéki magyarok lappangó magyar állampolgári státusának kimutatása;
                        Románia uniós csatlakozásának feltétlen, azonnali támogatása ellen;
                        a Honlevél-igazolvány kibocsátása: az első egyetemes magyar igazolvány;
                        a Honlevél-újság, színes magazin elindítása;
                        a választott tisztségviselők eskütétele a Szent Korona színe előtt;

2006                Magyar Nemzeti Minimum – 2006;
a Sólyom-dosszié;
                        az ÁrpádHír internetes  televízió elindítása;
                        a 2006-os Kossuth téri tüntetések egyik szervezője, a rendőrterror teljes,
                        egyenes televíziós közvetítése;

2006-2007      az 1956-os szovjet katonai intervenció okozta háborús károk felmérése;
                        Kéri Edit könyvének kiadása: Kik lőttek a Kossuth-téren 1956-ban?

2006-2008      küzdelem az Ereklyés Országzászló visszaállításáért, a szovjet emlékmű elviteléért, népszavazási aláírásgyűjtés;

2007-2008      a Lisszaboni Szerződés olvasatlan elfogadása ellen – Emlékirat 2008. június 14;

2008                a Magyarok VII. Világkongresszusának megszervezése: A Fordulat;
ezen belül: A magyar nép önrendelkezési nyilatkozata
                  tizenkét konferencia
      az adósságcsapda keletkezése és következményei
                                         határozat Trianon és Párizs fölülvizsgálatának szükségességéről
                                          Hungarian World Encyclopedia, valamint a Magyarságtudományi
                                         tanulmányok angol nyelvű változata, a Selected Studies in
                                         Hungarian History 

2009                Mindszenty József hercegprímás kezdeményezte és indította el az egyetlen
                        magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos rend alapítójának, Boldog Özsébnek
                       szentté avatását;  az elkészült  posztulátumot  a Vatikánba Patrubány Miklós, a
                        Magyarok Világszövetségének elnöke juttatta el, 2008. március 18-án;
az Igazságot Európának! petíció kidolgozása és elfogadása;
                        felszólalás a rendőrállami erőszak ellen;
                        Magyarország ne feledd hőseidet! c. emlék-CD kiadása az Aradi Vértanúk
                        mártíriumának 160. évfordulójára, és annak ingyenes eljuttatása, több mint 1200
                        iskolába és emlékező közösségekhez;
Lipcsey Ildikó könyvének kiadása: 100 nap, avagy Budapest román megszállása

2010                Magyar Nemzeti Minimum – 2010;
Magyarságtudományi Füzetek címen 5 évre tervezett havi kiadvány indul;
                        Trianon 90: törvénytervezet benyújtása a nemzeti emléknapról
                        A Hogyan történhetett?! – Kiáltvány Trianon 90. évfordulóján c. dupla-CD
kiadása;
Trianon óta az első hatóságilag engedélyezett, rendőri felvezetéssel és
                        biztosítással szervezett összmagyar megmozdulás Versailles-ban;
            az egyes székely székek nevében 8 kapuból álló székely kapusor állítása
            Szegeden, a Székely Himnusz emlékműnél; fővédnökség az I. Székely-Magyar
            Világkongresszus fölött, a Székelyföld örök! tudományos konferencia
            megszervezése;
            döntő hozzájárulás a Nemzet székelykapujának felállításához Kenderesen,
            Horthy Miklós kormányzó tiszteletére.

Kapcsolódó anyagok:
- Az MVSZ erkölcsi alapja
- Az MVSZ 2010. évi közhasznúsági jelentése