"Reformáció 500" – Az Alföldi Unitárius Búcsú meghívója Füzesgyarmatra


Idén, július 9-én, vasárnap Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke lesz a díszvendége az Alföldi Unitárius Búcsúnak Füzesgyarmaton.

Alább közöljük a rendezvény részletes programját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894  e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám : 144 - 2017 / Lelkészi Iktatókönyv


 

 

K E D V E S   T E S T V É R Ü N K !

 

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet Presbitériuma és Hívei szeretettel hívják és várják Önt a

2017. július 9-én, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő Alföldi Unitárius Búcsú keretében tartandó ökumenikus ünnepségre a „Reformáció 500" alkalmából.

 

Az ünnepség a református templomban kezdődik, ahol áhítattal megnyitjuk a két protestáns felekezet történelméből összeállított képkiállításunkat és bemutatjuk az erre az alkalomra, a fellelt történelmi dokumentumokból készített kiadványunkat.

¾ 11-ig meg lehet tekinteni a kiállítást, ami egyébként október 31-ig lesz nyitva, a kiadvány pedig megvásárolható a református és unitárius templomban és hivatalban, valamint a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesületnél. Az áhítatot Tóth Zoltán református lelkész tartja. A két felekezet és az egyesület által megtervezett és készített képkiállítást Incze László, az Egyesület alelnöke nyitja meg.

 

11 órától az ünnepség fő része az unitárius templomban folytatódik, ahol ökumenikus istentisztelet keretében (katolikus testvéreink is ott lesznek plébánosuk vezetésével) emlékezünk a reformáció történetére. Köszöntőt mond Balázsi László, lelkész - mb. püspök, Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde gondnok. Emlékbeszédet mond az alföldi ünnepi búcsú díszvendége, Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke.

 

Hittanos ifjak és felnőttek, dalárdisták alkalomhoz illő énekeket, verseket adnak elő,  4 ifjú unitárius lány hitéről vallást tesz konfirmáció keretében és vesz Úrvacsorát. Ajándékokat, elismerő okleveleket és emléklapokat is nyújtunk át több jelenlévőnek.  Az ünnepi megemlékezésre a fentiek mellett részvételi szándékukat jelezték helyi és megyei vezetők, ahonnan támogatásokat is kaptunk, jönnek az Erdélyi Szövetségtől, lovag- és vitézi rendektől, civil szervezetektől. Erdélyből is érkeznek vendégeink.

 

Az istentisztelet után a szoborparkunkban felavatjuk-felszenteljük a reformáció emlékére készített kopjafát, ahol emlékbeszédet mond Mandics György Temesvárról, az Erdélyi Szövetség egyik vezetője, író, történész, az 1989-es forradalom krónikása.

 

Az egyházak képviselői áldást mondanak az ünnepen jelenlévőkre és a kopjafára.

 

Isten adjon szép napokat a találkozásig és vezesse hozzánk erre a szép emlékezésre.

 

(Az ünneplés után ízletes alföldi birkapörkölt ebédre hívjuk vendégeinket. A részvételi szándékot legkésőbb július 3-ig kérjük visszajelezni!)

 

Füzesgyarmat, 2017. június 14.

                                                                                    Atyafiságos üdvözlettel:

 

                                                                                  Balázsi László s.k. lelkész

    mb. unitárius püspök

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9286/170626

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.