Fwd: Az MVSZ 2016. évi közhasznúsági jelentésének szöveges része

2017. május 12-13-án Budapesten zajlott a Magyarok Világszövetségének
rendes

éves Küldöttgyűlése, amelyen korszakos határozatok születtek, és amelyekre
még visszatérünk. Az MVSZ közhasznú tevékenységéről Patrubány Miklós elnök
számolt be írásban és szóbeli kiegészítéssel. A küldöttek egyhangú IGEN
szavazattal fogadták el a jelentést, amely alább és csatoltan is olvasható.


Az MVSZ 2016. évi közhasznúsági jelentése

Szöveges beszámoló

„A Magyarok IX. Világkongresszusa keretében megtartott őstörténeti
konferencia legfőbb hozadéka, hogy az ott elhangzott előadások
cáfolhatatlanul bizonyították a székely nép Atilla nagykirály
hátramaradt hun népének voltát és magyarajkúságát. Ez a két megállapítás
látszólag csak 500 évet nyit meg a magyarság legújabb kori Kárpát-medencei
történetében, de voltaképpen kitolja a magyarság határait a kínai nagyfalig
és az egyiptomi Szfinxig térben, és megnyit 5000 évet időben."


(Idézet a Magyarok IX. Világkongresszusának Záró-Nyilatkozatából – 2016.
augusztus 20.)

A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete,
védőernyőként kíván működni a magyar nemzet minden tagja számára, bárhol
éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert
hozzá tartozónak tekint.

A magyar nemzet a Szent Korona közjogi rendje szerinti államot megalkotó
nép. A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a
görög-római civilizáció előtti, jelentős civilizáció nyelvét, kisebb
mértékben kultúráját és még kisebb mértékben – a szerves műveltség, a
mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát. A magyar néppel
egymást kiegészítő, mellérendelő viszonyban él az ugyancsak magyar
anyanyelvű, határőrző székely nép, amelynek tagjai születésüknél fogva
nemességet élveztek.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa 2012. augusztus 20-án elfogadta
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/esemenyek/viii-vilagkongresszus> a
magyar nemzet meghatározását. Jelen Alapszabály a magyar nemzet fogalmát
ezzel teljesen összhangban használja.

(Idézetek a Magyarok Világszövetségének Alapszabályából)


Míg a magyar állam számára a 2016. év a nagy tévedések és elmulasztott
lehetőségek – a Brexit nyílt ellenzése
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/273
8-orban-viktor-sajatos-szabadsagharca-elsokent-kampanyol-brusszel-mellett-a-
britek-kilepese-ellen
> , az eredménytelen kvóta-ügyi népszavazás
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/296
7-mvsz-mi-lesz-veled-magyarorszag-patrubany-miklos-az-oktober-2-i-nepszavaza

srol> , a meghiúsult alkotmánymódosítás –, addig a Magyarok
Világszövetségének életében a 2016. év a nagy összegzések és a
beteljesülések éve volt.

Egyrészt sikerült eredményesen megrendeznie a küldetésének legfontosabb
feladatát jelentő Magyarok Világkongresszusának IX. ülését 2016. augusztus
15-20. között Ópusztaszer – Székesfehérvár – Budapest – Pásztó helyszíneken.


Másrészt, a Magyarok Világszövetségének másfél évtizednyi háttérbe
szorítása után Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor őszi parlamenti
beszédében mondta ki azt, amit minden tisztességesen gondolkodó magyar
embernek el kell ismernie, hogy a külhoni magyarok magyar állampolgársága
visszaadásának lehetőségét a Magyarok Világszövetségének másfél évtizedes
harca teremtette meg. Ennek az 1995-től 2010-ig tartó kemény menetelésnek
csúcspontját a 2004. december 5-i népszavazás jelentette, amely ugyan nem
volt ügydöntő erejű, de győztes IGEN-eivel megteremtette a magyar politikum
számára az erkölcsi alapot és politikailag legitimálta az állampolgársági
törvény ennek megfelelő módosítását.

Harmadrészt, a Magyarok Világszövetségének sikerült gazdasági
intézményrendszerét és vagyonának szerkezetét oly módon átalakítania, hogy a
22 évig a Szövetség számára a legnagyobb biztonsági kockázatot jelentő,
abnormális belső függőségeket kiiktatta, és ezzel megteremtette a
kiszámíthatóbb, tervezhetőbb, biztonságosabb működés feltételeit.

Szóljunk mindhárom eseményről bővebben.


Egyrészt: A Magyarok IX. Világkongresszusa

A Magyarok Világszövetségét 1938-ban az a Magyarok Világkongresszusa hívta
életre, amely Világkongresszus azért jött létre kilenc évvel korábban,
1929-ben, hogy a trianoni ország- és nemzetcsonkítás következtében
képviselet nélkül maradt egyetemes magyar népet a világ színe előtt
képviselje. A Magyarok Világkongresszusa a saját magát két ülés között
képviselni hivatott, és állandóan működő, ügyvivő testületeként hívta életre
a Magyarok Világszövetségét. Következésképp, lévén, hogy a Magyarok
Világszövetségének teljesen egyedi legitimitása és státusa van a magyar
nemzet életében, számára nincs fontosabb feladat, mint a Magyarok
Világkongresszusa előző ülései határozatainak végrehajtása, illetve azok
szorgalmazása, és a soron következő Világkongresszus ülésének megszervezése,
lebonyolítása.

A Magyarok IX. Világkongresszusának Nyitó-konferenciáját 2016. augusztus
15-én, Nagyboldogasszony napján, Székesfehérváron, Záró-konferenciáját pedig
Budapesten tartotta meg, 2016. augusztus 20-án, Szent István napján. E két
plenáris nemzetpolitikai döntéshozó ülés között Budapesten tíz szakmai
konferencia zajlott, amelyek keretében 171 előadás hangzott el. Ezek az
előadások és vitájuk alapozták meg a Záró-konferencia döntéseit és magát a
Záró-Nyilatkozatot
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/hirfolyam/2920-mixvk-zaro-nyilatkoz
at> . A világkongresszusi küldöttek már az ülés idején átvehették a
dolgozatokat tartalmazó tíz kötetet, egy megjelent 2016 decemberében, míg
további két kötet kiadása a 2017. évben várható.

A Záró-Nyilatkozat
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/hirfolyam/2920-mixvk-zaro-nyilatkoz
at> megfelelően összegzi a történteket és a meghozott határozatokat, ezért
annak teljes szövegét jelen szöveges beszámolóba emelem, mellékletként.
Ugyanakkor kiemelek ezek közül néhányat.

A Csíki Székely Krónika valódiságának cáfolhatatlan bizonyításával, ami az
őstörténeti konferencia keretében megtörtént, bizonyítottnak tekintendő,
hogy a székely nép Atilla nagykirály hátramaradt hun népe, amely mindenkor
magyar ajkú volt. Ez a két megállapítás látszólag csak 500 évet nyit
meg a magyarság legújabb kori Kárpát-medencei történetében, de voltaképpen
kitolja a magyarság határait a kínai nagyfalig és az egyiptomi Szfinxig
térben, és megnyit 5000 évet időben.

A Petőfi Sándor hamvainak elhozása végett rendezett konferencián megjelent
Petőfi Sándor szibériai szépunokája, egy bájos hun-burját hajadon, Oyuna
Baldakova, ezzel karnyújtásnyira hozva Petőfi Sándor Szibériába történt
elhurcoltatása tényének bizonyítását. Ugyanezt erősítette a Dr. Alekszej V.
Tyivanyenko burjátországi történész előadása és tavaly megjelent orosz
nyelvű könyve, amelyet az MVSZ Dalmay Árpád nagyszerű fordításában még abban
az évben, a 29. számú Magyarságtudományi Füzetként megjelentetett. Ebben a
könyvben található az a hivatkozás Oroszország Igazságügyi Minisztériumának
honlapjára, amelyen e közhasznúsági jelentés írásának időpontjában is
olvasható, hogy Petőfi Sándort 1849-ben, a levert szabadságharc után
szibériai fogságba hurcolták. Közeleg tehát az idő, amikor a magyar államnak
fel kell adnia eddigi struccpolitikáját, meg kell adnia a nemzet legnagyobb
költőjének a nemzeti kegyeletet, méltó helyen és módon eltemetve az ő
hazahozott hamvait. Ez lesz az a pillanat, amikor elérkezik az idő a magyar
történelmet tudatosan meghamisító, jelenlegi tudományos intézmények
felszámolására, és helyükbe egy új, magyar érdekű tudós társaság
megalapítására.

A Magyarok IX. Világkongresszusa is védelmébe vette a magyar földet,
felhívva Magyarország kormányát, hogy tárgyalja újra az EU-hoz történt
csatlakozási szerződését
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/292
4-mixvk-a-magyar-fold-vedelmeben-a-kormany-kezdemenyezze-az-eu-s-csatlakozas
i-szerzodes-ujratargyalasat
> , és vetesse ki a szabad forgalmú árúk
csoportjából a magyar anyaföldet, amihez a Brexit bekövetkezte jó tárgyalási
helyzetet teremt.

Kassai Lajosnak, a lovasíjászat megteremtőjének és legnagyobb bajnokának,
valamint Mónus Józsefnek, cél- és távlövő világbajnoknak MVSZ általi
kitüntetésével
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/297
0-mvsz-kassai-lajos-es-monus-jozsef-atvette-a-magyar-nemzetert-erdemermet
> ,
és a Világkongresszus munkájába való tevőleges bevonásával
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/289
1-mixvk-monus-jozsef-a-magyarok-vilagszovetsegenek-ajanlotta-fel-kovetkezo-v

ilagcsucsat> egy új, a nemzet életében előremutató út nyílt meg.

A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok
Világszövetsége együttműködésének eredményeként a Magyarok IX.
Világkongresszusa közkinccsé tette Dr. Pálfi György Tudománytörténeti
Kiállítását, amelyet a professzor több évtizedes összegző munkával teremtett
meg. Ez a kiállítás, különösen annak a tanuló magyar ifjak körében történő
megfelelő terjesztésével alkalmas lehet nemzetünk a 20. században oly
kegyetlenül megtépázott önbecsülésének helyreállítására, és az idén elhunyt
Borbély Imre
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/3080-eltemettek-borbely-imret-patru
bany-miklos-bucsubeszede
> által megálmodott, először a Magyarok IV.
Világkongresszusa keretében, 1996-ban felvázolt tudásközpontú nemzetépítés
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/161
5-borbely-imre-szubszidiaris-nemzetstruktura-es-tudaskozpontu-nemzetfejleszt
es-illetve-ezek-mai-korlatai-2014-marcius-8
> életbe léptetésére.

Végül, a magyar ősiségnek több konferencia keretében történt további
bizonyításával és a további lépések világkongresszusi határozatokba foglalt
felvázolásával a Magyarok IX. Világkongresszusa világos utat jelölt meg a
magyar nemzet számára, amelyet következetesen végigjárva, nemzetünk
megdöntheti Trianont és helyreállíthatja a Szent Korona országát, azaz
újrateremheti a maga számára és Európa számára az élet esélyét.

Alább felsorolom a Záró-Nyilatkozat
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/hirfolyam/2920-mixvk-zaro-nyilatkoz
at> magukért beszélő alcímeit:

Üzenet Európának: Európa Trianonja

Hozzájárulásunk az egyetemes közjóhoz

Bizonyított székely és magyar ősiség

A magyar nemzet meghatározásának kiegészítése

A magyar ősiség a magyar nyelv és a magyar írás védelmében

Felszólalás a méltányosság jegyében, a magyar nemzet védelmében

A Kárpát-medence és a Szent Korona országa

A székely nép önrendelkezése

Trianontól a hazaáruláson át a Szent Korona országáig

Petőfi Sándor szépunokája

Az MTA alkalmatlansága

Az MVSZ fokozott szerepvállalása

A magyar föld védelmében

A népszaporulatot segítő méltányos nyugdíjrendszerért

A tíz szakmai konferencia hozadéka


Másrészt: Az MVSZ érdemének a magyar és a nemzetközi politikum általi
elismerése

A 2016. szeptember 12-i parlamenti válasz-felszólalásában a kormánypártok
által ritkán hangoztatott alapigazságot mondott ki, és aratott nagy tapsot
Orbán Viktor miniszterelnök: a 2004. december 5-én az IGEN-ek győzelmével
végződött népszavazás nélkül nem született volna meg 2010-ben a magyar
állampolgárságot a külhoni magyarok számára is elérhetővé tevő törvény!

A népszavazást kiharcoló, és az IGEN-eket győzelemre segítő Magyarok
Világszövetségéről nem esett szó. Ezúttal sem. A Magyarok Világszövetségét
december 5. kapcsán csak akkor szokta a magyarországi politikai osztály
emlegetni, ha az általa kezdeményezett népszavazásról, mint a magyar nemzet
elleni merényletről beszélnek…

Pedig
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/198
8-ujra-egyutt-nagygyules-egy-eros-nemzetert-a-kossuth-teren
> korábban Kövér
László, az Országgyűlés elnöke is kimondta, hogy „2004. december 5-én egy új
korszak kezdődött a magyarság életében". Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, mint a magyar állampolgárságot a külhoni magyarok
számára elérhetővé tevő törvénymódosítás előterjesztője pedig úgy
fogalmazott, hogy az IGEN-ek 2004. december 5-én aratott győzelme kötelezi
az Országgyűlést e törvény meghozatalára.

Természetesen sem Kövér László, sem Semjén Zsolt nem említette meg annak a
nevét, aki nélkül erre a népszavazásra soha sem került volna sor: a Magyarok
Világszövetségét. (!?)

Orbán Viktor említett parlamenti beszéde
<https://www.youtube.com/watch?v=_K--vp5J5W0> ide kattintva tekinthető meg.
Beszédének szóban forgó része a felvétel 6:35 perce után kezdődik.

„Ha ez nincs (ti. a december 5-i győztes népszavazás), nem tud megtörténni
(t.i. az állampolgársági törvény módosítása)!" – zárta mondandóját nagy taps
közepette a kormányfő.

Emlékeztetésképpen idézek egy régebbi MVSZ Sajtószolgálat közleményt:

A külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáért kiírandó
népszavazást Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke
kezdeményezte az MVSZ alapításának 65. évfordulóján, 2003. augusztus 18-án
megtartott elnökségi ülésen. Az MVSZ 26 tagú Elnöksége aznap több órás vita
után egyetlen tartózkodással hozta meg a kezdeményezést támogató
határozatát. 2004 tavaszán az MVSZ szervezésében közel félmillió magyar
állampolgár támogatta aláírásával a népszavazás kiírását, amelyre végül
2004. december 5-én került sor. Győztek ugyan az IGEN-ek, de a
Gyurcsány-kormány ellenkampánya miatt alacsony volt a részvétel, és annak
ellenére, hogy a népszavazás eredményesnek bizonyult, nem volt ügydöntő
ereje. 2007-ben az MVSZ változatlan kérdéssel útjára indította második
népszavazási kezdeményezését, amelynek kiírását az Alkotmánybíróság
elképesztő jogi csűrés-csavarással akadályozta három éven keresztül, mígnem
a 2010-ben kétharmados parlamenti többséget szerző Fidesz-KDNP koalíció meg
nem hozta a fent hivatkozott törvényt. Ezt követően megszólalt az
Alkotmánybíróság is, és elutasította az MVSZ második népszavazási
kezdeményezését, állítván, hogy az okafogyottá vált volna... Az
Alkotmánybíróság ebben a kérdésben is „tévedett", hiszen az MVSZ által
kezdeményezett népszavazás azoknak adta volna vissza a magyar
állampolgárságot, akik magyar nemzetiségűek, míg a Fidesz-KDNP koalíció
által elfogadott törvény azoknak adja meg ezt a kedvezményt, akiknek
valamely felmenője magyar állampolgár volt. Függetlenül attól, hogy milyen
nemzetiségűek… A két megközelítés között – következményeiben is – jól
érzékelhető a különbség.

A Magyarok Világszövetsége úgy tekint a 2004. december 5-i népszavazásra,
mint közel nyolc évtizedes történetének legjelentősebb nemzetpolitikai
cselekedetére.

Az MVSZ Elnöksége december 5. tízedik évfordulóján ezt a napot a
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/201
8-december-5-a-magyarok-vilagszovetsege-es-a-magyar-nemzet-oszthatatlansaga-

napja> Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzet Oszthatatlansága Napjává
nyilvánította.

Azzal, hogy a minden tisztességes szándékú magyar ember számára nyilvánvaló
igazságot Orbán Viktor miniszterelnök 2016. szeptember 12-i felszólalásában
– Kövér László házelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes után –
félreérthetetlenül kimondta, azzal gyakorlatilag a magyar állam legfőbb
vezetői elismerték az MVSZ azon érdemét, amely eddig mintegy egymillió
külhoni magyarnak juttatta vissza magyar állampolgárságát, és amely érdemet
az MVSZ Küldöttgyűlése is az 1938. augusztus 18-án alapított Magyarok
Világszövetsége története legjelentősebb nemzetpolitikai cselekedetének
minősített, és ezt a Szövetség Alapszabályában is rögzítette.

De jutott a Magyarok Világszövetségének és elnökének 2016-ban nemzetközi,
értsd nem-magyar elismerés is. Jómagam egy MVSZ-küldöttség élén, október
végén Lengyelországba utaztam, ahol találkoztam Andrzej Duda államelnökkel
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/299
9-oszandec-patrubany-miklos-es-andrzej-duda-kezfogasa
> , és megbeszélésünk
nem merült ki az általunk 1999. június 16-án, Szent Kinga tiszteletére
felavatott székelykapunál megejtett kézfogással
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/300
3-video-andrzej-duda-es-patrubany-miklos-kezfogasa-oszandecen
> , hanem
délután találkozásunk során fontos magyar érdekű dokumentumokat is
átadhattam az államelnöknek.

Később, novemberben és decemberben, a Magyarok IX. Világkongresszusának a
magyar nyelvre vonatkozó határozatát végrehajtva, Ausztriában,
Németországban és Svájcban voltam körúton, ahol Varga Csaba – A kőkor élő
nyelve című, általunk készíttetett német nyelvű könyvét
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/304
5-varga-csaba-fomuve-megjelent-nemetul
> mutattam be. Münchenben, két ízben
is találkoztam Bajorország kulturális miniszterével és ott akkreditált
külföldi diplomatákkal, akik a Magyarok Világszövetségének ismerőiként és
méltatóan szóltak az MVSZ törekvéseiről.

Összegzésként elmondható, hogy szemlátomást oldódik az a magyar politikum
által a Magyarok Világszövetsége ellen elrendelt karantén, amely 2000-ben az
MVSZ költségvetési támogatásának puccsszerűen, és országgyűlési házszabályt
sértően történt megvonásával kezdődött, amely az MVSZ elszigetelésével
folytatódott, és amely abban a több mint hatszáz bírósági tárgyalási napban
érhető tetten, amelynek az MVSZ ez alatt a másfél évtized alatt, akarata
ellenére alanyává vált. A karantén oldódása folytatódik, akár tetszik ez
egyeseknek, akár nem…


Harmadrészt: Az MVSZ megteremtette a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb,
biztonságosabb működés feltételeit

Ötéves – temérdek akadállyal teletűzdelt, és menet közben meghiúsult
kísérletek sokaságával jelzett – fáradozás árán, sikerült végrehajtanunk a
Küldöttgyűlés 14/2011. (V.21.) MVSZ KGY határozatát. Méghozzá nem is
akárhogyan. A határozat tárgyát képező ingatlant az Elnökség által a piaci
árak alapján megszabott értékesítési árat 25%-al fölülmúlva értékesítettük!
A végső tárgyalások két évig tartottak, amelynek első évében a legjobb
ajánlattevő kiválasztása, és az érte való megvívás zajlott. A második év a
kiválasztott partnerrel kötött szerződések – összesen négy, mintegy 80
oldalas – lebonyolítására került sor.

A hallatlan fizikai és szellemi-lelki erőt felemésztő folyamat során
megismerhettük a mai magyar társadalmi-gazdasági élet számos rákfenéjét, a
nyilvánvalóan alkotmányellenes kormányrendelettől, a korrupció melegágyának
megteremtésére alkalmas, eszméletlenül és ésszerűtlenül túlcentralizált
állami bürokráciáig el. Ez utóbbit „testközelből" megtapasztalva meg kell
állapítanunk, hogy gyilkos természetű: bizton mondható, hogy elmegy az
életkedve annak, aki ebbe a rendszerbe beleütközik.

Az MVSZ vezető testületei – az Elnökség, a Küldöttgyűlés, a Felügyelő
Bizottság és az Etikai Bizottság – végigkövették az értékesítés folyamatát,
amint azt testületi határozataik is jelzik: 57/2010. (V.27.) MVSZ Elnökségi
határozat, 1/III/2010. (VIII.10.), 2/III/2010. (VIII.10.), 3/III/2010.
(VIII.10.), 4/III/2010. (VIII.10.), 5/III/2010. (VIII.10.), 6/III/2010.
(VIII.10.), 7/III/2010. (VIII.10.), 8/III/2010. (VIII.10.), 9/III/2010.
(VIII.10.), 10/III/2010. (VIII.10.), 11/III/2010. (VIII.10.), 12/III/2010.
(VIII.10.) MVSZ Elnökségi határozatok, 15/I-III/2011. (II.26.) MVSZ
Elnökségi határozatok, 18/2011. (XII.3.) MVSZ Elnökségi határozat, 5/2012.
(V.17.) MVSZ Elnökségi határozat, 21/2012. (VI.30.) MVSZ Elnökségi
határozat, 6/I-II/2010. (XI.10.) MVSZ Elnökségi határozatok, 17/2013.
(XII.7.) MVSZ Elnökségi határozat, 13/2014. (II.22.) MVSZ Elnökségi
határozat, 6/2014. (V.8.) MVSZ Elnökségi határozat, 8/1-4/2014. (V.8.) MVSZ
Elnökségi határozatok, 9/2014. (V.8.) MVSZ Elnökségi határozat, 11/2014.
(VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 12/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi
határozat, 13/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 14/2014. (VIII.16.)
MVSZ Elnökségi határozat, 14/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat,
15/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 16/2014. (VIII.16.) MVSZ
Elnökségi határozat, 17/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 16/2014.
(XII.6.) MVSZ Elnökségi határozat, 17/2014. (XII.6.) MVSZ Elnökségi
határozat, 18/2014. (XII.6.) MVSZ Elnökségi határozat, 9/2015. (II.14.) MVSZ
Elnökségi határozat, 6/I-II/2015. (VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozatok,
7/2015. (VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 8/2015. (VIII.22.) MVSZ
Elnökségi határozat, 9/2015. (VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 10/2015.
(VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 11/2015. (VIII.22.) MVSZ Elnökségi
határozat, 12/2015. (VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 6/2015. (XII.5.)
MVSZ Elnökségi határozat, 7/2015. (XII.5.) MVSZ Elnökségi határozat,
15/2016. (II.13.) MVSZ Elnökségi határozat, 16/2016. (II.13.) MVSZ Elnökségi
határozat, 17/2016. (II.13.) MVSZ Elnökségi határozat, 18/2016. (II.13.)
MVSZ Elnökségi határozat, 6/2016. (IV.15.) MVSZ Elnökségi határozat, 7/2016.
(IV.15.) MVSZ Elnökségi határozat, 8/2016. (IV.15.) MVSZ Elnökségi
határozat, 12/2016. (VIII.18.) MVSZ Elnökségi határozat s különösen a
13/2016. (VIII.18.) valamint a 14/2016. (VIII.18.) számú Elnökségi
határozatok, amelyek az MVSZ Felügyelő Bizottságának és Etikai Bizottságának
az ingatlan értékesítésének folyamatára vonatkozó egyetértő nyilatkozatait
veszik tudomásul. A légkört, amiben ez a hallatlan erőfeszítés zajlott, jól
érzékelteti a menetközben „elkerülhetetlenül lábra kapott" rágalmakat
elutasító, 15/2016. (VIII.18) MVSZ Elnökségi határozat. És legvégül a
9/2016. (08.19.) MVSZ KGY határozat.

Ennek a folyamatnak lezárásaként fontos, egy szándékos, az MVSZ jó hírét
tudatosan rontó, félrevezető ál-hír eloszlatása. A számok és a folyamat
ismeretében megállapítható, hogy a szóban forgó ingatlan értékesítését nem a
2008-ban a Magyarok VII. Világkongresszusának lebonyolítására felvett 50
millió forintos kölcsön tette elkerülhetetlenné, hiszen ez az összeg a
világgazdasági válság kitörése előtti gazdasági viszonyok között egy év
alatt könnyedén kigazdálkodható lett volna, hanem ez a 2008. szeptember
1-jén kirobbant világgazdasági válság következménye. Az új viszonyok
közepette az ingatlanjaink bérlői sorra csődbe mentek, és hatalmas
adósságállományt hagytak maguk mögött. A bevételkiesés akkora volt, hogy a
PAX PANNONIAE Kft. ötször akkora (500%) adósságot halmozott fel a kezelésébe
adott ingatlanok üzemeltetésével járó kiadásokkal, mint amekkora a felvett
hitel volt. Ennek a lefelé örvénylő folyamatnak csak akként lehetett véget
vetni, hogy magunk és munkatársaink egészségét kockáztatva öt egymást követő
télen keresztül fűtetlen székházban kellett dolgoznia a Magyarok
Világszövetségének!!! Nem a világ botránya ez, kedves Magyar Testvéreim??!!

Most, hogy ennek a gyászos állapotnak sikerült véget vetnünk, még egy
kevéssé ismert körülményre kell rámutatnunk. A fennebb vázolt ötéves
folyamattal sikerült teljesen átcsoportosítanunk és átalakítanunk az MVSZ
vagyonának szerkezetét. Sikerült hatálytalanítanunk az 1994-ben MVSZ
elnökségi határozattal életre hívott PAX PANNONIAE Kft-t, amely abnormális
tulajdonviszonyaival az MVSZ életének legfőbb kockázati tényezőjévé, a külső
hatalmi beavatkozás „szélessávú országútjává" vált, és a világgazdasági
válság következtében megállíthatatlanná váló gazdálkodásával az MVSZ
legsúlyosabb mindennapos megélhetésének közvetlen okozója volt. Ezzel egy 22
éve gennyező fekélyt távolítunk el a Magyarok Világszövetségének testéről. A
Kft. végelszámolását elrendeltük. Helyébe a 2012-ben kényszerűségből
megalapított Pax Pannonicum Kft-nk lép, a tulajdonos MVSZ számra is
átlátható, követhető és reményeink szerint nyereséges gazdálkodással.

Az MVSZ tavalyi gazdag tevékenységének még hosszú oldalakat szentelhetnénk.
Nem tesszük, hanem mellékeljük teljes 2016. évi tevékenységünknek a tükrét
úgy, ahogyan az az MVSZ Sajtószolgálat közleményeiből ránk köszön. Bármely
sorára rákattintva olvashatóvá válik a több mint háromszáz közlemény
akármelyike. Jó olvasást, hasznos időtöltést kívánok!

Velünk az Isten!

és

Vesszen Trianon!Budapest-Kolozsvár, 2017. május 11-én

Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarok Világszövetségének elnöke

Mellékletek:1. A Magyarok IX. Világkongresszusának Záró-Nyilatkozata – 2016. augusztus
20.
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/hirfolyam/2920-mixvk-zaro-nyilatkoz
at>2.
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/3236-a-magyarok-vilagszovetsegenek-
2016-evi-tevekenysege-az-mvsz-sajtoszolgalat-tukreben
> A Magyarok
Világszövetségének 2016. évi tevékenysége az MVSZ Sajtószolgálat tükrébenMVSZ Sajtószolgálat

9257/170517


<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/nyitolap/szja-1#.Uxp7BM6ghvI>
Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka
György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar
Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet
a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a
kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi
egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét
évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és
tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a <http://www.mvsz.hu>
www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres
levelet a <mailto:sajtoszolgalat@mvsz.hu> sajtoszolgalat@mvsz.hu címre,
amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.