Aradi Vértanúk: És Görgey? - Vörösmarty Mihály verse Görgeyről


Amiről az Aradi Vértanúk napján ritkán szoktunk elgondolkodni: Görgey Artúr főparancsnok 1849. augusztus 13-án Világosnál letetette a fegyvert a magyar honvédséggel. Ezt követően, október 6-án Aradon kivégezték a magyar hadsereg tábornokait… Mit kellett volna ilyen esetben tennie a fegyvert letetető fővezérnek? Mi lett volna az egyetlen választása annak a katonának, akinek döntése nyomán parancsának engedelmeskedő főtisztjeit kivégzik?  Nos mit? Önök biztosan tudják… De Görgey nem tette meg. Ha jóhiszeműségének esett volna áldozatául, és megtette volna azt, amit ebben a helyzetben tennie kell, akkor megmenthette volna –  életét nem, de becsületét igen. A Görgey-kép azonban ennél is sötétebb. Vörösmarty Mihály cím nélküli versben örökítette meg Görgey jellemrajzát.  Jussanak eszébe minden emlékező magyarnak az Aradi Vértanúk napján Vörösmarty Mihály Görgeyről írott sorai! És jussanak eszébe azoknak is, akik Görgeynek szobrot, emléktáblát állítanak vagy koszorúznak!

 

 

 

 Vörösmarty Mihály

Görgeynek híják a silány gazembert,
Ki e hazát eladta cudarul.
Kergesse őt az istennek haragja
A síron innen és a síron túl. 

Ó százezernyi hős fiak vezére,
Dicső, ha győz, dicső, ha elesik,
Ki úr leendett, milyennél nagyobb nincs,
Meghajlott a láb túrta fövenyig. 

Kezében volt az ország szíve, kardja,
S ő mint pofon vert, megrugdalt inas,
Feladta gyáván mind e drága kincset,
Bérért vagy ingyen, mindenképen gaz. 

Hallgatnak ágyúink, a puska nem szól,
E némaság oh mily rémületes!
A hajdú nem küzd, a megjött huszárnak
Kardján most nem vér - csak könny csergedez. 

Harc nélkül, alku nélkül így elesni!
Egymásra néznek a bús harcfiak
S a hitszegő vezérre szíveikben
Kihalhatatlan átkot mondanak. 

"Isten, vagy ördög - így kérdik magokban -
Melyik teremté ezt a Görgeyt?
Ily férget isten soha nem teremthet,
Ezen megtörnék emberben a hit. 

Hervadjon a fű, ahol megpihenne,
Akadjon fel, midőn a fára néz,
Enyhet ne adjon éhe, szomja ellen
A föld, s ne nyújtson soha emberkéz... 

Kergesse őt a balszerencse, mint
Szilaj kutyák a felriadt vadat.
Éljen nyomorból, kínból mindhalálig
S ha elhal, verje meg a kárhozat." 

Gebe, 1849. október 10.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9009/161007

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.