Petőfiért! - Tyivanyenko professzor reagálása az MTA elutasító válaszára


Reagált a Magyar Tudományos Akadémia elutasító válaszlevelére A. V. Tyivanyenko orosz professzor. Levelének hangneme elkeseredett és kiábrándult. A tudományosságtól idegennek minősíti az MTA viszonyulását Petőfi Sándor és a Szibériába elhurcolt magyar hadifoglyok ügyében.

 

Tyivanyenko professzor levele alátámasztja a Magyarok IX. Világkongresszusának azon megállapítását, hogy az MTA megérett a feloszlatásra. (Lásd az MIXVK Záró-nyilatkozatának  21. pontját.)

 

Alább közzétesszük Tyivanyenko professzor reagálását.

 

 


Az MTA meggyalázta a tudományt!

Nincs szentebb feladat, mint a saját népünk szolgálata. A tudományos intézmények, amelyeket a polgárok adójából tartanak fenn, kötelesek reagálni a társadalom igényeire és teljesíteni megbízásait. Ilyen feladat lenne Petőfi Sándor szibériai életének kutatása is.

 

A Magyar Tudományos Akadémia válasza a Magyarok IX. Világkongresszusa által küldött meghívásra, hogy történészeik vegyenek részt a Petőfi-konferencia tanácskozásán és ismerkedjenek meg a legújabb szibériai kutatások eredményeivel, engem nagyon meglepett. Cinikusabb reakciót az orosz történészek baráti gesztusára én még nem láttam. Minden hazáját szerető történész kihasználta volna a lehetőséget, hogy megismerhesse azokat a forrásokat, amelyek a nyelvi akadályok és a 8 ezer kilométeres távolság miatt nehezen hozzáférhetőek. Sajnos a több országból érkezett történészek, kutatók tudományos találkozójára az MTA nem volt kíváncsi, és az általam hozott dokumentumok iránt sem mutattak érdeklődést.


Kérdezem az MTA történészeit: hogy lehet kijelenteni, hogy nem léteznek levéltári dokumentumok, amelyek Petőfi Sándor szibériai életét és több ezer honvéd ottani száműzetését igazolják, ha ezek iránt Önök semmilyen érdeklődést nem mutatnak?
Ezt a levelet gyerekesnek és egyúttal cinikusnak tartom. Ha az MTA komolyan gondolja, amit sajtószolgálata közölt velünk, akkor ez azt bizonyítja, hogy nem ismerik a szibériai kutatások eredményeit, vagy azokat el akarják a magyar nép elől zárni.


1987-ben volt egy találkozóm az akkori elismert Petőfi-szakértőkkel: Kis Józseffel és Fekete Sándorral. Nekik volt bátorságuk kimondani az igazságot: „Petőfi nem halt meg Segesvárnál, de nyomtalanul eltűnt. Mi elképzelhetőnek tartjuk, hogy fogságba került és élete végéig Szibériában élt. Ha ez be is bizonyosodna, mi nem akarjuk átírni a történelmet. Már másfél évszázada neveljük népünket Petőfi hazafiasságának példáján és mesélünk hősies haláláról a szabadságharcban…"
Úgy tűnik, hogy a mai történészek is ezen az állásponton vannak, de nincs bátorságuk elmondani az igazságot.


Ha az MTA nem bízik azokban a dokumentumokban, amelyeket Szibériából hoztam, akkor szerezzenek bizonyosságot az Orosz Igazságügyi Minisztérium internetes honlapján, amelyen egyértelmű utalás található a szabadságharcos honvédek szibériai száműzetéséről és Petőfi Barguzin-i életéről! Önök számára nem megbízhatóak a külföldi kollegák, az Orosz Tudományos Akadémia kutatásai? És a hivatalos értesítés az orosz nyilvántartásból arról, hogy kik és hol töltötték büntetésüket?
A szibériai Állami Levéltár igazgatójaként dolgoztam, de nem emlékszem, hogy bárki az MTA tagjai közül kutatatta volna a magyar honvédek sorsát Szibériában. Miért nem szerveznek magyar-orosz tudományos konferenciákat Petőfiről, ahol meg lehetne tárgyalni a kitűnő magyar költő utolsó éveivel kapcsolatos kérdéseket? Ahogyan mondani szokták: vitában születik az igazság.


A történelmet nem lehet becsapni!
A magyar nép majd felelősségre fogja vonni Önöket, amiért eltitkolják a nemzet egyik legnagyobb fiának életét, szenvedéseit és életművének egy részét. Mit fognak mondani az embereknek, amikor a hazaszeretet hulláma elsöpri a hamis papírakadályokat? Hogyan fognak magyarázkodni, amikor a nép joggal bélyegzi meg az önök neveit? Nem félnek az utókor megvetésétől?

Tisztelettel:
A. V. Tyivanyenko
a történelemtudományok doktora, a Petőfi életét kutató orosz tudományos csoport vezetője

Budapest, 2016.8.22.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8974/160901

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.