MIXVK - Beharangozó: A Fény üzenete - kulturális konferencia


Már kevesebb, mint három hónap van hátra a Magyarok IX. Világkongresszusának nyitányáig. Ezennel folytatjuk a Világkongresszus keretében sorra kerülő 10 konferencia beharangozását. Most A Fény üzenete – kulturális konferencia  Beharangozóját közöljük, melynek szerzője Dr. Grandpierre Atilla, a konferencia elnöke.

 

Magyarok IX. Világkongresszusa

 

2016. augusztus 15-20. – Ópusztaszer – Székesfehérvár – Budapest – Pásztó

 

A Fény üzenetekulturális konferencia

 

Beharangozó

 

 

 

A magyarság és az emberiség legalapvetőbb feltétele tisztánlátásunk megteremtése. A szellemi rabszolgatartás észrevétlenül ránk kényszerített eszköze a tudományosan megalapozott materializmus, a fogyasztói társadalom világképe és értékrendszere. Amíg a materializmus egyoldalúságától nem tisztítjuk meg magunkat, addig a malmára hajtjuk a vizet. A materializmust hatalmas szellemi fegyver támogatja: a fizika tudománya.

 

Ahhoz, hogy meghaladjuk a materializmust, olyan tudományra van szükség, amely legalább olyan megalapozott, mint a fizika, és ugyanakkor magában foglalja az élet és az értelem tudományát.

 

Életünk felemeléséhez szükségünk van egy olyan egzakt biológia és pszichológia megteremtésére és közérthető megvilágítására, amely a magyarság tudatát alkalmassá teszi a hatékony szellemi önvédelemre, lelki-szellemi épségünk, egészségünk visszaszerzésére.

 

Lelki-szellemi egészségünk alapfeltétele az az egészséges világkép, amely lényegében teljes képet alkot a Világegyetemről. Ez az egészséges világkép azon az átfogó tudományon alapszik, amely egyetlen egységes egész részeiként ragadja meg a Világegyetem három alapelvét, a fizikai, biológiai és pszichológiai alapelvet, azt a három kozmikus alapelvet, amely testi, lelki és szellemi egészségünket biztosítani képes.

 

E három kozmikus alapelv egyetlen egységes egészet alkot: a Világegyetemet, s így kibontakoznak előttünk az ősi magyar világkép jelképei, az Egyháromság, a kettős kereszt, a Szent Korona eszme és ezek eredendő szellemi ereje, mégpedig tudományosan, közérthetően, a józan észnek megfelelően megvilágítva. Megvilágítja, hogy mind a kozmikus életelv, mind a kozmikus tudatelv felemelő, kozmikus, kimeríthetetlen, örök erők, és arra születtünk, hogy ezeket a felemelő lelki-szellemi erőket teljes mértékben mozgósítva váltsuk valóra.

 

Tanácskozásunk a magyarság összetartó, felemelő erőit megvilágító előadásokkal járul hozzá ennek az egészséges, felemelő világképnek az alapján a magyarság és az emberiség felemelő pályára állításához.

 

 

Előadások:

Bárdi László - téma: a kínai nép összetartozása egyike a legerősebbeknek, ahogy világszerte a kínai kolóniák is mutatják. A kínaiak összetartásában a közös kultúra játssza a döntő szerepet. Mi lehet a magyarság számára  tanulság?

Benda József - A népességfogyás megállításának lehetőségei, a magyar önazonosság és életakarat megerősítésének legfontosabb lehetőségei

Cey-Bert Róbert Gyula - A hun-magyar ősvallás hármas lelki értékmeghatározója

Dibáczi Enikő – A magyar ősvallás szerepéről a magyarság összetartozásában

Grandpierre Atilla – Az egészséges világkép és az ősi magyar világkép kapcsolata

Juhász Zoltán - A magyar népzene ősmúltja, rokonai, és a benne megőrződött értékek

Molnár Zsolt - A magyar nyelvben rejlő ősi lelkiség, szellemiség, értékrend megismerése

Váralljai Csocsán Jenő - Klebelsberg Kunó munkásságának a mai magyarság helyzetére vonatkozó tanulságai

 

 

Dr. Grandpierre Atilla

csillagász, zenész, író,

a konferencia elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8909/160613

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.