MIXVK - Beharangozó - 1956: Szabadság, tisztesség, méltóság - a 60. évfordulónak szentelt konferencia


Már csak hat hét van hátra a Magyarok IX. Világkongresszusának nyitányáig. Folytatjuk a Világkongresszus keretében sorra kerülő 10 konferencia beharangozását. Most az 1956: Szabadság, tisztesség, méltóság – a 60. évfordulónak szentelt konferencia Beharangozóját közöljük, melynek szerzői – Sujánszky Jenő 1956-os szabadságharcos, a konferencia elnöke és Hadady László előadóművész, a konferencia titkára – mindketten Párizsban élnek.

 

Magyarok IX. Világkongresszusa

 

2016. augusztus 15-20. – Ópusztaszer – Székesfehérvár – Budapest – Pásztó

 

1956: Szabadság, tisztesség, méltóság – a 60. évfordulónak szentelt konferencia

 

Beharangozó

                                                                                       

 

Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulóján, a Magyarok IX. Világkongresszusába ágyazva megtartandó '56-os konferencia rendkívüli lehetőséget nyújt 1956 emlékének méltó ápolására, valamint örökségének a magyar és az egyetemes emberi jövő szolgálatába való állítására.

 

Hatvan évvel a történtek után, amikor egyre kevesebben, de még élnek a lázas napok alakítói közül jónéhányan, eljött az idő ahhoz, hogy a magyar nép e világtörténelmi jelentőségű harcát méltó helyén kezeljük. Hannah Arendt, Amerikába szakadt, német zsidó származású filozófus fogalmazta meg legfrappánsabban, hogy a magyar forradalom messze túlnőtt a francia forradalmon, mert soha sem süllyedt le a „sansculotte"-ok követeléseinek szintjére, hanem mindvégig eszmék világában maradt. A magunk részéről ezt az igazságot azzal tudjuk a világ népei számára a legérthetőbben megfogalmazni, ha egymás mellé állítjuk a francia és a magyar forradalom három-három szóba foglalt lényegét:

 

·         az 1789-es francia forradalom:  Szabadság – Egyenlőség – Testvériség

·         az 1956-os magyar forradalom: Szabadság – Tisztesség – Méltóság

 

Van a magyar forradalom jelentőségét még ennél a párhuzamnál is egyértelműbben felmutató érvelés is, az, amelyet az 50. évfordulón a forradalom és szabadságharc egyik szereplője, Dr. Hegedűs Loránt püspök fejtett ki, és amely szerint 1956 nem csupán a magyar nép életének volt kiemelkedő eseménye, nem csupán mérföldkő volt az emberiség XX. századi történetében, hanem 1956 valóságos üdvtörténeti jelentőségű esemény volt, hisz nem csupán a tízparancsolatnak felelt meg mindenben, hanem Jézus urunk Hegyi beszédében foglalt valamennyi erkölcsi parancsolatnak is.

 

Hatvan év múltán eljött az idő, hogy a fenti két gondolatot minden magyar ember megismerje, felvállalja és vallja. Csakis ekkor maradhat hű 1956 hőseihez.

 

De segítenünk kell 1956 igazi értékeinek megismerését annak a páratlanságában is nagyszerű eseménynek a közhírré tételével, hogy Párizsban, a Champs-Élysées végén, a Diadalívnél, amelyet a világháború francia hőseinek emlékére emeltek, és amelynél egyetlen más nép fiainak nem rendeznek tiszteletadó emlékünnepséget, a francia Diadalívnél – egyetlen kivételként – minden év október 23-án az 1956-os Magyar Szabadságharcosok emlékére gyújtanak lángot és koszorúznak, francia katonai tiszteletadással. Ezt megelőzően pedig a Champs-Élysées-n és a Diadalív körüli nyolc sávon leáll a forgalom, mert lyukas zászlaikkal felvonulnak az 1956-os Magyar Forradalomra és Szabadságharcra emlékező tiszteletadó ünneplők. A hatvanadik évforduló és ez a konferencia azt is el kell érje, hogy nemzetünk minden tagja tudjon hőseink e nagyszerű elismeréséről.

 

Ahhoz, hogy az utókorban megfelelő lenyomat képződjön a magyar nemzet üdvtörténeti jelentőségű forradalmáról és szabadságharcáról, meg kell azt jeleníteni Budapest közterein is. Ezért a 60. évfordulón, a Magyarok IX. Világkongresszusába ágyazott 1956-os konferencia el kívánja érni, hogy:

·         Bontsák el a Dózsa György úton a Gyurcsány-kormány által építtetett idegen lelkületű, és a magyar forradalommal semmi módon egybe nem csengő „vaskefe"-monstrumot.

·         Bontsák el a Szabadság térről a szovjet emlékművet, és állítsák helyre az Ereklyés Országzászlót, valamint a Trianon-szoborcsoportot.

·         Állíttassék köztéri szobor Rácz Sándornak, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc egyik legnagyobb alakjának, akit 1956. november 16-án, 23 éves korában a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnökévé, gyakorlatilag Magyarország vezetőjévé választottak, és aki a rá rótt életfogytiglani börtönbüntetésből amnesztiával szabadulva meghatározó szerepet játszott az 1989-es fordulat előkészítésében, majd államférfiúi nagysága élete utolsó évtizedében teljesedett ki, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöki szerepében.

 

Íme, mindezt el szeretnénk érni az 1956: Szabadság, tisztesség, méltóság – a 60. évfordulónak szentelt konferenciával.

 

Budapest-Párizs, 2016. június 16.

 

                 Sujánszky Jenő                                                   Hadady László                     

          1956-os szabadságharcos,                                                előadó,

az '56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc               a konferencia titkára

Francia-Magyar Emlékbizottsága elnöke,

              a konferencia elnöke                                   

 

 

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8920/160628

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.