Mátyás Attila az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának új elnökeMájus 7-én zajlott Kolozsváron a Magyarok Világszövetsége erdélyi tagjainak küldöttválasztó közgyűlése, amelynek keretében megválasztották az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsa új elnökségét is. Az új elnök Mátyás Attila nagyváradi evangélikus lelkész, az MVSZ Etikai Bizottságának elnöke.

Tokay Rozália, az Erdélyi OT eddigi elnöke nagyfokú elfoglaltságára való hivatkozással – a kolozsvári Szent Kamill Otthon és az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon működtetése – leköszönt az elnöki tisztségéről. A közgyűlés – érdemeit elismerve – megköszönte eddigi munkáját és az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának tiszteletbeli elnökévé választotta.

Az Erdélyi Országos Tanács új elnöke Mátyás Attila, aki 2008 óta két választási időszakon keresztül a Magyarok Világszövetsége Etikai Bizottsága elnöki tisztét jelenleg is betölti. Személyében egy harcos antikommunista család sarja és igazi magyar hazafi válik az MVSZ Erdélyi OT elnökévé. Nagyapja Mátyás Béla, a hétfalusi Pürkerecen volt ugyancsak evangélikus lelkész, aki öt gyermeket, négy fiút és egy leányt nevelt. Harcos és elvszerű kiállásai, kommunistaellenessége és magyarsága miatt a román hatóságok 27 ízben tartóztatták le. Egyik fiát, Mátyás Ernőt – Mátyás Attila nagybátyját – az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc támogatására való szervezkedése miatt 17 éves korában 25 év börtönbüntetésre ítélték. A család gyökerei Székelyzsomborra, Nyirő József szülőfalujába nyúlnak vissza.

Mátyás Attila vezetésével a nagyváradi evangélikus gyülekezet egy városszerte elismert, hetven gyermeket befogadó magyar óvodát is működtet. Mátyás Attila egyben az egyetemes evangélikus egyház segélyszervezete, a Gustav Adolf Werk romániai főmegbízottja. Ebben a minőségében az egész világra kiterjedő külkapcsolatokkal rendelkezik.

Mátyás Attilának és feleségének, Juditnak három fiúgyermekük van: Gergő 21, Géza 14 és Endre másfél éves.

Első ízben választott az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsa a Székelyföldért felelős alelnököt Benkő Emőke személyében, aki a Székely Nemzeti Tanács egyik alapító alelnöke és annak eddigi legnagyobb teljesítményét jelentő népszavazásnak a kulcsszereplője, amelynek során a székely nép kinyilvánította önrendelkezési akaratát.

András György Dezső személyében Maros, Beszterce és Szeben megyékért felelős alelnököt, Gábor Ferenc személyében pedig a Körösöktől a Marosig terjedő térségért felelős alelnököt választott a közgyűlés. Kolozs, Szilágy, Fehér és Hunyad megyéket Tokay Rozália irányítja, Kolozsvár központtal.

A közgyűlésen jelenlévő Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke gratulált a megválasztottaknak a tisztségükkel járó felelősségvállalásért és hangot adott abbéli reményének, hogy Mátyás Attila vezetésével az MVSZ erdélyi életében is egy lendületes, felfelé ívelő szakasz kezdődik.

 

MVSZ Sajtószolgálat

8981/160511

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.