Január 22. - Kölcsey Ferenc szembefordulása Kazinczy Ferenccel, korábbi példaképével


Január 22-én, ma van Kölcsey Ferenc Himnusza, a Magyar Himnusz születésének évfordulója, ami egyben a Magyar Kultúra Napja. Ez alkalommal ismertetjük a Himnusz költőjének szembefordulását ifjúkora példaképével, az ismert szabadkőművessel és nyelvújítóval, Kazinczy Ferenccel. Mint alább látható, Kölcsey Ferenc szembefordulásának oka kettős: erkölcsi és társadalomelméleti. Kazinczyval szemben  Kölcsey szerint a plágium szellemi tolvajlás, Isten és vallás pedig nem liberális magánügy, hanem a nemzeti közösség ügye. A szakításhoz vezető folyamatot részletesen ismerteti Várhelyi Gyula tanulmánya, amely a Kazinczy Ferenc Társaság 2015. évi évkönyvében, a SZÉPHALOM 2015. c. kötetben jelent meg. Az alábbi idézeteket ebből vettük.

 

 

„A kölcsey uradalmi központú Kölcsey család nemzetünk egyik ősi famíliája. A nemzetség Ond honfoglaló vezértől eredeztette magát. Anonymus Gesta Hungarorumában említi: „… Ond, Ete apja, akitől a Kalán- és Kölcse-nemzetség származik…"

 

„Kölcsey kisgyermekként anyanyelvi szinten sajátítja el a latin és a francia, diákkorában pedig a német és a görög nyelveket. Tanulmányait hatévesen, 1796 márciusában a Debreceni Református Kollégiumban kezdi…"

 

 

A példakép

 

„Kölcsey irodalmi munkásságában példaképének választja Kazinczy Ferencet. Első versét 13 éves korában írja: „egy évvel előbb, mint a poézis mechanikáját tanultam", írja, melyben „a téma nem szerelem, de haza és király iránti szeretet vala". A széphalmi mester olyan nagy hatást gyakorol a kezdetekben a fiatal Kölcseyre, hogy: „Kazinczyval tett ismeretségem után előbbi verseimet egytől-egyig semmivé tettem". 1809 júliusában Kazinczyhoz írt versében figyelmes udvariassággal kedves sorokat fogalmaz: „Szent énekesse Széphalomnak, / Kobzod szelíd zengésivel! / Engedd, hogy neked énekeljek, / S édesben foly majd énekem."

 

„Kölcsey azonnal mesterévé fogadja Kazinczyt, lelkes híve lesz a nyelvújításnak és a mestere által képviselt klasszicista esztétikának."

 

 

A szembefordulás

 

„Az 1817-ben keletkezett „Töredék a vallásról" című írása fordulópontot jelent pályáján, szembefordul mesterével, Kazinczy Ferenccel. Kölcsey művében hangsúlyozza, hogy Isten és vallás a nemzeti közösség ügye, szemben Kazinczyval, aki szerint viszont az Istenhez való viszony csupán az egyénre vonatkozik. Irodalmi munkássága során Kölcsey Kazinczyval ellentétben az eredetiséget hangsúlyozza a fordításokkal szemben. Továbbá: az antik görög és római minták helyett Kölcsey a nemzeti történelem feldolgozását tartja fontosnak."

 

„Kölcsey Ferenc és Kazinczy Ferenc barátságát gyengítette irodalomtörténetünk első plágiumpere, az ún. iliászi pör (1823-1826). Kölcsey az Iliászból történő fordításait véleményezésre küldte meg Kazinczynak, aki kissé figyelmetlenül, kellő megjegyzések nélkül, de jóhiszeműen továbbította Vályi Nagy Ferenc (1765-1820) sárospataki író-tanárnak, akiről tudta, hogy szintén az Iliász fordításával foglalkozik. Vályi szó szerinti részleteket vett át Kölcsey fordításából, de elmulasztotta azokat jelezni. A papköltő halálát követően Kazinczy megjelenteti Vályi nagy teljes Iliász-fordítását, benne a Kölcsey által fordított részekkel. A jogász Kölcsey a szerzői jogra hívta fel a figyelmet, míg Kazinczy felfogása szerint az átvétel irodalmárok között természetes dolog."

 

 

In: Várhelyi Gyula: A csekei magányos barát és a széphalmi mester. Emlékezés a 225 éve született Kölcsey Ferencre. SZÉPHALOM 25., a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2015. p. 157-164.

 

 

 

KÖLCSEY FERENC

HIMNUSZ

A MAGYAR NÉP ZIVATAROS SZÁZADAIBÓL

 

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját e hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvák hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8883/160122

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.