Megjelenés előtt az MTF-26: Nemzet-e vagy nép a székelység? Netán kisebbség?

Megjelenés előtt a 26. Magyarságtudományi Füzet, melynek összeállítói és
részben szerzői is Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alapító alelnöke és
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke. A füzet egyértelmű
választ ad a címben szereplő kérdésre, és önálló népként határozza meg a
székelységet, amely nép elválaszthatatlan része a magyar nemzetnek. A füzet
részletesen taglalja a székelység mai őrlődésekkel teli önrendelkezési
törekvéseit is. Íme a füzet borítója, melynek grafikus-tervezője Barcsik
Géza és hátlap-szövege, amelyből megtudjuk, hogy mit mondott a székelyekről
Jókai Mór, Werbőczi István, valamint azt is, miként vall e népről a
Székely-Magyar Világtalálkozó és maga a Székely Contitutio.„Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten:
a székely. Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép.

Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba nem
vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek jó
tulajdonai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a svájci; – szavatartó,
hidegvérű, mint az angol; – okos vállalkozó, számító, mint a zsidó; – jó
katona, mint az arab; – mérsékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz; –
magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint az olasz; – találékony, mint a
jenki; – tiszta, mint a hollandi; – demokrata, szabadelvű, mint a francia; –
és kitartó, mint az orosz; – és mindenek felett szapora, mint a zsidó és a
szláv; – vallási türelem dolgában pedig előtte van minden nemzetnek a
világon." (Jókai Mór – A jövő század regénye)"Az erdélyi scíthákról, a kiket székelyeknek hívunk
Ezenkívül vannak az erdélyi részekben a scíthák, kiváltságos nemesek, a kik
a scítha néptől, ennek Pannoniába való első bejövetelétől származtak el, a
kiket mi romlott néven <<siculusoknak>> nevezünk; a kik teljesen külön
törvényekkel és szokásokkal élnek; a hadi dolgokban a legjártasabbak..."
(Werbőczy István – TRIPARTITUM, III. rész, 4. czím)„1. A székelység rendelkezik saját nyelvvel, amely a magyar nyelv.

2. A székelység a világ azon kevés népének egyike, amely ősidők óta
folyamatosan saját írással, a székely rovásírással rendelkezik.

3. A székelység önálló és kiforrott jogrenddel rendelkezik, amely a sajátos
örökösödési jogtól, a közösségek életét szabályozó jogon keresztül a saját
alkotmányig, a Székely Constitutioig terjed. Az Európa egyik első számú
jogállamának nevezhető Magyar Királyságon belül is, a székelység teljesen
önálló, saját jogrend szerint élt, amely az állam jogrendjéhez a Comes
Siculorum, a Székelyek grófjának jogintézményén keresztül kapcsolódott.

4. Az 1509-ben Székelyudvarhelyen elfogadott Székely Constitutio a világot
két évszázaddal megelőzve, először foglalta törvénybe a személy
sérthetetlenségét, mely szerint székely embert, hatályos bírói ítélet híján
tilos fogva tartani. Ugyancsak szentesítette Székelyföld területén a szabad
kereskedelmet. A székelyek lakta területet, a Székelyföldet jelentős
jogkörökkel rendelkező székekre bontotta. A székelyek székek szerinti
területi-jogi szerveződését a XXI. századi, integrálódó Európa a székiség,
azaz a szubszidiaritás elvében élteti tovább. (Állásfoglalás a székely nép
önrendelkezési jogáról - részlet – I. Székely-Magyar Világtalálkozó,
Szeged-Vértó, 2010. augusztus 15.)„Azon bíró, aki Isten és ország törvényeitől elhajolva, könyörgés, vagy
ajándék által megnyeretve, részrehajló lenne, száműzessék, minden ingóságai
felprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, és Székelyföldön soha ne
lakhassék! Ekként bűnhődjék még az is, aki maradásában, vagy visszajövetelén
fáradozna!" (Székely Constitutio - részlet – Székelyudvarhely, 1505.
november 23.)

MVSZ Sajtószolgálat

8866/151222

<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/nyitolap/szja-1#.Uxp7BM6ghvI>
Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka
György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar
Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet
a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a
kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi
egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét
évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és
tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a <http://www.mvsz.hu>
www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres
levelet a <mailto:sajtoszolgalat@mvsz.hu> sajtoszolgalat@mvsz.hu címre,
amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.