Amerikai megemlékezés Mindszenty József bíborsról


Negyven évvel ezelőtt, 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása. Emléke előtt a Magyarok Világszövetsége három közleménnyel tiszteleg: amerikai, orosz és magyar megemlékezéssel. Ebben a közleményben egy amerikai megemlékezésről tudósítunk.

 

Mindszenty József bíboros halálának 10. évfordulója alkalmából Gerald B. H. Solomon, New York állam képviselője emlékezett meg Magyarország hercegprímásáról az amerikai Kongresszus Képviselőházában. Alább közzétesszük a kongresszusi jegyzőkönyvet úgy, ahogy azt Dr. Balogh Sándor professzor, a Magyarok Világszövetsége Védnöki Testületének tagja rendelkezésünkre bocsátotta, valamint annak magyar fordítását.

 

 

E 1678

CONGRESSIONAL RECORD

Extensions of Remarks

 

IN MEMORY OF JOZSEF CARDINAL MINDSZENTY

by HON. GERALD B.H. SOLOMON

OF NEW YORK

THE HOUSE OF REPHESENTATIVES

 

Monday, April 22,1985

Mr. SOLOMON. Mr. Speaker, the Executive Committee of the National Federation of American Hungarians resolved on March 16, 1985, to commemorate the 10th anniversary of the death of Jozsef Cardinal Mindszenty. I would like to enter into the RECORD the text of that commemorative state­ment, as forwarded to me by executive secretary, Dr. Sandor Balogh:

[Commemorative Statement attached:]

JOZSEF CARDINAL MINDSZENTY. MARCH 20, 1892-MAY 6. 1975

For a nation that is over one thousand years old there are many important events to remember. If we were to commemorate every important event in the life of the Hungarian nation, we would have some­thing to commemorate every day of the year. Yet new and important events keep happening as the nation goes on living.

Even during the lifetime of the current generation many events had taken place that deserve to be remembered and com­memorated. One such sad event is the pass­ing of Cardinal Mindszenty on May 6. 1975.

The 83 year old Cardinal was a martyr and a symbol of man's resistance to totali­tarian tyranny.

He had been first arrested by the Commu­nists during the 1919 Commune and spent more than three months in captivity.

Next he was arrested in 1944 by the Nazis and spent four months under arrest, until the Nazi regime collapsed.

His third arrest came at the hands of the Communists again in 1948. To intimidate the Catholic Church of Hungary into submission, fol­lowing the Soviet methods at a mock trial he was sentenced to life imprisonment, but the Freedom Fighters rescued him during the glorious days of the 1956 Hungarian Revolution.

The Cardinal was a fearless leader of his nation in her most trying times, and a tire­less shepherd of Hungarians throughout the world. After his arrival to the West from his self-imposed exile at the U.S. Embassy in Budapest, he has visited Hungarians on every continent save Asia, encouraging them to "keep the faith and the Hungarian Language''.

It is with great sorrow that we remember this towering figure, one of the leading statesmen of the century, a great Hungarian and a great Church leader. But it also fills us with hope that the seed he had planted fell on fertile soil and Saint Stephen's people will keep the faith and the Hungari­an language.

May God rest him in his temporary rest­ing place in Mariacell, Austria, until his remains may be returned to a free Hungary as he had always wanted to return to Hungary for his final rest, in the land of his beloved people.

His memory shall live forever.

 

 

E 1678
KONGRESSZUSI JEGYZŐKÖNYV

Megjegyzések kiterjesztése

MINDSZENTY József bíboros emlékére
HON. GERALD B. H. SALAMON
NEW YORK-ból
KÉPVISELŐHÁZ

1985. április 22., hétfő

Mr. SOLOMON. Elnök úr, az Amerikai Magyar Szövetség Végrehajtó Bizottsága 1985. március 16-án határozott arról, hogy megemlékezik Mindszenty József bíboros halálának 10. évfordulójáról. Szeretném a megemlékező nyilatkozatot a JEGYZŐKÖNYV részévé tenni, abban a formában, ahogyan azt Dr. Balogh Sándor ügyvezető titkár továbbította:


[Megemlékező nyilatkozat csatolva:]

Mindszenty József bíboros    1892. március 20. – 1975. május 6.

 

Egy ezer évnél régebbi nemzet életében sok megemlékezésre méltó fontos esemény van. Ha a magyar nemzet életének minden fontos eseményéről megkívánnánk emlékezni, az év minden napján meg kellene emlékeznünk valamely eseményről.  Mégis új és fontos események folyamatosan történnek, ahogyan a nemzet élete halad.

 

A ma élő nemzedék életében is sok esemény lezajlott, amelyekre érdemes emlékezni, és megemlékezni róluk. Az egyik ilyen szomorú esemény Mindszenty bíboros elmúlása 1975. május 6-án.

 

A 83 éves bíboros vértanú volt, és a totalitárius zsarnokság elleni emberi ellenállás szimbóluma.

 

Először a kommunisták tartóztatták le az 1919-es kommün idején, és több mint három hónapig fogságban tartották.

 

Ezt követően 1944-ben tartóztatták le a nácik, és négy hónapot töltött őrizetben, amíg a náci rezsim összeomlott.

 

Harmadik letartóztatása 1948-ban újból a kommunistákhoz fűződött. Azért, hogy megfélemlítsék és alávetettségbe kényszerítsék a magyarországi katolikus egyházat, szovjet módszer szerinti koncepciós perben életfogytiglani börtönre ítélték, de az 1956-os Magyar Forradalom dicsőséges napjaiban a szabadságharcosok kiszabadították.

 

A bíboros rettenthetetlen vezetője volt nemzetének a legmegpróbálóbb időkben, és fáradhatatlan pásztora a magyaroknak szerte a nagyvilágban. Miután az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségén önként vállalt száműzetéséből Nyugatra megérkezett, Ázsia kivételével minden földrész magyarjaihoz ellátogatott, arra bátorítva őket, hogy „tartsák meg a hitet és a Magyar Nyelvet".

 

Nagy bánattal emlékezünk kimagasló alakjára, a század egyik vezető államférfiára, nagy magyar és nagy egyházi vezetőre. De egyben eltölt bennünket a remény, hogy a mag amit ő ültetett, termékeny talajra esett, és Szent István népe megtartja a hitet és a magyar nyelvet.

 

Isten nyugosztalja Őt ideiglenes nyughelyén Mariazell-ben, Ausztriában, amíg földi maradványai visszatérhetnek egy szabad Magyarországra, ahogy Ő végső nyugalomra mindig is vissza akart térni Magyarországra, az Ő szeretett népének földjére.

 

Emléke örökkön élni fog.

 

 

(Fordítás: MVSZ Sajtószolgálat)

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8632/150508

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.