Újra együtt! - 6/6 - Zárszó tíz évvel ezelőttről a 2004. december 5-én elcsalt szavazatok ügyében


Hatrészes sorozatunk utolsó közleménye a Magyarok Világszövetségének tíz évvel ezelőtti zárszavát ismétli meg a 2004. december 5-én elcsalt szavazatok ügyében.

 

 

A népszavazás tisztaságáért

 

Az OVB felelősségelhárító és alkotmánysértő intézkedései

 

A Legfelsőbb Bíróság (LB) 2004. december 12-én hozott határozatával helyt adott a Magyarok Világszövetsége és egy magánszemély jogorvoslati kérelmének. A LB megsemmisítette az Országos Választási Bizottság (OVB) népszavazási eredményt megállapító, egy nappal korábban hozott határozatát, és a testületet 1158 szavazókörben az eredmény újbóli megállapítására kötelezte.

 

A Legfelsőbb Bíróság jogorvoslati kérelemnek helyt adó határozatának végrehajtása során az Országos Választási Bizottság és az Országos Választási Iroda (OVI) nemcsak törvényt, hanem alkotmányt is sértő módon járt el.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, 57. § (5) bekezdésében biztosítja a jogorvoslatra vonatkozó alapjogot. Az Alkotmánybíróság az elmúlt évtizedben több határozatában foglalkozott a jogorvoslathoz fűződő jog értelmezésével. Ezek közül  38/2002. (IX. 25.) sz. AB határozatot idézzük: "A jogorvoslathoz való jog olyan alkotmányos alapjog, amely mindenkit megillet, akinek jogát, vagy jogos érdekét a bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntés érinti. A jogorvoslati jog tárgyát tekintve a bírói, illetőleg a hatósági döntésekre terjed ki. A jogorvoslathoz való jog tartalma az érdemi határozatok tekintetében a más szervhez vagy a magasabb fórumhoz fordulás lehetősége."

 

Ezt a jogorvoslathoz fűződő alkotmányos alapjogot sértette meg az OVB, amikor a LB határozatának végrehajtása során a jogorvoslatot nem más szervre és nem magasabb fórumra bízta, hanem az alapfokon eljáró Szavazatszámláló Bizottságokra!!

Tekintettel az alkotmány fent idézett rendelkezésére, valamint arra, hogy népszavazás esetén az egész ország egyetlen választókerületnek minősül, az OVB-nek mint magasabb fórumnak kellett volna eljárnia: be kellett volna kérnie a LB határozatában megnevezett szavazókörök urnáit és a szavazatszámlálást saját hatáskörében kellett volna megismételnie. Annál is inkább, hogy amint azt maga is megállapította, sem a törvény, sem a LB nem kötötte határidőhöz a határozat végrehajtását!

Felelősségteljes és alkotmánytisztelő döntés helyett az OVB az OVI-ra bízta a LB határozat végrehajtását. AZ OVI pedig úgy döntött, hogy elrontja párezer magyar szavazatszámláló állampolgár karácsonyát, és alkotmánysértő módon a jogorvoslati eljárás lefolytatásával az alapfokon eljárókat, tehát a Szavazatszámláló Bizottságokat bízta meg. Aminek meg is lett az eredménye.

 

A legszomorúbb mindebben az, hogy a Magyarok Világszövetsége már a LB határozatának másnapján, rendkívüli sajtótájékoztatóján, ismertette az alkotmánytisztelő eljárást, amelynek követésére több levélben is felkérte az OVI vezetőjét – eredménytelenül.

 

Fenti nyilatkozatot Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke tette, mai sajtótájékoztatóján.

 

Budapest, 2005. január 5.                        MVSZ Sajtószolgálat

 

 


Előzmény:

 

 

 

Nyílt levél Rytkó Emíliának

az Országos Választási Iroda vezetőjének

 

Az MTI híreiből értesültem arról, hogy az Országos Választási Iroda péntekig várja az új jegyzőkönyveket abból az 1139 szavazókörből, melyben a Legfelsőbb Bíróság keddi határozatában újbóli eredmény megállapítását rendelte el. 

Felszólítom, hogy haladéktalanul helyesbítse a fentieket és tartsa be az Országos Választási Bizottság 2004. december 14-i ülése döntésében foglaltakat!

1.                  Téves az 1139 szavazókör megjelölése, ez helyesen 1158 szavazókört jelent. A Legfelsőbb Bíróság végzései az újbóli eredmény megállapítást a kifogásokhoz csatolt mellékletek szerinti szavazókörök tekintetében rendelte el. A kifogásokhoz pedig két lista került csatolásra, az egyik 1139 szavazókör adatait tartalmazza, a másik további 19 szavazókörét.

2.                  Az OVB 2004. december 14-i jegyzőkönyvi döntése nem írt elő határidőt az újraszámolások elvégzésére, hanem csak arra utalt, hogy megismételt eljárásban megfelelően alkalmazandók az alapeljárásra irányuló határidők. A Választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 73 § (1) bekezdése nem állapít meg határidőt a szavazóköri eredmény megállapítására, és ilyet a Legfelsőbb Bíróság végzései sem írtak elő. Nyomatékosan felszólítjuk, hogy azonnali hatállyal vonja vissza az újraszámolásra vonatkozóan kiadott, önkényesen megállapított rövid határidőt.

3.                  Az OVB 2004. december 14-i jegyzőkönyvi döntése tartalmazza továbbá azt is, hogy az eredmény megállapítást a Ve. 73. § (1) bekezdése szerint kell az érintett szavazókörökben elvégezni. Ez értelemszerűen a szavazatok újraszámolását, esetleg többszöri újraszámolását, és az újraszámolás eredménye alapján kiállított új jegyzőkönyv felvételét jelenti. A szavazatszámláló bizottságoknak tehát nincs lehetőségük, hogy eltekintsenek a szavazatok újraszámlálásától, azaz nem szavazhatnak a korábbi eredmény szavazólapok megvizsgálása és a szavazatok megszámolása nélküli megerősítéséről.

4.                  Az OVB 2004. december 14-i ülésén elhangzott és az OVB tagok többsége támogatta, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak összehívása az újraszámolás érdekében írásban, igazolt módon és kellő időben történjen meg. Kérem, hogy a szavazatok újraszámolásának tisztasága és a sajtónyilvánosság biztosítása érdekében az országos és valamennyi helyi hírközlési szervet értesítsenek az újraszámolás időpontjáról. Ezeket az időpontokat és helyeket a www.valasztas.hu honlapon előzetesen tegyék közzé.

5.                  Emlékeztetem, a választási irodák Ve.-ben megállapított hatáskörére és feladataira. Ezek között kiemelt helyen szerepelnek a népszavazás előkészítésével, lebonyolításával, kapcsolatos szervezési feladatok. A választási irodák ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, ami semmiképpen sem jelenthet jogot a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Választási Bizottság döntéseinek felülbírálatára!

Figyelmeztetem, hogy fentiek be nem tartása, bármilyen önkényes eljárási rend követése vagy a Ve.-be ütköző tevékenysége miatt nem csak a Legfelsőbb Bírósághoz, mint jogorvoslati fórumhoz fordulok, hanem megkeresem valamennyi külföldi a választások tisztaságát felügyelő szervezetet, az Európai Unió ombudsmanját valamint az Európai Unió Bíróságát is.

Budapest, 2004. december 14-én

                                                                 Patrubány Miklós,

                                                       a Magyarok Világszövetségének

                                                                           elnöke 

Az Elcsalt szavazatok december 5-én c. sorozat eddig közölt részei:

 

1.      Elcsalt szavazatok december 5-én - 1. rész - Az újpesti eset

 

2.      Újra együtt! - 2/6 - Elcsalt szavazatok december 5-én - 2. rész - A tárnoki eset

 

3.      Újra együtt! - 3/6 - Elcsalt szavazatok december 5-én - 3. rész - A budaörsi eset

 

4.      Újra együtt! - 4/6 - Elcsalt szavazatok december 5-én - 4. rész - A megóvott 1139 szavazókör

 

5.      Újra együtt! - 5/6 - Elcsalt szavazatok december 5-én - 5. rész - A debreceni eset

 

 

 

 

 

 

 

10 év elteltével a Kossuth térre hívunk mindenkit, aki megszenvedte, aki felismerte, és aki meg nem tagadta 2004. december 5-ét!

 

A Magyarok Világszövetsége

 

 

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8492/141208

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (MVSZ Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.