Patrubány Miklós: 1989-ben Tőkés László hős volt és szabadító


1989-ben Tőkés László hős volt és szabadító

 

Mint egykori jó barát és harcostárs, négy évtizeddel megismerkedésünk és közel másfél évtizeddel útjaink elválása után, a temesvári ellenállás 25. évfordulóján szólok Tőkés Lászlóról. Teszem ezt annak okán is, hogy azokban a napokban magam vittem el – háborús körülmények között Kolozsvárról Bukarestbe a Tőkés Lászlóról Chrudinák Alajos által Menyőn készített videofelvételt, hogy az addig Őt meg sem említő román televízióban sugározzák, és ország-világ megtudhassa: Ceausescu bukásához egy temesvári magyar lelkész, Tőkés László ellenállása vezetett.

 

25 év múltán köszöntöm Tőkés Lászlót, akinek meg nem rettenő ellenállásán, református gyülekezetéért és kisebbségi sorsba taszított erdélyi magyar népéért való elszánt kiállásán felbátorodott gyülekezete, Temesvár magyarsága és a kommunista diktatúrát megelégelt többségi románság.Tőkés László ellenállása szikrájává vált annak az országos megmozdulásnak, amely pár nap múlva a román diktátor bukásához vezetett. A Ceausescu-rendszer megbuktatásában Tőkés László érdemei elévülhetetlenek. 1989-ben Ő hős volt és szabadító! Ezt a tényt 25 év múltán is vita nélkül el kell ismernie mindenkinek.

 

Szerettem volna e negyedszázados évfordulón fenntartások nélkül köszönteni Őt. De ezt ma már sajnos nem – tisztségemnél fogva sem – tehetem.

Az egykori harcostárs és jó barát politikai útján számomra az első kérdőjelek 1996-ban jelentkeztek. De ennek ellenére minden eszközömmel segítettem, hogy Tőkés László, Sütő András nyomdokába lépve, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé váljék, amely tisztséget 1997–2001 között töltötte be. A Magyarok Világszövetségétől tisztségének lejárta után vált meg – méltatlan körülmények között. Miután másfél órán keresztül hallgatta az őt tisztségének megújítására biztató küldöttek kérlelését, szenvtelenül így szólt: Ne próbáljanak rám erkölcsi érvekkel hatni, mert engem egyedül a politikai célszerűség vezérel! E mondat hallatán nem egy kemény székely küldöttnek összeszorult a torka, másoknak könnybe lábadt a tekintetük, és volt felvidéki küldött, aki felszólította, hogy amennyiben valóban így gondolja, tegye le a palástot…

 

Azóta sok minden történt. Mára útjaink visszafordíthatatlanul elváltak. Politikailag, emberileg egyaránt. De 1989 Temesvárját Tőkés Lászlótól elvitatni nem lehet. Még akkor sem, sőt annál kevésbé, ha Magyarország államelnöke ugyan elutazik Temesvárra a negyedszázados évforduló rendezvényére, de méltató beszédében Tőkés László érdemeiről csak hangfogóval szól.

 

Igenis, 1989-ben Temesváron Tőkés László hős volt és szabadító!

 

És ez akkor is az Ő érdeme marad, ha mára Tőkés László „letette glóriáját".

 

Budapest-Kolozsvár, 2014. december 18-án

 

Patrubány Miklós István Ádám

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8513/141218

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.