Szent Imre napjára: Felhívás az amerikai magyar közösségekhez - Jeles közéleti személyiségek felhívása


Felhívás az amerikai magyar közösségekhez

 

Kedves Testvéreink!

 

Örömmel tudatjuk Önökkel azt a világraszóló felismerést, hogy az amerikai földrész Amerigo Vespucci közvetítésével Szent Imre hercegről, Szent István királyunk fiáról nyerte nevét.

 

A felvetés, hogy Amerigo Vespucci a keresztségben Szent Imre hercegről, az ifjúság védőszentjéről kapta nevét, nem mai keletű, de hiányzott a végső bizonyíték.

 

Dr. Balogh Sándor, Amerikában élő politológus professzor több évtizedes kutató munka után, az idén tette közzé végső bizonyítását. Dr. Prokopp Mária, az ELTE művészettörténet professzora juttatta el számára a firenzei San Martino a Mensola templomnak az 1391. évi oltárképét  – amely száz évvel Amerika felfedezése és hat évtizeddel Amerigo Vespucci születése előtt készült –, amelyen fehér liliommal a kezében Szent Imre látható. Alatta a predellaképen Szent Imre életének fontos jelenete: az idős Szent István király betekint fia szobájába, és látja, hogy éjszaka a feleségével az ágy mellett imádkoznak két égő gyertya között. Ez az ábrázolás igazolja, hogy a képen a magyar Szent Imre herceg van ábrázolva.

 

Firenzében, Amerigo Vespucci szülővárosában, az Amerigo névnek nagy kultusza volt, köszönhetően magyarországi Szent Imrének. Egyértelmű tehát, hogy Amerigo Vespucci Szent Imre hercegről kapta nevét és 1507-ben, pontosan ötszáz évvel születése után Amerika névadója lett.

 

Quod erat demonstrandum – ezzel teljes bizonyítást nyert, hogy Amerikát Szent Imréről, az Árpád-ház egyik királyi hercegéről nevezték el, aki szent volt és hadvezér, az ifjúság kanonizált védőszentje! Amerika neve abból az Árpád-házból, avagy a Turul-nemzetségből vétetett, amely miközben számolatlanul ajándékozta meg a keresztény világot szentekkel, megteremtette az egyedülálló Szent Korona országot, amely egyedülálló módon helyezte az állam középpontjába az emberi méltóságot. Úgy ítéljük meg, hogy erről a felismerésről minden magyar embernek tudnia kell, amely része lehet nemzeti önbecsülésünknek.

 

Dr. Balogh Sándor magyar, angol és spanyol nyelvű bizonyító tanulmányát valamint a bizonyítás egyoldalas foglalatát levelünk mellékleteként, a fent írtak részletes megindokolásaként küldjük el Önöknek.

 

Kedves Testvéreink!

 

Ez a történelmi igazság rendkívüli jelentőségű, és egyben ok arra, hogy Szent Imre napján, november 5-én, vagy az azt követő vasárnapon az amerikai magyar közösségek ünnepeljenek, mert ahhoz a nemzethez tartoznak, amely első keresztény királyának fia révén az Újvilág, Amerika névadója lett.

 

Szent Imre napja jó alkalom arra, hogy mi, magyarok – megkülönböztetetten az Amerikában élő magyar testvéreink – megmutassuk értékeinket Amerika háromszázmilliós nemzetének. Ehhez mi egy üzenettel, Dr. Balogh Sándor tanulmányával és egy művészi plakáttervvel járulunk hozzá.

 

Üdvös lenne Szent Imre Amerikája témájú rendezvények szervezése, amelyek a két földrész, Amerika és Európa összetartozását szolgálhatnák. Ezekre az ünnepségekre illendő lenne meghívni a helybeli olasz közösségek képviselőit, utalva Amerigo Vespucci olasz származására; meghívni a helybeli lengyel közösségek képviselőit, hiszen a lengyelek nem csak barátaink, hanem híres zarándokhelyük, A SZENT KERESZT-HEGY SZENT IMRÉNEK SZENTELT KEGYHELY; meghívni a helyi írek képviselőit, akik nemcsak rokonaink, hanem Amerika legnépesebb angol ajkú népessége; meghívni Amerika őslakóit, az indiánokat.

 

Írországnak van védőszentje Szent Patrik személyében, Skóciának Szent András révén, Walesnek Szent Dávid és Angliának Szent György által megtestesítve, Amerika pedig Szent Imre oltalmának örvendezhet.

 

Amerika mint befogadó földrész.

 

Amerikát a világ minden részéről idevándorlók tették nagyhatalommá.

Szent István király Intelmei fiának, Imrének, üzenet lehet Amerikának.

 

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról…Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak…." (Szent István király Intelmei Imre herceghez)

Elképzelhető, hogy a Gondviselés Amerika névadásával, ezt az Intelmet akarta valóra váltani. Nincs a világon olyan ország, amely jobban megvalósítaná Szent István Intelmeinek ezt a pontját, az idegenek befogadásáról.

Ez a felismerés Amerika névadásával kapcsolatosan, nekünk magyaroknak ősi örökségünket villantja fel, legyen ajándék Amerika népeinek is.

Budapest – New York – Temesvár – Kolozsvár, 2014. november 3.

 

Kozma Imre atya,

   a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke,

Magyarország

 

Dr. Balogh Sándor                                                              Dr. Prokopp Mária

professor emeritus                                                                 művészettörténész professzor

USA                                                                                      Magyarország

 

Dr. Drábik János jogász, újságíró                                       Borbély Imre politológus,

a Szent László Magyarságtudományi Akadémia elnöke      volt Európa Tanácsi parlamenti képviselő,

USA –Magyarország                                                           Erdély

 

Botos László,                                                                        Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarságtudományi Intézet elnöke                                 a Magyarok Világszövetségének elnöke

USA                                                                                       Erdély – Magyarország

 

 

 

 

 

Szent Imre – America Patronus

Prokop Péter freskója a South Bend-i, Indiana katolikus templomban

 

Mellékletek:

 

Bizonyított tény: Amerika Szent Imréről kapta a nevét

 

Angol szöveg: Amerika Szent Imréről kapta a nevét

 

Spanyol szöveg: Amerika Szent Imréről kapta a nevét

 

Szent Imre herceg, Szent István fia bizonyítottan Amerika névadója

 

 

 

 

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

8430/141103

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.