Továbbítva: Mónus Áron közleménye


Tisztelt Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálat!

 

Alulírott Mónus Áron 2014. szeptember 3-án hírlevelet küldtem szét szerte a világba három nyelven (magyar, francia, angol), melynek tárgya „A művelt Franciaország" volt. Itt közlöm a hírlevelem linkjét:

http://www.monusaron.com/hirlevel.html

 

Sep 04 14:29. időpontban szolgáltatóm a következő névtelen panaszokról tájékoztatott engem:

„Az alábbi spam reportot küldték el a Spamcop adatbázisába:

[ Offending message ]"

E névtelen panaszok következtében a szolgáltatóm megszakította hírlevelem küldését. Az a véleményem, hogy [Offending message] (Bántó közlés) csak a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert bánthatja, mert a közlésben szereplő Amazon.fr hirdetése azt terjeszti, hogy a Les Secrets de l'Empire Nietzschéen című könyvem használt példányaiért rendkívül magas árat fizetnek a művelt Franciaországban, olyan magas árat, mint egy műkincsért szokás. Nem tudok arról, hogy Magyarországon élne még egy magyar író, akinek a könyvéért ennyit fizetnének Franciaországban. Ugyanakkor a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter engem többek között ezért a könyvért is üldözött. Ő nem tudja, hogy mi az, hogy kultúrkincs? A fentiek a munkásságomnak értékelését is jelentik.

A 2014. szeptember 3-i hírlevelemet a megbántott panaszos nem kért kereskedelmi hirdetésnek minősítette. A panaszos téved! Az csak másodlagos, hogy a könyvemnek van árucikk jellege is. Az elsősorban tényeket, ismereteket, véleményt, kultúrát hordoz. Mindezért nemzetközi egyezmények védelme alatt áll a Les Secrets de l'Empire Nietzschéen című könyvem. Az Európa Tanácshoz csatlakozott országok törvényei védik ezeket a szabadságjogokat, de ezeket védi az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya is. Ezek az egyezmények és alaptörvények nem tesznek különbséget a sajtó­termékek között aszerint, hogy melyeket osztják szét ingyen és melyeket árulják pénzért. Ez utóbbi tény másodlagos, az elsődleges tulajdonsága a sajtó­ter­mékeknek általában az, hogy azok kultúra hordozói. Ez az álláspont világosan kiderül a Párizsi Fellebbviteli Bíróság 1993. szeptember 22-i ítéletéből a Les Secrets de l'Empire Nietzschéen című könyvemmel kapcsolatban, amely álláspontot az sem változtatja meg, hogy a bíróság által közzétenni rendelt válaszlevelem azt is tartalmazza, hogy Franciaországban és Svájcban hol és mennyiért lehet megvásárolni a könyvemet. A párizsi L'Express című hetilap 1992. január 9-én közölt egy cikket a címoldalon Les Francs-maçons à la conquête de l'Est (A szabadkőművesek Kelet-Európa meghódítására törekszenek) címmel, a hetilap azon száma 715 600 példányban jelent meg. Íme az idevonatkozó link: http://www.monusaron.com/fr.html. Azt is megjegyzem, hogy azokat az elektronikus címeket, amelyekre hírleveleimet küldöm, többnyire a következő módon gyűjtöttem össze: egyfelől kérik tőlem, hogy vegyem fel elektronikus címüket a listámra – ezt többnyire könyveimet olvasók teszik –, másfelől felteszem a címlistámra azoknak az elektronikus címét, akik nekem hírlevelet küldtek. Akik kérik, azoknak a címét törlöm a listámról. Azt meg senki sem tilthatja meg, hogy másoknak küldjek hírlevelet, mert a művelt világban cenzúra nem létezik. Vonatkozik ez a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterre is. Ezért, ha saját magára nézve bántó üzenetről vesz tudomást, akkor névtelen levelet küld szét, hogy kinyilvánítsa a rá szavazó vénasszonyok által lesújtónak tartott ítéletét: SPAM!

Közlöm a linket, amely tartalmazza a Párizsi Fellebbviteli Bíróság 11. Kamarájának 1993. szeptember 22-i ítéletét hiteles magyar nyelvű fordításban: http://www.monusaron.com/franciaiteletesforditasa.html

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető államtitkár azt gondolta, hogy ha nem vagyok vele egy nézeten bizonyos kérdésekben, akkor ő bele taposhat a becsületembe, emberi méltóságomba. Azonban a Szegedi Törvényszék a 2013. március 7-én hozott ítéletével és a Szegedi Ítélőtábla a 2013. október 16-án hozott ítéletével ezt megtiltotta neki. Itt mellékelem ezeket az ítéleteket tartalmazó linket: http://www.monusaron.com/elmarasztalas.html

Célszerűnek tartom mellékelni még azt a linket is, amely tartalmazza a Szegedi Törvényszék 2013. március 7-én hozott ítéletének angol nyelvű fordítását: http://www.monusaron.com/judgement.html

 

Hódmezővásárhely, 2014. október 3.

 

                                                                                  Tisztelettel.

 

                                                                                  Mónus Áron

                                                                                  www.monusaron.com

 

 

 

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

8413/141019

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

                                      

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot."

(MVSZ Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.