Rácz Sándor ajánlása, amelyet a Jobbik elnöke figyelmen kívül hagyott és válaszra sem méltatott


Vona Gábor elnök úr részére

Jobbik Magyarországért Mozgalom

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Engedje meg, hogy amint azt a hivatalunkban tartott találkozónk alkalmával szóban megtettem, írásban is figyelmébe ajánljam Rácz Sándor urat, az 1956-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács és a Magyar Földvédő Mozgalom elnökét, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnökét.

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ma Rácz Sándor Magyarország talán legsokoldalúbb, legképzettebb és legelkötelezettebb politikusa. Az ő életútja nem csak szimbolikusan testesíti meg, hanem szinte leképzése a XX. századi magyar sorsnak. Tíz éves korában hadiárva, mert édesapja a Don kanyarnál hősi halált hal. Tizenkét évesen családfenntartó. 1956. november 16-tól, december 11-ig, letartóztatásáig, huszonhárom évesen, mint a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke, gyakorlatilag Magyarország vezetője, a 250.000 fős megszálló hadsereg által levert forradalom utáni ország utolsó reménysége. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt rab, akinek évtizedekkel később első amerikai útja az Arlington-i temetőbe vezet, ahol megkoszorúzza John F. Kennedy sírját, akinek 25.000 magyarországi politikai elítélt – közöttük ő maga is – szabadulását köszönheti.

1988-ban a kommunizmus vége felé közeledő világban a magyarországi fordulat elsőként kiszemelt eljövendő vezetője. Washingtonban a Fehér Házban fogadja őt Zbigniew Brzezsinszki, akinek két kérdést tesz asztalára: Magyarország trianoni szétdaraboltatásának orvoslását és a magyar államadósság elengedését, illetve átütemezését. Mindezek után Rácz Sándor minden valószínűség szerint azért sem lett Magyarország államelnöke, mert a Freedom House-ban történt meghallgatása az első kérdésre adott válasza után véget ért. Mi a véleménye a magyar nép antiszemitizmusáról, és mit kíván ez ellen tenni? – volt Rácz Sándor tájékoztatása szerint az első kérdés, amire ő egy tőmondattal válaszolt: A magyar nép nem antiszemita! A meghallgatás ezzel véget ért.

Tényleges politikai lenullázásához, még kellettek konkrét, magyarországi politikai lépések. Mint a rendszerváltás előtti évek titokban zajló politikai szabadegyetemének előadója, egyetemisták százaival volt élő kapcsolatban. Ennek is köszönhető, hogy a kommunizmus ellen látványosan szervezkedő, akkor huszonévesekből álló Fidesz őt, Rácz Sándort, az '56-os forradalom élő hősét, első tiszteletbeli tagjává választotta. Amikor 1990-ben a Fidesz második kongresszusán javaslat született, hogy a Fidesz támogassa Rácz Sándor köztársasági elnök-jelöltségét, mely tisztségre őt Krassó György pártja jelölte, Orbán Viktor ötször is mikrofonhoz lépett, és ellene szólt, mindaddig, amíg a Fidesz kongresszusa el nem állt a támogatásától.(!!!) Rácz Sándor pedig 57-évesen, életereje teljében, politikai pályája csúcsán visszament falura gazdálkodni: szántott, vetett, aratott, tehenet fejt és elletett, és közben szenvedélyesen, magyar népe iránti töretlen elkötelezettséggel figyelte a magyar politikai élet minden mozzanatát, 2003-ban történt visszatéréséig, amikor őt a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották.

 

           

Tisztelt Elnök Úr!

Szükségesnek tartottam ennyit Rácz Sándor életútjából összefoglalni, mert az őt sújtó teljes elhallgatás miatt lehet, hogy ezt kevesen tudják.

 

Óriási élettapasztalata és sokoldalúsága, amely a földműveléstől, az évtizedeken keresztül szerszámkészítő munkásságon túl, a diplomás politológusokat megszégyenítő tudású szabadegyetemi előadóig, a párját ritkító szónokig ível, Rácz Sándort a ma élő nemzedék életében a haza bölcsévé emeli. Eközben őt ifjonti forradalmi hév fűti. Rácz Sándor különös szellemi képességekkel megáldott, eleven észjárású, kreatív ember, aki páratlan asszociációkra képes. Magyar nemzete iránti felelősségétől vezérelve történészeket fölülmúló ismeretanyagot gyűjtött és vizsgált, majd tett teljesen egyedi ok-okozati összefüggésbe a XX. század magyar és egyetemes történetében. A trianoni békeparancshoz vezető út, 1956, 1989, és a világkommunizmus folyamatait alig ismeri őnála mélyebb összefüggéseiben magyar közéleti ember.

 

Mindezek szem előtt tartásával Elnök úr figyelmébe ajánlom Rácz Sándort és javaslom, hogy a Jobbik tegye őt országos választási listájának egyik emblematikus helyére.

 

Amennyiben ezt a döntést a Jobbik meghozza, annak rendkívüli és jótékony hatása lehet a párt választási esélyeire. Rácz Sándor, aki talán egyetlen politikusként élte úgy végig a kommunizmus évtizedeit, hogy útja mindvégig töretlen, egyénisége érintetlen maradt, ma sok magyar ember számára élő példakép. Ő sok-sok szavazót állíthat a Jobbik mellé a nemzeti érzésű, baloldali eltévelyedettek, a paraszti sorban élők, a Fideszben elbizonytalanodó, de a Jobbikot generációs különbözőség miatt fel nem vállalók és a létfüggőségben élő, ám Rácz Sándor történelmi személysége előtt fejet hajtó értelmiségiek közül.

 

Közelről ismerve emberi erényeit: karizmatikus személyiségét, eleven észjárását, a magyarellenes folyamatokra kifinomult érzékét, erélyes fellépését megkockáztatom, hogy Rácz Sándor egyedül képes lehet egy egész tévelygő parlamentet magyar útra kényszeríteni. Ha ő ott lett volna, biztosan nem szavazott volna a budapesti parlament a lisszaboni szerződésről – olvasatlanul!

 

Tisztelt Elnök Úr!      Miként Rácz Sándor is, az elmúlt egy évben sok helyszínen megfordultam a Jobbik szervezeteinek előadó vendégeként. Mindenütt azt tapasztaltam, hogy személye iránt teljes a bizalom, és nagyra becsülik őt. Ezért is hittem és hiszem, hogy a Jobbik, amellyel a Magyarok Világszövetsége mondhatni program-azonosság állapotában van, Rácz Sándor nevét harci zászlajára tűzi, személyét pedig beemeli a magyar nép legitim képviselőinek sorába. Ne feledjük: Rácz Sándor teljes értékű politikai rehabilitációja, nem az ő érdeke, hanem a magyar nemzet érdeke. Rácz Sándor teljes elhallgattatása, és a magyar politikai életből való kiszorítása – az ekként okozott kár mértéke miatt –, ugyanúgy beletartozik az elmúlt húsz év politikai bűneiknek sorába, mint a jogállam felszámolása, a magyar anyaföld áruba bocsátása, az ország kirablása és lezüllesztése.

 

Végül, de nem utolsó sorban, kérem, ne tévesszen meg senkit, hogy Rácz Sándor az elmúlt hetekben kopogtató cédulák gyűjtésébe kezdett a Magyar Földvédő Mozgalom nevében. Akkor és csak akkor tette ezt, amikor úgy tűnt, hogy hatalmas politikai tudására, fáradhatatlan nemzetszolgálatára még az az új erő sem tart igényt, amellyel ő többszörösen bizonyítottan és szinte maradéktalanul közösséget vállalt.

 

A Nemzeti Kávéházban pár nappal ezelőtt történt kézfogásunk jegyében kerestem meg Önt.

 

Idősebb testvéri szeretettel

                                                                                                         

Budapest, 2010. március 11-én                                             Patrubány Miklós István Ádám,

                                                                                      a Magyarok Világszövetségének elnöke

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8401/141010

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.