Petőfiért! – A PETŐFI-ALBUM - egy könyv igényes magyarok számára


Petőfi Sándor eltűnésének 165. és hamvai megtalálásának 25. évfordulóján a Magyarok Világszövetsége Budapesten, a Hősök terén, a nemzet hőseinek szimbolikus sírját jelölte meg Petőfi Sándor, a nemzet hőse méltó temetési helyeként. Hódolva nagysága előtt, négy hónapja sorozatban közlünk adatokat, okmányokat és képeket  Petőfi Sándor diadalútjáról, egy nagyszerű kiadványból, amely 1910 körül, a Pesti Napló kiadásában jelent meg. Közleményeink olvasóinak kérésére alább röviden ismertetjük a különlegesen értékes kiadványt, amelyet megvásárolhatóvá tettünk a Magyarok Világszövetségének budapesti székházában.

 

A magyar nemzet lánglelkű költőjének emlékére a 20. század elején a Pesti Napló egy rendkívüli kiadvánnyal, egy Petőfi-albummal lepte meg olvasóit.

A kötet szerkesztői nemcsak igényes munkájukkal alkottak kiemelkedőt, de mindazon ragyogó nevek felvonultatásával is, akiket a kor kiválóságai közül megnyertek egy-egy személyes visszaemlékezéshez, méltatáshoz. A szerzők között találjuk a századforduló legendáshírű nagyjait: Jászai Marit, Krúdy Gyulát, Kéry Gyulát, Ferenczy Zoltánt és másokat. A gazdagon illusztrált kötetben számos kiváló művész alkotása, közöttük Madarász Viktor, Orlai Petrics Soma festményei, Székely Bertalan akvarellje is helyet kapott.

 

A Petőfi-album páratlanul gondos, egyedi, dombornyomott borítójával a kor kiemelkedő könyvészeti termékét adták az igényes olvasók kezébe. Száztíz évvel később az elődök rajongása előtti tiszteletként, a hagyományok és a költőóriás emlékének méltó ápolása jegyében a Pán Kiadó megjelentette az eredeti mű reprezentatív kivitelű reprint kiadását.

 

 

 

 

 

Petőfi ALBUM – Tartalom

 

5-10. oldal                  Petőfi                                                             Írta: Gerő Ödön.

11-20. oldal                Petőfi gyermek- és diákkora                       Írta: Kéry Gyula.

21-32. oldal                Petőfi s a színészet                                        Írta: Jászai Mari.

33-40. oldal                Petrovicsék                                                   Írta: Krúdy Gyula.

41-50. oldal                A dicsőség útján                                           Írta: Ferenczy Zoltán.

51-58. oldal                Március 15-én                                              Petőfi Sándor följegyzései

59-68. oldal                Petőfi szerelmei                                            Írta: Londesz Elek.

69-78. oldal                Petőfi a szabadságharcban                         Írta: Seress László.

79-96. oldal                Petőfi halála                                                 Írta: Pekár Gyula.

97-108. oldal              Petőfiné, Szendrey Julia                              Írta: Bihari Mór.

109-116. oldal            Petőfi Zoltánról                                            Írta: Déri Gyula.

117-122. oldal            Petőfi művei                                                 Írta: Bányai Elemér.

123-126. oldal            Petőfi diadalútja a világirodalomban         Írta: Mikes Lajos.

127-132. oldal            Petőfi és a természet                                    Írta: Lenkei Henrik.

133-135. oldal            A lángelme sodrában                                   Írta: Endrődy Sándor.

136-140. oldal            Petőfi ereklyéi a Magyar Nemzeti Múzeumban, Írta dr. Sebestyén Gyula.

 

 

Petőfi ALBUM – Képek (jegyzéke)

 

-1. oldal          Petőfi Sándor aláírása

1. oldal           Petőfi-plakett, a Nemzeti Múzeumból (a belső címlapon)

5. oldal           Petőfi „első kiadások" címlapjai

8. oldal           Petőfi Sándor 1848-ban – Barabás Miklós rajza

9. oldal           1849. – Zichy Mihály műve

10. oldal         Illusztráció „Az Apostol"-hoz – Székely Bertalan rajza

11. oldal         Petőfi félegyházai lakóháza

12. oldal         A budapesti piarista gimnázium

13. oldal         Petőfi 12 éves korában

14. oldal         A sárszentlőrinci algimnázium – és Petőfi szülőháza

15. oldal         Petőfi szépírási gyakorlata

16. oldal         Petőfi aszódi iskolai bizonyítványa

17. oldal         Emléksorok Török Gyulának – és A pápai kollégium épülete

18. oldal         Az ágy, melyben Petőfi született

19. oldal         „Bucsu" kézirata

20. oldal         Koren István arcképe – és Petőfi gyermekkori kézirata

21. oldal         Illusztráció „János vitéz"-hez – Lotz Károly műve

23. oldal         Petőfi levele Pákk Alberthez

24. oldal         „Emlény"

26. oldal         „Lanc"versei"-nek jegyzéke – és Petőfi első költői aláírása

27. oldal         Petőfi 1845-ben – Barabás Miklós rajza

28. oldal         A sárszentlőrinci jegyzőház

29. oldal         Petőfi borjádi íróasztala

30. oldal         Petőfi borjádi padja

31. oldal         „Dalaim" kéziratának mása

32. oldal         Petőfi búcsúja – 1860. évi kép

33. oldal         Illusztráció „János vitéz"-hez – Lotz Károly műve

35. oldal         Petőfi szülei

36. oldal         Petőfi leveles ládája

37. oldal         Petőfi mezőberényi karosszéke

38. oldal         Petőfi apjának aláírása – és Petőfi szüleinek sírja

39. oldal         Petőfi szüleinek sírja, a sírkő homloklapjával

40. oldal         A Petőfi-család

41. oldal         Petőfi „első kiadások" címlapjai

42. oldal         A régi Marczibány-ház – Dörre Tivadar képe

43. oldal         Petőfi német önéletírásának mása

44. oldal         Petőfi anyjának halottas bizonyítványa

45. oldal         Petőfi apjának szerződéses levele

46. oldal         Petőfi német levele Tyrolerhez

47. oldal         A „Nemzeti dal" – Zichy Mihály festménye

49. oldal         Petőfi első levele Arany Jánoshoz

50. oldal         Petőfi sétapálcája és selyemkendője

51. oldal         A Nemzeti Múzeum tájéka 1849-ben – Alt Rudolf festménye

52. oldal         Petőfi a „Nemzeti dalt" szavalja – egykorú rajz

53. oldal         A „Nemzeti dal" kéziratának mása

55. oldal         A régi Pilvax-kávéház

56. oldal         „Hány hét a világ"

57. oldal         A régi Pilvax-kávéház belseje

58. oldal         Petőfiék oszlopos órája

59. oldal         Illusztráció „János vitéz"-hez – Lotz Károly rajza

61. oldal         Petőfi gödöllői lakása

62. oldal         „Méhek s vadvirágok…" kéziratmása

63. oldal         Illusztráció „A hegyek közt"-höz – Székely Bertalan rajza

64. oldal         Szendrey Julia 1847-ben

65. oldal         A Nemzeti Múzeum a Petőfi emléktáblával

67. oldal         Petőfi nyilatkozata Nagy Károly ellen

68. oldal         Petőfi mint bakancsos – 1860. évi rajz

69. oldal         A segesvári völgy keletről

70. oldal         Petőfi 1849-ben – Székely Bertalan rajza

71. oldal         Az első szabad nyomtatvány ünneplése

73. oldal         Petőfi köröző levele

74. oldal         Emléklap Petőfi vajdahunyadi látogatásáról

75. oldal         Petőfi elestének helye

77. oldal         Petőfi kedves koltói fája

78. oldal         „Mosolyogj rám…" illusztrációja – Székely Bertalan rajza

79. oldal         Petőfi halála – Madarász Viktor festménye

80. oldal         Petőfi őrnagyi kineveztetése

81. oldal         Petőfi arcképe daguerrotypia nyomán – Jankó János rajza

82. oldal         Petőfi halála – Lotz Károly műve

83. oldal         Petőfi marosvásárhelyi lakása

84. oldal         Petőfi Bemhez írt francia levelének mása

85. oldal         A „Nemzeti dal" első példányának mása

86. oldal         Izsó Miklós Petőfi-szobor terve

87. oldal         A budapesti Petőfi-szobor

89. oldal         „A vén zászlótartó" kéziratának mása

90. oldal         Petőfi Dohány-utcai lakása

91. oldal         Bem – rajzolta Petőfi Sándor

92. oldal         Petőfi mellszobra – Dunaiszky műve

93. oldal         Petőfi Hatvani-utcai lakása – és Petőfi-emlékérem

94. oldal         Petőfi ceruzás jegyzőkönyve – és Szendrey Ignác, Petőfi apósa

95. oldal         Petőfi legutolsó arcképe – Orlai-Petrics Soma festménye

96. oldal         Petőfi – Ligeti Miklós műve

97. oldal         Erdőd vára

98. oldal         Petőfi dolgozó- és hálószobája

99. oldal         „Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe" kéziratmása

100. oldal       „Három rózsabimbó" Szendrey Julia kézírása

101. oldal       Petőfi borjádi széke

102. oldal       A koltói kastély – Jókai Mór rajza

103. oldal       Petőfiné-Szendrey Julia – Barabás Miklós rajza

104. oldal       Szendrey Julia 1866-ban

105. oldal       Szendrey Julia nyilatkozatának kéziratmása

106. oldal       Petőfi arcképének brüsszeli kiadása

107. oldal       Szendrey Ignác 95 éves korában

108. oldal       „A nép nevében" kéziratának mása – és „Falu végén kurta kocsma" kéziratának mása

109. oldal       Illusztráció „János vitéz"-hez – Lotz Károly rajza

110. oldal        „A faluban utcahosszat…" illusztrációja – Irinyi Sándor rajza – és Petőfi Zoltán 14 éves korában

111. oldal        „Szeptember végén" – Thorma János festménye

112. oldal        Petőfi Zoltán egynapos korában – Petőfi rajza

113. oldal        Petőfi István – és Petőfiné arany zsebórája

114. oldal        Illusztráció „János vitéz"-hez – Zichy Mihály rajza

115. oldal        Szendrey Julia sírja

116. oldal        Petőfi Zoltán a ravatalon

117. oldal        Petőfi „első kiadások" címlapjai

118. oldal        Petőfi Zoltán sírja

119. oldal        Petőfi szerződése Emich Gusztávval

120. oldal        Petőfi apjának bárdja és kulacsa

121. oldal        „A külföld magyarjaihoz" kéziratának mása – és Petőfiék kis ezüst kanala

122. oldal        Petőfi díszkardja

123. oldal        A gödöllői lakás

124. oldal        Petőfi levele Sass Károlyhoz

125. oldal       Illusztráció „Állj meg feleségem"-hez – Székely Bertalan rajza

126. oldal       A Sass-család ősi kardja

128. oldal        Illusztráció „Az Apostol"-hoz – Székely Bertalan rajza – és Petőfi székesfehérvári lakása

129. oldal        Izsó Miklós költségvetése a Petőfi-szoborhoz

130. oldal        Petőfi Zoltán rajza – és Horatius zsebkiadása

131. oldal        A Magyar Tudományos Akadémia Petőfi-érme – és Arany János – Petőfi rajza

132. oldal        A szalontai csonka torony – Petőfi rajza

133. oldal        A Petőfi-ház a Bajza-utcában

135. oldal        Sebetyén Gábor „Tuba" című műve

136. oldal        Petőfi könyvtárából való könyvek

137. oldal        Petőfi kitörült verse és megfejtése

138. oldal        „Esprit de la revolution" címlapja

139. oldal        Petőfi írótolla és gyűrűje – és „Játszik öreg földünk…" kéziratának mása

140. oldal        A „Coriolán" fordítás kéziratának címlapja – és „Lantom, kardom…" kézirat mása

 

Petőfi ALBUM – Sokszínű műmellékletek (jegyzéke)

 

0. oldal                       Zichy Mihály: Petőfi megdicsőülése

12-13. oldal között     Orlai-Petrics Soma: Petőfi az íróasztalánál

20-21. oldal között     Orlai-Petrics Soma: Egri hangok

36-37. oldal között     Munkácsi Mihály: Petőfi búcsúja a szülei háztól

52-53. oldal között     Orlai-Petrics Soma: Petőfi Debrecenben 1844-ben

68-69. oldal között     Révész Imre: Petőfi a nép közt

84-85. oldal között     Révész Imre: Petőfi a táborban

100-101. oldal között Styka Jan: Petőfi a nagyszebeni csatában

116-117. oldal között Hegedűs László: Petőfi halála

132-133. oldal között Paur Géza: A segesvári csatatér

 

A PETŐFI-ALBUM megvásárolható a Magyarok Világszövetségének székházában (MVSZ Magyarok Háza – 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.)

 

Ár: 12.800 Ft, amely magyarországi megrendelés esetén magába foglalja a postaköltségeket is.

 

Európában: 40 EUR +20 EUR postaköltség = 60 EUR

Tengeren túl: 55 USD + 25 USD postaköltség = 80 USD

 

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285

 

Külföldi átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája:

IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285

MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód:MKKBHUHB

 

Megrendeléseket az mtf.szervez@gmail.com címen fogadnak.

Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt füzeteket.

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8423/141026

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.