Petőfiért! – 16. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak


Huszonöt évvel ezelőtt, 1989. július 17-én tárta fel a Morvai Ferenc vezette expedíció Szibériában Petőfi Sándor hamvait. A magyar költészet messiása 165 évvel ezelőtt 1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában, ahonnan súlyosan sebesülten Szibériába hurcolták. A Magyarok Világszövetsége a két dátumot egyszerre idézi a magyar nemzet emlékezetébe. Július 31-én, este 8 órakor a Hősök terén figyelemfelkeltő, emlékező megmozdulást szervezett Petőfi a segesvári csatában – NEM HALT MEG! címmel. De ki is volt Petőfi Sándor? Hódolva nagysága előtt, naponta közlünk adatokat, okmányokat és képeket  Petőfi Sándor diadalútjáról, egy nagyszerű kiadványból, amely 1910 körül, a Pesti Napló kiadásában jelent meg.

 

 

 

Petőfi és a színészet

 

           16. rész

 

 

„Apró keresetforrásai, melyekből magát Pápán mint diák, „bár sokat koplalt", de fönntartotta, úgyszólván egyszerre kiapadtak, és ő pajtásai kérdésére, hogy mit tevő lesz: „Nem tudom", „Nincs célom"-mal felelt. „Az iskolában se künn, se benn", ismételve arra szánja magát, hogy: „Színész és literator" lesz.

Szegény rajongó! „Színész és literator" a jelszava, a valóságban pedig megtalálja valami Sepsi „hat tagból álló" társulatát, akik közé beáll – színcédulahordónak, miket maga ír, és kellékesnek, hogy a kellékeket maga hordja össze.

Ezzel a hat tagból álló „színtársulattal" csetlett-botlott az a sasfiók, Cecén, Simontornyán, Sárbogárdon, és Szilas-Balháson. Ezzel az utóbbi két névvel szoktuk mi egymást kulisszahasogatásért csúfolni; és én sokáig nem is hittem a létezésükben.

Ezeken a helyeken volt Petőfi színész és kellékes.

Én még tudom, mit tesz kelléket összehordani kis helyeken. Mennyi ügyesség, szókészség, találékonyság és furfang kell hozzá, hogy a gazdasszony a félretört sarkú, félig szolga, félig színész könyörgésére ágyterítőket kölcsönözzön! Mert ágyterítőre legnagyobb szükség van az „archaikus" színpadokon. Ágyterítőből mindent lehet csinálni. Kell azután még szék, asztal, tányér, poharak, „eszcájg", és férfiruha. Fürgén kell ott a szóval bánni tudni, hogy a gazdasszony vagy a leányasszony mindezt színházi „bilétáért" kiadja a házból!

Értem, hogy Petőfit küldözték az élhetetlenek „requisitumért".

Elképzelhetjük, meddig elmulattatta a tésztát gyúró menyecskét a konyhában, míg az beleegyezett, hogy az első szobából elvihessék a kanapét, melynek fejében azonban a kellékesnek meg kellett ígérnie, hogy az előadást addig nem kezdik, míg a kanapétulajdonosok meg nem vacsoráltak.

De minő kaleidoszkóp, micsoda mozgó panoráma volt ez az élet Petőfinek!

Hány olyan eleven alak vésődött azalatt a lelkébe, akiket azóta mind ismerünk a verseiből.

Meg lehet érteni, hogy egy időre szórakoztatta és verssé vált benne. Hisz „Magvában él, hogy milyen formát öltsön".

Nem is igen feszíti meg haragja íjját, amint otthagyva az élősdieket, egy nyilát mégis visszalövi rájuk:"

 

„Egy ideig csak elvalék velük;

Faluzgatánk jó és balszerencse közt.

De a barátság végre megszakadt,

Mert én utáltam a nyegléskedést,

A sok „utószort", a görögtüzet,

S tudj a manó, mily csábításokat."

 

 

(folytatása következik)

 

 

 

 

 

 

 

A Hódolat Petőfi Sándornak jegyében eddig közölt szövegek:

Petőfiért! – 165 éve tűnt el, 25 éve találták meg hamvait – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – Petőfi gyermek- és diákkora - 1 . rész – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 2. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 3. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 4. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 5. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 6. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 7. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 8. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 9. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 10. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 11. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 12. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 13. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8456/140813

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.