Petőfiért! – 15. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak


Huszonöt évvel ezelőtt, 1989. július 17-én tárta fel a Morvai Ferenc vezette expedíció Szibériában Petőfi Sándor hamvait. A magyar költészet messiása 165 évvel ezelőtt 1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában, ahonnan súlyosan sebesülten Szibériába hurcolták. A Magyarok Világszövetsége a két dátumot egyszerre idézi a magyar nemzet emlékezetébe. Július 31-én, este 8 órakor a Hősök terén figyelemfelkeltő, emlékező megmozdulást szervezett Petőfi a segesvári csatában – NEM HALT MEG! címmel. De ki is volt Petőfi Sándor? Hódolva nagysága előtt, naponta közlünk adatokat, okmányokat és képeket  Petőfi Sándor diadalútjáról, egy nagyszerű kiadványból, amely 1910 körül, a Pesti Napló kiadásában jelent meg.

 

 

 

Petőfi és a színészet

 

           15. rész

 

 

„Nemcsak: de azt írta haza a feleségének, ahol akkor Petőfi időzött: „Sándorból úgy sem lesz egyéb komédiásnál, adj neki pár forintot és menjen, amerre lát". Jellemző, hogy a „nagybátya" felesége „nem merte" ezt a levelet a szegény fiúnak odaadni, sem tartalmáról értesíteni, hanem kiterítette a zongorára, mely elé Petőfi „ötször-hatszor leült napjában játszani". Ott el is olvasta; és mint beszólított unokatestvére följegyezte: „halotthalvány" lett tőle. Nem tartják érdemesnek a taníttatásra! Erre az igazságtalanságra, erre a szószegésre elsötétült előtte a világ; és ebből a sötétből ugrott abba a mélységbe, csak mert érezte, hogy valami szörnyűt kell cselekednie, valami nagy oktalanságot, igaztalanságot, mely fölérjen a szószegő rokonéval: de nem azt, amit ő jósol. Nem azt fogom cselekedni, amit az ellenségeim jósolnak; nem adok nekik igazat, igen megkönnyebbülne a lelkiismeretük; még mélyebbre ugrom és vesztem essék az ő lelkükre. Mert ennek a gyermeknek már akkor voltak ellenségei bátyja környezetében is.

Én ezt a gondolkozást érzem ki kétségbeesett elhatározásából.

Elszorult szívvel kíséri az ember a 17 esztendős „vézna" fiút brutális sorsa felé.

Különösen itt döbbenünk meg: Hat esztendőre katonának! és majdnem azt mondjuk: Ne, az istenért! Hisz abból a gyermekből még Petőfi Sándornak kell lennie!

Hogy fogja ezt véghezvinni a sors!

Az, hogy a katonaságnál főz, mos, mosogat, söpör és havat lapátol, csak jó testgyakorlat és szinte enyhület olvasnunk olyan tények mellett, hogy a „vesszőzésekben" kell részt vennie!

Horatius és Shakespeare olvasása mellől rendelik ki Petőfit társai fölszakgatott húsát korbácsolni! Csak egy ballépés indulatos természetéből, mint például az, hogy bajonettjét egyik társa után vágta, mert az elfújta gyertyáját, melynél a tilalom ellenére olvasott – és kis híja, hogy az ő vézna testét nem hasogatja a vessző. Társai úgyis gyűlölik, mert más, mint ők.

Föllélegzünk, mikor végre másfél esztendő elteltével ebből a pokolból, habár vért köp és szívbajos, kiaszott és elerőtlenedett, mégis kiszabadul. Talán még így is annak a pár emberséges orvosnak a külön gráciája kellett hozzá, hogy ne ott pusztuljon el egy számmal megjelölve. Obsitjával az iszákjában, azon rongyos katonaruhástól megy – iskoláit folytatni. Nem színésznek. Pajtásai visszakönyörgik a „VII-ik osztályba, Pápán, hova még háromszor viszik és hozzák lábai, a következő három év alatt. Mindig azért, hogy újra meg újra megkísértse tanulmányát folytatni.

Egy télen át ez sikerül is neki, más évben csak részben.

Ezen időközökben megy két ízben színésznek. Vagyis színészek közé."

 

 

(folytatása következik)

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hódolat Petőfi Sándornak jegyében eddig közölt szövegek:

Petőfiért! – 165 éve tűnt el, 25 éve találták meg hamvait – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – Petőfi gyermek- és diákkora - 1 . rész – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 2. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 3. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 4. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 5. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 6. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 7. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 8. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 9. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 10. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 11. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 12. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 13. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8455/140812

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.