Petőfiért! - Patrubány Miklós nyílt levele Morvai Ferenchez


Morvai Ferenc elnök úr részére

Megamorv - Petőfi Bizottság Egyesület

3232 Gyöngyös (Mátrafüred)

Avar u. 7.

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Sajnálom, hogy előző, április 25-én írt, és Borzák Tibor által is kézbesített levelem – amelyben a Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottságának az Önök bizottságával való együttműködése szorosabbá tételét nyílt szívvel felajánlottuk –, az Ön részéről mindmáig válasz nélkül maradt. Az Ön május 16-án kelt levele, barátságos hangvétele ellenére riasztó és egyben értelmezhetetlen.

 

Egy akaratától teljesen megfosztott Morvai Ferenc-kép sejlik fel belőle, akit bábként mozgat egy fantomszerű „Petőfi Bizottság Országos Vezetése".

 

Az a Morvai Ferenc, akit mi ismertünk, a sajtó nyilvánosságát is vállalva, 2011-ben ismételten kijelentette, hogy egyedül a Magyarok Világszövetségében látja azt az erőt, amely a magyar politikai osztály és a Magyar Tudományos Akadémia által letagadott és kitaszított Petőfi Sándor hamvainak befogadását dűlőre viheti. Az a Morvai Ferenc egyben fel  is ajánlotta a birtokában lévő, Petőfi Sándor szibériai sorsával kapcsolatos valamennyi dokumentumnak a Magyarok Világszövetsége általi, belátása szerinti, szabad és korlátozatlan felhasználását, némelyre „visszavonhatatlanul" adva hozzájárulását.

 

Ez a mostani Morvai Ferenc, akit a közelebbről meg nem nevezett „Országos Vezetés" kénye-kedve szerint rángat, meg nem történtté tenné hároméves együttműködésünket, legszívesebben visszafordítaná a Duna folyását medrében…

 

A Magyarok Világszövetsége úgy, ahogy négy évvel ezelőtt ígérte, ki fogja vívni Petőfi Sándor hamvainak a haza földjében való méltó eltemetését: a nemzeti kegyelet megadását. Ezt szerettük volna Önökkel karöltve megtenni. De ha ehhez Önökből hiányzik a szándék, vállalt feladatunkat Önök nélkül is teljesítjük.

 

Tájékoztatom Önt, hogy Petőfi Sándor szibériai utóéletének ügye az idén – legfőképpen és nem kizárólag a Magyarok Világszövetsége négyéves következetes munkálkodása eredményeként – túljutott a delelőn. Értsd: túljutott azon a ponton, amikor még azon lehet vitatkozni, hogy Petőfi Sándort valóban elhurcolták-e Szibériába, illetve azon, hogy a Morvai Ferenc vezette expedíció 1989. július 17-én Barguzinban valóban az Ő hamvait tárta-e fel? Ennek következtében a fejlemények a következő hónapokban látványosan fel fognak gyorsulni. És nem kizárt, hogy azok, akik eddig kézzel-lábbal kapálóztak a „szibériai Petőfi" ellen, egymást letaposva, hanyatt-homlok versengenek majd az Ő megkésett elismeréséért és eltemetéséért. Jól jelzi ezt a folyamatot a Leleplező című folyóirat legfrissebb számának terjedelmes Petőfi-összeállítása, amely kész tényként kezeli Petőfi Sándor Szibériába történt elhurcoltatását.

 

A Magyarok Világszövetsége e folyamatnak kovásza lesz úgy, ahogy eddig is volt, miután négyéves munkával az akkor immár másfél évtizede Csipkerózsika-álmát alvó „szibériai Petőfi" ügyét újból a magyar közbeszéd tárgyává tette.

 

Ahogy eddig is tettük, továbbra is szeretnénk az Önök Petőfi Bizottságával együttműködni, de ennek feltétele van: Önnek gátat kell szabnia a köreiben elharapódzó Világszövetség-ellenes hisztériakeltésnek és rágalomhadjáratnak. Jó lenne, hogyha tudomásul venné, hogy sem én, sem Fuksz Sándor (nem Fux, ahogy írja) elnökhelyettes, sem az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának más tagja soha nem törekedtünk a Megamorv Petőfi Sándor Bizottsága babérjaira, és soha sem rágalmaztuk a Bizottságot, illetve az Ön személyét!

 

A Magyarok Világszövetsége tisztelettel arra kéri a Megamorv Petőfi Bizottságot, hogy amennyiben nem hajlandó Petőfi Sándor ügyében a nemzeti kegyeletadás érdekében való hatékony együttműködésre, legalább ne fékezze ezt a folyamatot. Erre Grespik Lászlónak a Leleplezőben megjelent, dokumentumokkal alátámasztott írására tekintettel, nem ok nélkül gondolunk.

 

Miközben megismétlem a magyar nemzet érdekében történő együttműködésünk iránti készségünket, szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy az Önök által Barguzinban feltárt Petőfi-hamvak (mások fogalmazásával „csontok") nem képezik az Önök tulajdonát. Azok közvetlenül a burját állam tulajdonát képezik és áttételesen – a burját állam hozzájárulásával – a magyar nemzetét. Kérem, egy percig se feledjék, hogy amikor eljön az idő, Önöknek el kell számolniuk a szent hamvak minden egyes porcikájával! Kérem, készülődjenek erre!

 

Mélységesen sajnálnám, ha a politikum mélybe húzó, szirénhangú ígérgetéseinek újból foglyává válna.

 

Budapest, 2014. június 12-én            

 

Magyar testvéri szeretettel

 

 

 

                                                                                              Patrubány Miklós István Ádám,

                                                                                       a Magyarok Világszövetségének elnöke

 

 

Ui.: Kérem, tekintse levelemet nyílt levélnek.

 

 

 

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

8372/140614

 

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.