Gurdzsárok - India új miniszterelnöke

Amint arról korábban hírt adtunk, N. Modi személyében új várományosa van India miniszterelnöki székének. A választásokat abszolút többséggel megnyerő Indiai Néppárt elnöke gudzsaráti. E tartomány többségi népe a gurdzsárok, a heftalita hunok 7 ágának egyike, így tehát a magyarság távoli rokonai. E világpolitikai jelentőségű fejleményre Dr. Aradi Éva indológus írásával hívjuk fel Olvasóink figyelmét.

 

A heftaliták, azaz a fehér hunok hét nép törzsszövetségéből álltak. Magukból a nyugati hunokból, a mai Tadzsikisztán területén akkor (a Kr.u. 5-ik században) Tokarisztánnak nevezett tokari törzsből, ez valójában az Indiából visszavonult kusán utódnépből állt, a szintén Indiából északra és Irán keleti részére visszaszorult, Indiát egykor uraló indoszkíták és indopártusok törzseiből, valamint az ásziókból (a későbbi jászokból), a pasziánokból, (azaz a későbbi besenyőkből) és az egész törzsszövetséget élelmező gurdzsárokból tevődött össze. Ők voltak a harcos törzsszövetség pásztorai, elsősorban birkákat, kecskéket és bivalyokat tartottak. India legnyugatibb tartományi állama: Gudzsarát róluk kapta nevét: Gurdzsar Rástra annyit jelent, hogy Gurdzsár Ország (szanszkrít nyelven). Ebből lett rövidítve Gudzsarát.

 A pásztorokat a heftaliták veresége (Kr.u. 566) után befogadta az indiai társadalom, sőt, mivel szorgalmas, jó állattenyésztők voltak, "királyi pásztorok"-ká váltak és a második, ksatriya kasztba kerültek. Ebből a kasztból kerültek ki a rádzsák és maharádzsák, azaz a hercegek és királyok. Mai leszármazottaik: a különböző pásztor népek: a kattik, abhirok (az avarok utódai, ugyanis a heftaliták a legújabb kutatások szerint az avarokkal együtt hódítottak). A két fenti törzs nevét őrzi Gudzsarát délnyugati, félsziget része: Kattiavar, ma is így nevezik. A törzsek kis része él ma  pásztorkodásból, nagyobb részük letelepedett, mezőgazdaságból, kereskedelemből élnek, elsősorban már városokban.

 A gurdzsárok szimbólumaikban őrzik régi vallásukat, bár áttértek a hindu vallásra, azonban minden falu határában jelen vannak a Földanya, azaz a Matadzsí szobrok és a falu főterén mind a Földanyának, mind a Napistennek szentelt templom van, általában nyitott templomok, életfát ábrázoló oltárral. Ezen régi szimbólumaik láthatóak: a Nap járását ábrázoló szvasztika és a Napistent a Földön megszemélyesítő oroszlán. De városokban is van mindkét istenségüknek temploma, például a híres moderai Naptemplom, Észak-Gudzsarátban. A Nap szekerét mindig hét ló húzza, ez szakrális szám volt az íjfeszítő népeknél, a heftaliták is ezek közé tartoztak, s velük együtt a gurdzsárok is, hiszen a törzsszövetség is hét népből állt. Sajnos eredeti nyelvüket nem ismerjük, beolvadtak az indiai, s így a hindu vallású népekbe, de mind vallásukban, mind például népviseletükben igyekeztek megtartani azt, amit lehetett. 

 Az imént említett törzsek asszonyai nem száriban járnak, hanem színes szoknyában, fehér ingben és általában sötét mellényben. A férfiak szűk fehér pamut nadrágban (a klíma miatt a posztót nem lehet viselni), fehér ingben és szintén sötét színű mellényben. Hasonlítanak a székely viseletre, a különbség még az, hogy a fejükön turbán található, ez megvédi őket a napszúrástól.

 Valójában nyelvcsere történhetett a beolvadás folyamán. A gudzsaráti nyelv a hindinek egy dialektusa, az írás majdnem teljesen megegyezik, de a beszélt nyelv különböző. Természetesen mindenki beszéli a hindi államnyelvet, sőt bizonyos mértékben angolul is tudnak.

 Mivel ide, a nyugati partokra menekültek körülbelül nyolcszáz éve Perzsiából a zoroaszteri hitet gyakorló párszik (a szó azt jelenti, hogy perzsák) a muzulmán hódítók elől, és az indiaiak befogadták őket, sokáig itt élt a párszi közösség. Elsősorban iparosok és kereskedők voltak, később belőlük alakult ki nemcsak Gudzsarát, de Bombay (ma Mumbai) értelmisége és gazdasági vezető rétege. Ma India leggazdagabb embere Tata és családja, szintén párszi. Vállalatai befedik egész Indiát, autógyártás, acélgyártás, vasúti szerelvények, mozdonyok gyártása, gyógyszeripar, kutatóintézetek, kórházak létesítése mind a Tata cég által jött létre. De jövedelme tekintélyes részét jótékonyságra fordítja, ez jellemzi egyébként a párszikat. Ők még sokáig beszélték perzsa nyelvüket, de lassan áttértek a gudzsaráti nyelvre. J.J. Modinak, a híres hun kutató tudósnak is gudzsaráti volt az anyanyelve, műveit is vagy gudzserátiul, vagy angolul írta. Ő alapította meg Bombayban a J.J. Modi könyvtárat és a híres Cama Intézetet. Itt kutatott Modi jó barátja: Zajti Ferenc is és Modi segítette Zajtit indiai útjának megszervezésében. Bemutatta őt a heftalitáktól származó rádzsasztáni maharádzsáknak. Azután Zajti Ferenc járt közben Horthy Miklósnál, hogy meghívják Modit 1925-ben Magyarországra és az Akadémia kitüntette őt. Itt mondta el Modi a magyarokat bíztató híres beszédét.

 Egyébként a párszik, noha nagyon fogyatkoznak, még mindig tartják ősi, zoroaszteri hitüket, a Tűz vallását. Bombayban van a Hallgatás Tornya, ahová temetkeznek. A vallásuk szerint szent a Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld. Így sem a Földbe nem temethetik halottaikat, sem nem égethetik. Marad a holttest kitevése kőre, vagy betonra és a Nap elszárítja a test maradványait, a csontok pedig lehullanak egy mély gödörbe. A Hallgatás Tornya rejtve van Bombay egyik dombján, de pálmáktól körülvett helyen, senki nem láthat be, ez az ő szakrális temetőjük.

 A Modi név Gudzsarát államban gyakori, nem csak párszikat neveznek így, de hindu származásúakat is.  A jelenleg nagy többséggel megválasztott indiai miniszterelnök: Narendra Modi nem párszi, erősen nacionalista hindu. Bár választási győzelme után kijelentette, hogy vallási és származásbeli hovatartozás nélkül minden indiai kormányfője lesz. Reméljük. Pártja, a Bháratiya Janata (kiejtése Dzsanata) Party azt jelenti, hogy Indiai Néppárt. A Bháratiya a Bhárat szóból származik, ez India szanszkrít neve, mely a Mahabhárata híres szanszkrít eposzból való név. Sajnos nincs kapcsolata magyar szóval, bár hangzásra hasonló.

 A megválaszott miniszterelnök nem rokona J.J. Modinak. Jó lenne, ha a delhii Magyar Kulturális Intézet később felvenné Modival a kapcsolatot, meghívhatná a magyar kormány Budapestre. Természetesen ez később lenne lehetséges, mivel egy ilyen nagy ország kormányfője elsősorban valószínűleg az Egyesült Államokba és Nagy-Britanniába látogat. Indiának Kínával hűvös kapcsolata volt, reméljük, ez most megváltozik. És hát Indiában is lesznek sürgős teendői, sajnos a korrupció az egekbe hágott. Ezért is bukott meg a még Mahatma Gandhi idejében alakult Indiai Kongresszus Párt.

 India nagyon gyorsan fejlődő hatalmas ország, mindenképpen erőssé kellene tenni kapcsolatainkat, már csak a fent említett közös múltra való tekintettel is. Hiszen rokon népeink: az indoszkíták, a kusánok és a fehér hunok – valamint az avarok egy része – mind beolvadtak India nagy népességébe, alakítva mind kulturálisan, mind etnikailag ezt a színes, különböző hagyományokkal rendelkező országot.

Hadd köszöntsem őket hindi nyelven: Dzsaja Bhárat! (Éljen India!).

 

Aradi Éva indológus

 

 

                                        Indiai hun falu temploma, a szavsztikás oltár két egyszerűen ábrázolt oroszlánnal

 

MVSZ Sajtószolgálat

8343/140519

 

 Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 „A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint." (Alapszabály)

 A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.