Kárpátalján felfegyverzett radikális elemek jelentek meg... - 39 kárpátaljai magyar szervezet aggódó nyilatkozata

A kárpátaljai magyarok elvárják, hogy biztosítsák számunkra a kulturális és regionális önrendelkezést – A kárpátaljai magyar civil szervezetek és történelmi egyházak nyilatkozata

Mi, az Ukrajnában élő őshonos magyar nemzetiségű lakosság által létrehozott civil szervezetek és történelmi egyházközösségek képviselői, aggodalommal figyeljük az országban zajló eseményeket.

Az utóbbi időben Kárpátalján felfegyverzett radikális elemek jelentek meg, akik félelmet keltenek bennünk és gyermekeinkben, tovább csökkentik biztonságérzetünket. Aggasztó, hogy folytatódnak a magyarság elleni uszítások, és az ukrán médiában mind több, a történelmi tényeket meghamisító írás jelenik meg.

A kialakult konfliktusok békés rendezését támogatjuk, és abban bízunk, hogy az ország új vezetése az európai értékekre és a demokratikus szabadságjogokra alapozva tiszteletben tartja a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait. Elvárjuk, hogy a kárpátaljai magyarokat államalkotó, őshonos nemzetnek tekintsék, és ennek megfelelően biztosítsák számunkra a kulturális és regionális önrendelkezést. Az állam ennek teremtse meg a törvényi kereteit, biztosítsa annak érvényesítését és anyagi feltételeit.

Mi, kárpátaljai magyarok, szeretnénk továbbra is itt élni magyarként, törvénytisztelő állampolgárként egy jogállamban.

Ennek érdekében kérjük, hogy az állam biztosítsa számunkra:

·         az esélyegyenlőséget az élet minden területén;

·         anyanyelvünk és kultúránk használatának, megóvásának és fejlődésének jogi és anyagi feltételeit;

·         az anyanyelvű oktatás lehetőségét az óvodától az egyetemig;

·         az államnyelv elsajátításának lehetőségét azon a szinten, amely az egyén társadalmi érvényesülését segíti. (Az ukrán nyelv oktatását ne politikai, hanem szakmai/módszertani alapon végezzék. Fogadják el, hogy mint minden embernek, nekünk is egy anyanyelvünk van, így számunkra az ukrán nyelv második nyelv, és ennek megfelelően oktassák, dolgozzák ki az oktatás tartalmi és követelményi rendszerét, és ez alapján kérjék számon az oktatás minden szintjén és a továbbtanuláskor.);

·         a kettős állampolgárság intézményének elismerését Ukrajnában, ami elősegíti az ország európai uniós integrációját;

·         a kisebbségi civil szervezetek, a történelmi egyházközösségek és az általuk létrehozott kulturális/oktatási intézmények törvényileg garantált anyagi támogatását.

Hisszük és valljuk, hogy Isten akarata a népek, nemzetek békés egymás mellett élése, és a politika irányítóinak is, mint minden embernek, legfontosabb feladata a Mindenható akaratának keresése, teljesítése. Mi, kereszt(y)ény kárpátaljai magyarok, akik több, mint 1100 éve itt élünk békében más nemzetiségekkel együtt, szeretnénk továbbra is itt élni, békében és szeretetben gyarapodni.

Imádkozunk, és kérünk mindenkit, hogy imádkozzon és tegyen azért, hogy legyen minél hamarabb béke Ukrajnában, és a gonosz erők ne tudják a tüzet szítani az itt élő nemzetek között.

Beregszász, 2014. március 28.

„GENIUS" Jótékonysági Alapítvány  

„Sámuel" Jótékonysági Alapítvány  

Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ

Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat

Biokultúra Szövetség

Cserkészliliom a Keresztény Ifjúságért Jótékonysági Alapítvány

Dorcas Segélyszervezet Kárpátaljai Kirendeltsége

Esélyt az Életnek Jótékonysági Alapítvány

Gordiusz Magyar Diákszövetség

Háló Kárpátaljai Megyei Katolikus Egyesület

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szövetsége

Kárpátalja Völgyeiben és Hegyein Falusi Zöld Turizmus és Agroturizmus Fejlesztéséért Civil Szervezet

Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet

Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége

Kárpátaljai Magyarok Protestáns Tudományos Egyesülete

Kárpátaljai Református Egyház

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

Kezünkben a Jövő Alapítvány

Komjáthy Benedek Alapítvány

Lehoczky Tivadar Intézet

Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Mezőgecsei Hagyományőrzők és Falufejlesztők Egyesülete

Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete

Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, Bereg-Ugocsai Esperesi Kerület

Nieuwleusen Kárpátaljáért Területi Jótékonysági Alapítvány

Pro Agricultura Carpatika Megyei Jótékonysági Alapítvány

Pro Cultura Subcarpathica

Pulzus Kulturális és Információs Központ

Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete

Spectator Társadalomkutató Műhely

Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány

Ukrán–Magyar Területfejlesztési Iroda

Forrás: NIF

 

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

8298/140331

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.