Dr. Száva Tibor: A csíksomlyói Szűzanya kegyszobor méretei

Az elmúlt évszázadokban számtalan írás jelent meg a szobor méltatása kapcsán. Ezekben az írásokban fellelhetőek voltak mind történelmi vonatkozások, mind a szoborral kapcsolatos csodás események sorozata is, különösen 1567-ben és 1694-ben. A leírásokból azonban eddig még nem derült ki, hogy miért éppen 227 cm a szobor magassága, és honnan származik ez a méret. Ki gondolná, hogy egy 72 cm átmérőjű kör kerülete pontosan 227 cm? A kérdés felvetését az indította el, hogy a szobornak van egy kicsinyített faragott másolata Bécsben, amelynek magassága 36 cm és ez azt mutatja, hogy a 227 cm osztója épp az a 6,3-as szám, amelyet őseink minden-napjaikban használtak (63, 630, stb.).

 

A választ keresve ismertessük meg a szobor rövid történetét. Eredete bizonytalan! P. Losteiner írja, hogy Nagy Konstantin római császár a IV. sz. végén áttette székhelyét Bizáncba, s a város és a templom diszítése végett festőket és szobrászokat vitt magával. Ezek faraghatták ezt a szobrot.

 

P. Erőss Modest (1852) ehhez hozzáteszi, hogy midőn a törökök 1453-ban Konstantinápolyt elfoglalták, a szobrot a hívők Bákóba vitték s az ottani ferencrendiek templomába helyezték el. Midőn a törökök 1520 körül a bákói kolostort is feldúlták, a menekülő ferencrendieknek sikerült a szobrot templom-felszereléssel együtt Csíksomlyóra vinniök. P. Veress Lajos (meghalt 1763-ban) szerint a szobor már a mohácsi vész előtt is a katolikus székelyek kiváló tiszteletében részesűlt, u.i. a Hunyadi János által újraépített zárdatemplom védszentje akkor is az Istenanya volt. Hunyadi a marosszentimrei ütközetben a törökök felett nyert diadalát Mária közbenjárásának tulajdonította s e szobrot is hálából készíttette a csíki székelyek vitézségéért. A szobor hársfából készült, az ember nagyságát jóval meghaladja, 227 cm magas, testhez símuló s a derekon átkötött köntös fedi s a válláról palást csüng le, hajfürtjei térdig omlanak, kissé balra hajló fejét hármas korona ékesíti (Köpeci Sebestyén József megállapítása szerint a Mária-szobor hármas koronájának az országalmája Árpád-kori), jobbkezében a királyi jogart, baljában a koronás kis Jézust tartja, aki jobbkezét áldásra emeli fel.

 

Visszatérve a tanulmány fő témájához, arra lehet következtetni, hogy az adott értékű 227 cm magasság egy görbevonal mentén mért számtani érték. Induljunk el abból, hogy azokban a régi időkben amikor a szobor készülhetett a kör jellemzőit kényszerüségből két mértékegységgel mérték: az átmérővel és a kerületével. Régen a fenti adatok kiszámításánál egy olyan kört vettek alapúl, amely átmérője 9 egység volt. Ennek függvényében kerestek egy olyan legkisebb számot, amelynek 9 osztója van a természetes számok halmazában. Ez a szám a 36 lett, amelynek a 9 osztója a növekvő sorrendben: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 és 36. A kikeresett 36-os szám lett egy alapkör egységnyi sugara és az ennek megfelelő 72 egység ennek az etalon körnek az átmérője. Ennek ismeretében lehet beszélni egy 36 egység-sugarú körről, amely számértékben kifejezve lehet pl. 36 cm és ennek az etalon körnek az átmérője pedig 72 cm.

Ha ismerjük a kör átmérőjét, akkor a ki lehet számítani a kerületét is. Ehhez a mai ismereteink szerint szükség lenne a „pi" (π) ismert értékére. A régi időkben ennek valós meghatározása más számítási mód alapján történt:    π = 4x64/81= 3,15     (ahol a 64/81 = (8/9)2

 

Ennek ismeretében tehát kiszámítható a 36 cm sugarú kör kerülete az ismert szabályok alapján:

K = 2 x R x π = 2 x 36 x 3,15 = 226,8 cm         (Ennek gyakorlati értéke  227 cm)

 

A fenti számítasok alapján megállapítható, hogy a szobor magassága megegyezik egy 72 cm átmérőjű kör kerületének az értékével. Ha vallatóra fognánk a 72=8x9 számokat, akkor a fentiek ismeretében ezek még másra is utalnak. Bizonyára ismerős az ősi hosszmértékek között a láb fogalma, amely értéke 31,5 cm. A két láb hossza 63 cm és elnevezése 1 magyar nyaláb. Ha a 63-hoz hozzáadjuk azt a 9 egységet (a legrégebbi alapkör átmérője), amelyet az ősrégi számításoknál használtak, akkor ez is kiadja azt a keresett 72-es számot, ami esetünkben éppen a megoldást eredményező kör átmerője.

 

Épp 75 éve annak, hogy 1939-ben Erdélyben készült 3 drb kicsinyített másolat a csodás Mária szoborról. A hársfából készült szobrocskák magassága érdekes módon a fent levezetett 36 cm, tehát az a lépték amelynek alapján az eredeti szobrot lekicsinyítették: 1:6,3 (itt a 6,3 = 2 π=2x3,15)

 

Ez a tény azt is bizonyítja, hogy a szoborkészítő tisztában kellett legyen azokkal a paraméterekkel, amelyek alapján az eredeti szobrot kifaragták, mert csak így határozhatta meg pontosan a kis szobor lépték alapján készülő magasságát. Matematikai megközelítésben tehát: 227 : 6,3 = 36 cm

 

A 75 évvel ezelőtt készült 3 drb kis Máris-szobor közül 1 drb dr. András Imre jóvoltából Bécsbe került, és minden év Szentháromság vasárnapján (már több évtizede) ezzel a szoborral van megtartva a „Bécsi Csíksomlyói Búcsú". A másik két szoborról nincsen tudomásunk, de lehetséges az is, hogy a háborús körülmények miatt nemkivánatos kezekbe kerültek és nyomuk veszett.

 

Dr. Száva Tibor – Bécs

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8291/40330

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége által a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáért, a magyar nemzet határmódosítások nélküli újraegyesítésért folytatott egy évtizedes, következetes és szakszerű harcának egy demokratikus jogállamban utolsó lehetséges lépése – annak betetőzése – volt, a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.