Cser-fordulás - Válasz Cser Ferencnek Petőfi Sándor halála kapcsán írt nyílt levelére - Bálint Miklós írása

Egy nappal azután, miután A.V. Tyivanyenko burjátországi régész professzor, Petőfi Sándor szibériai fogságának és halálának legrégebbi kutatója Budapesten bejelentette, hogy a Magyarok Világszövetsége által külföldi laboratóriumban elkészíttetett szuperpozíciója végképp eldöntötte a kérdést: Petőfi Sándor Szibériában hadifogolyként halt meg, és a Morvai Ferenc vezette expedíció 1989. július 17-én immár végképp bizonyítottan Petőfi Sándor hamvait tárta fel, Cser Ferenc a kuruc.info hírportálon nyílt levelet írt a Magyarok Világszövetségének. Alább közzéteszünk egy ma érkezett válaszírást Bálint Miklós tollából. (Tyivanyenko professzor nyilatkozata itt olvasható, Cser Ferenc levele pedig itt.)

 

 

Cser Ferenc Úr!

 

Levelét olvasva elgondolkoztam azon, hogy ki is Ön valójában? Magánemberként írta sorait, vagy hivatali utasításra, megrendelésre cselekedte azt? Azért lenne érdemes tisztázni e kérdést, mert a válaszom, válaszunk nem csupán Ön felé irányulna, hanem azok felé is, akik a teljes igazság megismerése által elfordulnak legnagyobb nemzeti költőnktől, Petőfi Sándortól, sőt megtagadják és megvetik személyét az általuk alkotott torz és igaztalan vádak miatt. Ez a cserbenhagyás, cser - fordulás, akarva-akaratlanul is, nyílt levele közzétételének pillanatától, az Ön nevéhez kötődő fogalommá vált.  

 

De menjünk sorjában. Miért ez a nagy elhatárolódás és megtagadás Petőfivel kapcsolatban?

 

Azért, mert bizonysággá és bizonyítottá vált az a feltevés, hogy a Barguzinban talált csontváz valóban a költőé.

 

Felnőtt ember esetében torz és gyermeteg állapot, az illúziókkal való önáltatás. Ebben az esetben hatványozottan érvényes e megállapítás.

Hiszen Petőfi Sándor valóban hős volt. A Segesvár környékén lezajlott csatában megsebesült, elesett és a tények ismeretében kijelenthető, hogy nem halt meg!

 

A Teremtő, a sors másként rendelkezett! Vélhetően azért, hogy szenvedésének megismerése által, a késő nemzedékek igazulást nyerjenek.

Bizton kijelenthető, hogy Petőfi Sándor fogságba esésétől, az 1856-ban bekövetkezett haláláig eltelt időszakban semmi olyat nem cselekedett, ami megkérdőjelezné magyarságát, emberségét és erkölcsi tisztaságát.

 

A krisztusi kort megélt ember barguzini éveinek, cselekedeteinek megértéséhez, ismerni kell a kort, a körülményeket, és minimális empátiakészséggel kellene rendelkezni annak, aki e témában nyilatkozatra hegyezi tollát.

Az ikonokhoz való imádkozás amúgy is pogány, álkeresztény cselekedet.

 

De vegyük sorjában, mik is azok a vádpontok, melyek miatt Ön, elfordítja kényes tekintetét nemzeti ikonjától?

-       „Nem magyar nyelven írta a verseit és nem a magyar sorsproblémákról írt".

-       Válasz; Szibériában Petőfi Sándor hadifogoly volt. Különleges hadifogolynak számított. Tudták róla, hogy ki Ő. Azért engedték meg számára az írást – kizárólag orosz nyelven! –, mert gondolatait csak így tudták ellenőrizni. Ha valaki tanulmányaiban követte az első és második világháború hadifogoly történeteit a nagy Szovjetunióban, akkor nagyon jól tudja, hogy egy hadifogolynak milyen jogai voltak. Állíthatjuk azt, hogy a tizenkilencedik század cári Oroszországában jobb eséllyel rendelkeztek a hasonló sorsú emberek? Gondolatrendőrség már akkor is létezett. Petőfi rejtjelesen, kódolva üzent a késő utókornak, orosz nyelvű versei által.

-       Egyesek azt is bűnül róják fel a költőnek, hogy a fogságban újra megnősült s ezzel hűtlenné vált felesége, Szendrey Júlia irányába.

-       Válasz; A gondolatrendőrségen kívül még létezhetett a fogva tartók részéről egy olyan alantas cselekedet, mint a nemes fogoly lejáratásának célja. A történelmi személyek erkölcsi megsemmisítése, a fizikai halálnál hatásosabb és kegyetlenebb terrorcselekménynek bizonyultak. Ezen állítás igazát tükrözi vissza az Ön levele is!   Ha Petőfi Sándor kényszer hatása következtében lett hűtlen feleségéhez, akkor az ott kötött frigy semmisnek tekinthető!  Petőfi Sándor Barguzinban viselt cselekedeteiről csak és kizárólag Isten ítélkezhet. Tér, idő távlatából és megtapasztalás hiányából adódóan, földi halandónak pálcát törni felette tisztességtelen cselekedet!

 

Cser Ferenc Úr! Csak javasolni tudom Önnek, hogy kövesse meg az igazságkeresők táborát. Ha pedig végre méltó tisztességben, végső nyughelyre kerül legnagyobb magyar költőnk földi maradványa, akkor bátran zarándokoljon el a sírjához és kérjen bocsánatot Tőle, feltéve, ha a Petőfi Sándor által képviselt Szabadság Szellemének isteni csírái fellelhetők még gondolatvilágában

 

Kelt: Békéscsabán, 2014. Szelek – Szent György havának, április 04. napján.

 

Üdvözlettel: Bálint Miklós Bendegúz

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8305/140404

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok VII. Világkongresszusa 2008-ban a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnökévé emelte báró Perényi Zsigmond koronaőr, alapító elnök mellé gr. Teleki Pál miniszterelnököt, az MVSZ alapítóját, valamint gr. Wass Albert írót, jogvédőt, az Erdélyi Világszövetség néhai elnökét." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

  

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.