Dr. Bőzsöny Ferenc és Prof. Dr. Balogh Sándor vitája

Dr. Bőzsöny Ferenc hozzászólást küldött Prof. Dr. Balogh Sándor tanulmányához, amelyre a szerző még aznap válaszolt. Alább közzétesszük a két vitairatot.

Hozzászólás Dr. Balogh Sándor: Kinek a helytartója Ferenc? tanulmányához

Prof. Dr. Balogh Sándor rövid nacionáléja némi korrekcióra szorul: nem 1956-ban volt harmadéves  teológus Veszprémben, hanem 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty megemlékezés miatt. Emiatt került bíróság elé több kispaptársával és Dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Már 1956-os forradalom elõtt szabadult, hamarosan megnõsült és már feleségével együtt hagyták el az országot.

 Röviden reflektálnék „Kinek a helytartója Ferenc?" c. tanulmányára, amely hozzám is eljutott:   

 Az egyik ősi latin  mondás, miszerint: Quod volumus, libenter credimus",- vagyis az az, amit akarunk, szívesen elhisszük – igazsága alól úgylátszik , még egy ilyen sokat tapasztalt, nyugalmazott egyetemi tanár sem tudja kivonni magát, aki állítólag „mindvégig megmaradt hívő, az Egyházért felelősséget érző katolikusnak". Aztán hivatkozik itt az ellenõrizhetetlen sükösdi üzenetek zagyvaságaira ( amit egyházi elöljárók már régóta nem fogadnak el látomásnak és magán-kinyilatkoztatásnak), és még sok egyéb véleményre, de legfõképpen idézetekkel teli tekervényes eszmefuttatásai által, saját tévedhetetlenségére támaszkodva, bennfentesebbnek mutatkozva, az Egyház ügyeiben mindenkinél „okosabbnak" tartva magát, eljut odáig, hogy Ferenc pápánk törvényességét is kétségbe vonja, sőt, aposztatának(!) , a Sátán szolgájának tartja. A csalódás és a döbbenet hangján kérdezem: Komolyan gondolja Balogh prof., hogy az Egyház mai állapotáért  a pápa, a papok a felelõsek; nem pedig inkább a szekularizáció, a globalizmus, a materialista fogyasztói társadalom világszerte, amelynek fő zászlóvivője éppen az az ország, amelynek tényleges irányítói a ludasak ebben, ahol  a szerző és családja is él?! Ha tízszer annyi pap és szerzetes is volna a világon, akkor is nagyjából ez lenne a helyzet, nincs az a pápa, aki ezen egyik napról a másikra változtatni tudna.

 
 Egyedül a mi Urunk Jézus Krisztus, aki már régen megvilágította a hozzá vezető utat, és nincs szüksége arra, hogy a sükösdi látnokon és hasonlókon keresztül üzengessen, kivéve azon jelenéseket és csodákat, amit az Egyház Isten által  elfogad annak. A hívők hozzá imádkoznak és azokért is fohászkodnak, akik még nem ismerik Őt vagy eltávolodtak Tőle.

 Végezetül engedtessék meg nekem, hogy két gondolatot idézzek a Szentírásból:

 „Jézus (így) válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan

jönnek az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek." (Mk 13,5-6)

                                                                                                                                      

„Te pedig ki vagy, hogy felebarátodat megítéled?" ( Jak 4,12)

 

                                                                                                                   Dr. Bőzsöny Ferenc

                                                                                                    1952-ben I. éves veszprémi teológus

                                                                                                                

Pof. Dr. Balogh Sándor válasza


Kedves Dr. Bőzsöny!

 

Köszönöm a dátumok kiigazítását. Én nem javítottam ki, ugyanis ez nem volt lényeges elírás, viszont alább közlöm a Katolikus Lexikon vonatkozó részét.

A levél érdemi része komoly választ igényel. Először is, a latin közmondás mindkét irányba érvényes." : Quod volumus, libenter credimus",- vagyis az az, amit akarunk, szívesen el hisszük, vagy amit nem akarunk, azt nem hisszük el. A közmondás az őn érveit, ha lennének érvei, ugyanúgy gyengítené, mint az enyémet. De egyetlen érvet nem sorol fel levele, így hadd válaszoljak egy másik latin közmondással, Gratis asseritur, gratis negatur. Tehát ha valamit nem bizonyítunk, azt szabadon lehet tagadni! Ez a probléma a hittel, ha az nincs tényekre alapozva.

Ezért én a tények felsorolásával kezdtem, kezdve a kinyilatkoztatással, mind a Bibliából, mind jóváhagyott magán-kinyilatkoztatásokból, mint pl. La Salette. Majd folytattam tényekkel a Nostra aetate illetve a judeo-kereszténység bevezetéséről, II János Pál uralkodása idejéből, és Malachi Martin történelmi regényéből a tényszerű sátánista liturgiával, amelyre alapozva tette VI Pál pápa híres kijelentését a Sátán füstjéről. Majd jött Benedek meglepetésszerű lemondása. De ehhez még hozzá lehet tenni, ami azóta jutott tudomásomra: az Egyházjog szerint a lemondás azért is érvénytelen, mert a hivatalos latin szöveg súlyos nyelvtani hibát tartalmaz (lásd http://biblicalfalseprophet.com/2013/12/12/resignation-of-benedict-xvi-was-invalid/).

Tehát a jövendölések és tények egy egész láncsorozatával mutattam be, hogy a  Sátán hosszú évtizedeken át zavartalanul járt ki-be a Vatikánba. Ez előzte meg a Sükösdi jelenésből vett idézet értelmezését. A Sükösdi üzenet logikus folytatása és megerősítése volt az ismertetett folyamatnak. Próbáltam óvatos lenni, és lefektetni a Sükösdi üzenet helyes értelmezésének alapjait, ami úgy látszik, elkerülte figyelmét. 

Mindenkiben értékelem erős hitet és hűséget Rómához és a pápasághoz, normális körülmények közt én is ezt vallanám. De a tények, amelyek közül egyet sem cáfolt, azt mutatják, hogy a körülmények nem normálisak.

Levelében ezt írja: „Komolyan gondolja Balogh prof., hogy az Egyház mai állapotáért  a pápa, a papok a felelõsek; nem pedig inkább a szekularizáció, a globalizmus , a materialista fogyasztói társadalom világszerte,

Dr. Bőzsöny érdekesen személyteleníti a krizisért felelőseket is. Nem egy személy, hanem a személytelen „szekularizáció, a globalizmus , a materialista fogyasztói társadalom" felelősek a mai helyzetért. De ezeket ki hozta létre, ki irányította?  A Sátán lenne felelős érte? Isten ments, Őt nem szabad még említeni sem. Hadd garázdálkodjon inkognitó!

Majd egy argumentum ad hominem jön: „… amelynek fõ zászlóvivõje éppen az az ország, amelynek tényleges irányítói a ludasak ebben, ahol  a szerzõ és családja is él?!"

Ezzel érdekesen próbálja alkalmazni rám is a hírhedt „kollektív bűnösség" elvét. Mivel az USA sok rosszat tesz (hozzátehetem, hogy az USA-t előbb bevette a Sátán mint a Vatikánt,) valahogy én is kevésbé vagyok szavahihető. Mintha én tehetnék az amerikai állapotokért. Mi köze cikkemnek ahhoz, hogy én és a családom hol él?

Valóban nem gondolom, hogy Ferenc a felelős a problémákért. Ő a következménye a szekuláris, társadalmat züllesztő kultúrának, és a mögötte lévő sátáni manipulációnak. Lásd a fenti láncsorozatot, hogy jutottunk el Ferencig. De még azt sem mondanám, hogy az előző pápák okozták volna a bajokat. Ők csupán nem tettek semmit, vagy nem eleget, azok megakadályozására.

Igy ez mellébeszélés: „Ha tízszer annyi pap és szerzetes is volna a világon, akkor is nagyjából ez lenne a helyzet, nincs az a pápa, aki ezen egyik napról a másikra változtatni tudna." Nem a papok száma a fontos, hanem az Egyház vezetése, ami sajnos, a Zsinat óta egyre romlott és gyengült, ahogy „a Sátán füstje" egyre erősebb lett.

Végül hadd reagáljak a két utolsó idézetre. „…Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek." Ha ezt rám vonagtkozik, kérek csak egy ici-picike példát, hogy milyen alapon érdemeltem ki ezt a vádat???

Az utolsó idézet pedig, „Te pedig ki vagy, hogy felebarátodat megítéled?" ( Jak 4,12" egyrészt szintén vissza lehet fordítani, mint a latin közmondást: ki a Dr. Bőzsőny, hogy engem megítéljen, másrészt ez arra vonatkozik, hogy csak Isten ítélhet, hogy valaki hova kerül, mikor a jót és rosszat szétválasztja! Mindkét idézet jól hangzik, de nem ide valók! Bíróságok ítélkeznek naponta anélkül, hogy megsértenék ezt az bibliai elvet.

 

     Dr. Balogh Sándor,

Veszprémben III. éves teológus 1952-ben

 

[Katolikus Lexikon: A veszprémi szem. feloszlatása Badalik Bertalan pp. (1949–57/65) alatt következett be. 1952. II. 27: az ÁVH letartóztatta Major Kálmán spirituálist, Ágotha Tivadar, Balogh Sándor, Dervenkár György, Domschitz József és Szabó István kispapokat. III. 4: a szem-ot bezárták, IV. 23: a „veszprémi szeminaristák perében" a spirituálist 9, a kispapokat 4–6 év börtönre ítélték, a többi elöljáró működési engedélyét megvonták. http://lexikon.katolikus.hu/V/Veszprmi%20rseki%20Hittudomnyi%20Fiskola.html]

 

MVSZ Sajtószolgálat

8249/140307

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.