Dr. Mandics György: Az elveszett magyar krónikák

Szombaton, a Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére megtartott rovásírás értekezleten Dr. Mandics György kijelentette: a ma ismert magyar krónikákat idegen érdek íratta, és ennek következtében azok olyanok, mintha a XXI. század magyar történelmét Heller Ágnes fogalmazásában ismerhetnénk meg. A Temesvárról pár évvel ezelőtt Budapestre telepedett matematikus, művelődéstörténész ezt követően részletesen beszélt azokról a rovásírással fennmaradt krónikákról, amelyekről hallgat a Magyar Tudományos Akadémia, ám melyek léteznek, és amelyekből egy teljesen új magyar történelem és magyarságkép rajzolódik ki.

A szegedi Somogyi Károly Könyvtár zárt, csak tételes engedéllyel rendelkező kutatók számára elérhető anyagában található az az 1582-ben Nürnbergben kiadott, öt Cicero-művet tartalmazó  kódex is, amelynek betétlapjain igen jelentős mennyiségű, kézzel beírt rovásírásos szöveg található. Somogyi Antal 1873-ban közzétette e szövegek egy részét, a maga megfejtésében. A korabeli sajtóban megjelent írások szerzői, közöttük a Budenz-munkatárs Szarvas Gábor hamisítással vádolták Somogyi Antalt.

E kódex életében fontos mozzanat következett be 1885-ben, amikor a szegedi Somogyi Károly Könyvtár megalapításában és gyarapításában elévülhetetlen érdemeket szerzett igazgató, Reizner János levélben értesítette a Magyar Tudományos Akadémiát a kódexben található jelentős rovásírásos leletről, és kiadásra javasolta azt. Az MTA által kiküldött háromtagú küldöttség megvizsgálta a rovásírásos bejegyzéseket tartalmazó kódexet, és igen határozottan ajánlották az igazgatónak, hogy ne foglalkozzon többé a kódex rovásírásos emlékeinek kiadásával.

Kutatásai során Dr. Mandics György megtalálta a szegedi könyvtárban őrzött kódex dobozában az MTA küldötteinek jelentéseit, amelyek elmondása szerint egyértelműen bizonyítják az ártó szándékot. Dr. Mandics Tisza András, az első magyar rovásírásos újság kiadójának segítségével e szövegek megfejtésén dolgozik, és reméli, hogy sikerül az írásokat és megfejtésüket könyv alakban mihamarabb megjelentetnie.

Az eddig megfejtett szövegekből egy teljesen új magyar történelem és magyarságkép rajzolódik ki. Az a történelem, amelyet magyarok írtak magyaroknak – mondta előadásában Dr. Mandics György, akinek meggyőződése szerint ezeknek a szövegeknek a közzététele elodázhatatlanná teszi a magyar történelemírás teljes revízióját.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8216/140217

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.