Január 13. - A vallásszabadság ünnepe

A Magyar Unitárius Egyház 2014. január 13-án, hétfõn, a vallásszabadság napján ünnepséget szervez.

A megemlékezés délelõtt 10.30 órakor istentisztelettel kezdõdik Tordán. Az unitárius templomban tartandó ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Szent-Iványi Ilona, pestszentlõrinci unitárius lelkész tartja. Ezt követõen kerül sor Körösfõi-Kriesch Aladár Tordai országgyûlés címû festményének megtekintésére a tordai múzeumban.

Este 18 órától Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban ünnepi istentisztelettel folytatódik a megemlékezés, a szószéki szolgálatot Tódor Csaba, homoródszentpáli unitárius lelkész tartja. Az istentisztelet után köszöntések hangzanak el a testvérfelekezetek képviselõi, Magdó János kolozsvári fõkonzul és Bill Darlison, a Nagy-Brittaniai Unitárius és Szabadelvû Keresztény Egyházak Fõtanácsának elnöke részérõl. Az ünnepi program keretében fellép Mányoki Mária, Pusztai Enikõ, Kostyák Elõd és a Concordia vonósnégyes.

Az eseményt 19.30 órától állófogadás zárja.

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata 2002-ben január 13-át egyházi ünneppé, a vallásszabadság napjává nyilvánította. A reformáció legifjabb egyháza az 1568. évi tordai országgyûlés vallásügyi határozatától kezdõdõen számítja létét.

Az erdélyi rendek 1568-ban törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot, és kimondták, hogy: "... a prédikátorok minden helyen az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az õ értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse az õ lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, kinek tanítása neki tetszik. Ezért senki a szuperintendensek közül, se mások a prédikátorokat ne bánthassák, ne szidalmaztassék senki a vallásért senkitõl, az elõbbi constitutio szerint és nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításáért bárkit is fogsággal, vagy helyébõl megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Isten igéje által van."

- Hunsor -

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.