Jelfák után életfa ültetése Karoson


Bodrogközben, Karoson a honfoglaló magyarok Nemzeti Sírkertjében, ott, ahol az MVSZ a világ magyarsága nevében két évvel ezelőtt jelfákat állított, november 16-án életfa ültetésre került sor, amelyen a Magyarok Világszövetségét Kiss Endre József református lelkész, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója, az MVSZ elnökségének tagja képviselte. Alább olvasható az ő beszámolója.

 

 

     

ÉLETFA   ÜLTETŐK   TALÁLKOZÓJA   KAROSON

 

Ezen a címen másodszor rendezett egész napos programot a bodrogközi Karos településén a Honfoglalás Kori Látogató Központ. Az intézmény hazánk egyik legjelentősebb honfoglalás kori temetője – a Honfoglalás Kori Régészeti Park – mellett, a település szívében kapott helyet. Épületét a magyarság félelmetes fegyvere, a visszacsapó íj és a tegez formáit követve tervezték két szintesre, hogy helyet kaphassanak benne a több, mint 73 föltárt sír – közöttük vezéri sírok – tárgyi emlékei, de már most bemutatja panoptikumszerűen és maketteken, interaktív eszközökön keresztül a 9. századi magyar világot, körülötte a korabeli település jurtáival és egyéb létesítményeivel.

            Egy sárospataki közösség – a Wass Albert Kör – évente kilátogat a magyarságnak erre az ősi szállásterületére július elején, hogy emlékezzen a Pozsonyi Csata diadalára, hiszen az itt nyugvó harcosok jó része személyesen részt vehetett az akkori küzdelmekben. Ezt a hagyományt – immár a Látogató Központtal karöltve – azzal a nem titkolt szándékkal gyakoroljuk, hogy az emlékhely országos zarándokhellyé válhasson, a Pozsonyi Csata évfordulója pedig emelkedjen hivatalosan is a nemzeti megemlékezéseink sorába.

            Az eseményen elhangzottak Szabó Péter intézményvezető köszöntő szavai és Kulcsár Nándor polgármester beszámolója. A program során Mezősi László és Hídvégi Pál előadásait lovas íjász bemutató és a Hollóének Hungarica Régi Zene Együttes koncertje követte és a szertűz meggyújtása zárta.

            Közben intézmények és magánszemélyek egy-egy tölgyfa-csemetét ültettek az általuk kiválasztott helyre, melyek mellett időtálló tábla jelzi az ültető nevét. A Magyarok Világszövetsége fáját – Patrubány Miklós elnök megbízásából – így ültethettük el Szajkó Gáborral, az MVSZ sátoraljaújhelyi tagjával.

 

Honfitársak! A magyar állam – mely akkor nem csupán a nevében volt magyar – alapította a Magyarok Világszövetségét, a magyarság máig legátfogóbb szervezetét. Ennek nevében ültetjük most itt el a magyar nemzeti élet fáját.

            Amint tudható, az MVSZ vállalta az összmagyarság érdekvédelmét; a kapcsolattartást az otthoni, az elszakított és a kivándorolt nemzetrészek tömbjei és szórvány-közösségei között; a magyar anyanyelvi és művelődési értékek őrzését és ápolását; a nemzeti sorskérdések napirenden tartását.

            A szervezet nevéhez fűződik koronként a Magyarok Világkongresszusának összehívása; 1992-től a Duna Televízió indítása; a határokkal elszakított magyarok kettős állampolgárságának szorgalmazása; a többszöri nemzetgyilkossági kísérlet után a nemzetet talpra állítani akaró törekvések felkarolása; a nemzeti egység munkálása; a történelemhamisító korszakok utáni próbálkozások támogatása a hiteles történelmi tudat erősítésére.

            Az MVSZ szerény lehetőségei szerint küzd a bárhol élő magyarok szabadságjogainak érvényesítéséért; felkarolja az üldözött és menekült honfitársakat; népszerűsíti a magyarság érdemeit és értékeit az óhazában és külföldön; támogatja mindenütt a magyarságért cselekvő szolgálatot vállalókat; kapcsolatot épít a baráti és a rokon népekkel.

            Következésképpen, az MVSZ határokon átívelően bekapcsolódik a céljaival egyező tevékenységek folytatásába; hasonló rendezvényeknek maga is helyet ad; szakmai konferenciákat tart; népfőiskolai oktatást biztosít a Szent László Magyarságtudományi Akadémiáján keresztül; időszaki kiadványokat és könyveket jelentet meg.

 

            Honfitársak! Aki fát ültet, az messzebbre néz a holnapnál: hosszú távon gondolkodik és nemcsak önmagát tartja szem előtt, hanem mások jövőjét is. Az igazán érett társadalom, amelyikre föl lehet nézni, az, amelyikben az öregek ültetik a fákat, akik pontosan tudják, hogy ők már nem fognak letelepedni annak az árnyékában. Az élő fával nem törődő ember könnyen olyan korban találhatja magát, amely már nem képes fenntartani az emberi életet: ahol fák nincsenek, ott emberi élettér sincs. A jeles reformátor, Luther Márton mondása közismert: ha tudná, hogy másnap eljön a világ vége, még elültetne egy kis fát a kertjében.

            Isten áldásaként fogadjuk a facsemetét, s az Ő áldásával ültetjük a földbe, azt remélve, hogy megmarad, ahogy megmarad a magyarság és sudár törzset, arányos koronát növeszt, hogy aki majd megpihen alatta, azt gyönyörködtesse a nyugalma, tanítsa a bölcsességgel teli csöndje és megszólítsa az ide térőket, ahogy megszólítanak Dsida Jenő sorai: „…székelyek, ott a bércek sziklamellén, magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a tót hegyek közt, s a bácskai szőlőhegyek közt, magyarok Afrikában, Ázsiában, Párizsban vagy Amerikában, üljetek mellém…" (Psalmus Hungaricus).

            A magyar életfának mindenütt nehéz sors jutott: akár többségben, de gyarmati sorban, akár kisebbségben, beolvasztásra ítélten, akár szétszórva idegenként a nagyvilágban. De tanulhatunk megtartó Istenünk szeretetéből: a nagyheti szenvedés, nagypénteki kereszthalál nélkül nincs húsvéti feltámadás és dicsőséges mennybemenetel! Ezt az igazságot testesíti meg – ki tudja hány évszázad, évezred óta – a magyar élet fája, amin keresztül Isten városának az életfájára is tekintünk, amit a Szentírás mutat meg nekünk: „…és a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét…" (Jelenések:22,2/a.)  Ennek ígéreteiben bízva kérünk és mondunk áldást minden honfitársunk életére és munkájára: „A reménység Istene töltsön be titeket a hit által teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által!" (Római l.:15,13.)

 

Karos, 2013. november 16.

Kiss  Endre  József

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8114/131119


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.