MVSZ-75. - Kivándorlás... - 49. rész - VÉGE - Bridgeport, 1918. március 10. - A bridgeporti magyar szervezetek hűségnyilatkozata az Egyesült Államok iránt


Mai közleményünkkel végéhez ér MVSZ-75 – Kivándorlás… című sorozatunk a magyarság legújabb kori világméretű szétszóratásának kezdetéről, amely közléssel az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a sorozatot összeállító néhai levéltárosa, Kiss Dezső, az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt tisztelgett. A június 18-án indított sorozatunk egyeseknek unalmasnak tűnhetett, de végére kellett járnunk, mert kötelességünknek tartottuk ekként is figyelmeztetni a ma élő magyar nemzedéket az első világháborút megelőző, Trianonhoz vezető út és napjaink történései közötti kísérteties hasonlóságra.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

49. rész

 

 

Bridgeport, 1918. március 10.

 

A bridgeporti magyar szervezetek hűségnyilatkozata az Egyesült Államok iránt

 

 

 

Részlet a hűségnyilatkozatból

 

„Mi, bridgeporti lakosok, akik magyarok vagyunk, mert magyaroktól származunk, s akik egyúttal amerikaiak is vagyunk, mert szabad akaratból lettünk Amerika polgárai, vagy mert vendégszeretetét élvezzük, 1918. március 10-én tartott népgyűlésünkön egyhangúlag elhatároztuk, hogy

 

1.      Szívből fakadó köszönetet mondunk az Egyesült Államok elnökének és törvényhozó testületének, amiért az ország nem tekint bennünket ellenséges idegeneknek.

2.      Ennek alapján feltétlen és őszinte hűséget ígérünk fogadott hazánk elnökének, szövetséges területének és törvényeinek.

3.      Készséggel ismerjük el továbbá, hogy az Egyesült Államoknak a német és osztrák-magyar kormányok ellen indított háborúja igazságos, mivel győzelem esetén az emberiség szabadságát és békéjét fogja előmozdítani, és mivel reményünkhöz képest kivívja édes szülőhazánk megdönthetetlen jogainak és függetlenségének elismerését.

4.      Kijelentjük végül, hogy az Egyesült Államok kormányát e háborúban minden tőlünk telhető erővel támogatjuk. Ezzel kapcsolatban betartjuk azon rendszabályokat, miket a takarékossági tisztviselők előírnak.

5.      E határozatunk egy-egy példányát az Egyesült Államok elnökéhez, törvényhozó testületéhez, Connecticut kormányzójához és Bridgeport polgármesteréhez eljuttatjuk."

 

Szabadság, 1918. március 24.

 

 

VÉGE

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8021/130827


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.