MVSZ-75. - Kivándorlás... - 46. rész - 1914. február 3.- A külföldön élő magyarok gyermekei évről-évre növekvő számban látogatják a magyar iskolákat


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

46. rész

 

 

1914. február 3.

 

A külföldön élő magyarok gyermekei évről-évre növekvő számban látogatják a magyar iskolákat

 

 

A m. kir. miniszterelnök körlevele a társminiszterekhez a külföldön élő magyarok számára fenntartott iskolákról készült statisztikai kimutatás megküldése ügyében.

 

 

887/1914 ME.III.

 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek

 

 

A múlt évi február hó 13-án 981. szám alatt kelt itteni irat kapcsán van szerencsém címet tisztelettel értesíteni, hogy összeállíttattam az idegenben élő magyarok nemzeti gondozása céljából fenntartott tanintézetek népességének statisztikáját.

Midőn ezen kimutatások egy-egy példányát címnek – szíves tájékoztatásul – rendelkezésére bocsátom, egyben örömmel állapítom meg, hogy néhány év óta fennálló intézeteinket évről-évre s így a folyó tanévben is, általában növekvő számban látogatják idegenben élő állampolgáraink gyermekei. Különösen nagy emelkedést mutat a Julián Egyesület által igazgatott iskolák népessége.

 

Fogadja (...) őszinte tiszteletem nyilvánítását.

 

Budapest, 1914. február 3.

 

                                                                                                          Czukán s.k.

 

 

A Julián Egyesület 1916-ban arról tájékoztatta gróf Tisza István miniszterelnököt, hogy a háborús viszonyok ellenére is növekedett a Julián-iskolák tanulóinak száma. Az 1915/16-os tanévben 7529 tanuló látogatta az iskoláikat.  …

 

 

Folytatjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8014/130822

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.