MVSZ-75. - Kivándorlás... - 40. rész - 1910. április 9.- Az Amerikában működő magyar református gyülekezetek által fenntartott hétvégi- és szünidei iskolákat magyar nyelvű tankönyvekkel, iskolakönyvtárakkal kell ellátni.Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

40. rész

 

 

1910. április 9.

 

Az Amerikában működő magyar református gyülekezetek által fenntartott hétvégi- és szünidei iskolákat magyar nyelvű tankönyvekkel, iskolakönyvtárakkal kell ellátni.

 

 

Tartalmi kivonat a Miniszterelnökségnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek írt leveléből.

 

 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak,

Budapest.

 

                                                                                                                                        Bizalmas!

 

 

A Magyarországi Református Egyházhoz tartozó amerikai magyar református gyülekezetek lelkészei a négy nyári hónapban – amikor az amerikai iskolákban a tanítás szünetel –, magyar nyelvű tanfolyamot tartanak fenn s ezen kívül az egész tanév alatt szombaton és vasárnap a vallástan mellett magyar írásra és olvasásra, magyar földrajzra és történelemre tanítják az ott élő magyarok gyermekeit. Néhány református egyházközségben magyar tanító is van. Az iskolák sikeres működésének egyik fontos feltétele az, hogy meglegyenek benne a szükséges tankönyvek és taneszközök.

 

Az Amerikai Egyesült Államokban a magyar nyelvű tankönyvek beszerzése nehézségekbe ütközik.

 

Az UNIÓ iskoláiban az angol nyelvű tankönyveket a gyermekek ingyen kapják az iskolától. Erre való tekintettel szükséges, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a mellékelt jegyzékben felsorolt tankönyveket és tanszereket – az iskolai könyvtárak megalapozása érdekében feltűnés nélkül – a tárcája terhére vásárolja meg és küldje el az amerikai magyar református egyházközségek címére.

 

Fentiekről 1910. április 9-én a Miniszterelnökség (a 9315/ 1909. sz. levélre hivatkozással) tájékoztatta a Ref. Egyetemes Konvent világi elnökét.

 

 

 

Folytatjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7996/130812

 

 

 

 

 

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.