MVSZ-75. - Kivándorlás... - 30. rész - 1904. július 1. - Az anyaország határain kívül élő magyarság nemzeti gondozásának költségvetési támogatása


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

30. rész

 

 

1904. július 1.

 

Az anyaország határain kívül élő magyarság nemzeti gondozásának költségvetési támogatása

 

 

Kivonat az 1904. július hó elsején tartott minisztertanács jegyzőkönyvéből.

 

Az 1904. évi július 1-jén tartott minisztertanács hitelesített jegyzőkönyvének kivonata

 

(Kiadatott: a m. kir. ministerelnök úr részére.)

 

A Miniszterelnök Úr előadta, hogy a kivándorlási mozgalmak hazánk népességének körében is nagyobb mérveket öltvén az Egyesült Államokban a magyarság száma igen megszaporodott. A népelemet magára hagyni sem erkölcsi, sem nemzeti szempontból nem lehet. Mivel azonban az állam az anyaország határain kívül élő magyarság gondozásával közvetlenül nem foglalkozhat, e célra a mindkét szertartású katolikus s a protestáns egyház, valamint több egyesület közreműködését kénytelen igénybe venni. Az exponált helyeken élő magyarság nemzeti megtartása érdekében kifejtett nagyobb szabású akciók során az említett egyházak és egyesületek több ízben abba a helyzetbe kerültek, hogy több évre kiterjedő anyagi kötelezettséget kell vállalniok, mit teljes megnyugvással csak az esetben tehetnek, ha viszont az állam részéről megfelelő biztosítékot nyernek afelől, hogy a m. kir. kormány megbízásából vállalt kötelezettségeik betartásához a szükséges anyagi eszközök, a vállalt kötelezettség egész tartama alatt, teljes biztonsággal rendelkezésükre fognak bocsáttatni. Mivel az idegen országok területén folyó akciók titkos természete úgyszólván kizárja, hogy megfelelő törvénybeli felhatalmazásért az országgyűléshez forduljanak: a Miniszterelnök Úr a minisztertanács felhatalmazását kéri ahhoz, hogy a miniszterelnökség költségvetésében az "idegenben élő magyarság nemzeti gondozására" beállított tétel terhére az évek hosszabb sorára kiterjedő kötelezettségeket vállalhasson.

 

A minisztertanács a kívánt felhatalmazást megadta.

 

 

1904. augusztus 18.

A Minisztertanács költségvetési fedezetet szavazott meg a külföldön élő magyarság nemzeti gondozására.

 

 

Folytatjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7983/130729

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.