MVSZ-75. - Kivándorlás... - 21. rész - 1902. december 18. - A kivándorló magyarok Amerikában is ki vannak szolgáltatva a lelkiismeretlen ügynököknek


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

21. rész

 

 

1902. december 18.

 

A kivándorló magyarok Amerikában is ki vannak szolgáltatva a lelkiismeretlen ügynököknek

 

Kivonat az Országgyűlés 1902. dec. 18-i ülése naplójából. (A kivándorlás szabályozásáról szóló törvényjavaslat vitájából)

 

Simonyi Semadam Sándor: T. Képviselőház! "... A kivándorlóknak kérelmükre kimerítő tájékoztatás nyújtassék azon államnak vagy vidéknek viszonyairól, ahova kivándorolni óhajtanak, t. i. a kivándorlók ne legyenek tájékozatlanul kiszolgáltatva csalárd ügynököknek (...)

Midőn a kivándorlók kiszállnak Amerika partjain, az ügynökök oda viszik őket, ahová akarják, anélkül, hogy a kivándorlóknak bárminő tájékozódásuk volna arról, hogy az a helység, az a bánya, ahová őket vinni óhajtják, olyan-e, ahol megélhetésüket megtalálják, vagy nem. Hasonló gondoskodás van a külföldi államok kivándorlási törvényeiben is... "

 

 

Folytatjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7967/130716


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.