MVSZ-75. - Kivándorlás... - 16. rész - 1901. december 27.- Miniszteri rendelet a kivándorlási mozgalom okainak feltárására


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

16. rész

 

 

 

1901. december 27.

 

Miniszteri rendelet a kivándorlási mozgalom okainak feltárására

 

 

Részlet a belügyminiszter 130.837/1901.B.M. számú körrendeletéből.

 

 

Valamennyi törvényhatóságnak!

Székhelyén.

 

            Múlt évi július hó 5-én 59.207. szám alatt kelt rendeletemben utasítottam a törvényhatóságot, hogy midőn hatósága területén kivándorlásra irányuló mozgalom észleltetik, mindenekelőtt annak keletkezési okait igyekezzék kipuhatolni. (...)

            Hogy a törvényhatóság ezen utasításnak sikeresebben megfelelhessen, a kereskedelemügyi miniszter úr az összes kereskedelmi és iparkamarákat felhívta, hogy a kivándorlási mozgalmak mélyebben fekvő okainak felderítésében kerületük törvényhatóságainak kezére járjanak s az orvoslás módjainak megjelölésében s magában az orvoslásban is törvényszerű hivatásukból kifolyólag tettel és tanáccsal közreműködjenek.

            Erről a törvényhatóságot tudomás és miheztartás végett értesítem.

 

            Budapesten, 1901. évi december 27-én

 

                                                                                              a miniszter helyett

                                                                                              Széll Ignác

                                                                                              államtitkár

 

 

Belügyi Közlöny, 1901. dec. 31. VI. évf. 24.sz; 43. oldal.

 

 

Folytatjuk

 

MVSZ Sajtószolgálat

7956/130709

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.