MVSZ-75. - Kivándorlás... - 9. rész - 1897. május 1.- Az ügynökök által becsapott Dél-Amerikába kivándorolt magyarok a legnagyobb nyomorban vannak.


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

9. rész

 

 

 

1897. május 1.

 

Az ügynökök által becsapott Dél-Amerikába kivándorolt magyarok a legnagyobb nyomorban vannak.

 

Részletek a belügyminiszternek a törvényhatósághoz intézett körrendeletéből.

 

Valamennyi törvényhatóságnak!

 

A Sao Pauló-i (Brazília) osztrák-magyar konzulátus jelentése ismét szomorúan világítja meg a lélektelen ügynökök által fényes ígéretekkel kivándorlásra csábított honfitársaink sanyarú helyzetét

Újabban ugyanis 48 magyar és horvát család érkezett oda Gergolet Antal genuai ügynök azon ígéreteitől elcsábítva, hogy földet fognak tulajdonul kapni, de nemcsak, hogy az ígért földet meg nem kapták, hanem még elfogadható munkát sem találtak, minélfogva most a legnagyobb nyomorban sínylenek s könyöradományokra vannak utalva. A panaszok napirenden vannak...(Felsorolva: Szerk.)

Felhívom tehát a törvényhatóságot, hogy intézkedjék, miszerint a fent előadottak a lakosság körében közzététessék, s a kivándorolni szándékozók a rájuk várakozó veszélyekre a hatósági közegek által külön is figyelmeztessenek.

 

Budapest, 1897. május 1-én

 

                                                                                              A miniszter helyett:

                                                                                             

                                                                                              Latkóczy Imre sk.

                                                                                              Államtitkár

 

 

Belügyi Közlöny, 1897. év 225. oldal.

 

 

Folytatjuk

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7946/130628

 

 

 

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.