MVSZ-75. - Kivándorlás... - 5. rész - 1881. május 21.- Törvényt alkotott a Magyar Országgyűlés a kivándorlásra csábító ügynökök tevékenységéről


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

5. rész

 

 

 

1881. május 21.

 

Törvényt alkotott a Magyar Országgyűlés a kivándorlásra csábító ügynökök tevékenységéről

Kivonat a kivándorlási ügynökségekről szóló 1881. évi törvényből

 

 

1881. évi XXXVIII. TÖRVÉNY-CZIKK*

a kivándorlási ügynökségekről

 

* Szentesítést nyert 1881. május 21-én, kihirdetve: 1881. május 25-én a Képviselőházban, május 27-én a Felsőházban.

 

1.§. Kivándorlani szándékozókkal erre vonatkozó szerződéseket kötni, s általában a kivándorlást, akár egyes esetekben, akár üzletszerűleg bármi módon közvetíteni csak azoknak szabad, kik erre az alább meghatározott módon, a belügyministertől engedélyt nyertek.

2.§. A ki ily engedély nélkül a kivándorlást közvetíti, mennyiben ezen tette közben a büntetőtörvények súlya alá eső cselekményt nem követett el, kihágást követ el, s annyiszor, a mennyiszer, háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel és két hónapig tartható elzárással büntethető, azon hatóságok által és azon eljárás szerint, melyeket az 1880. évi XXXVII. törvénycikk alapján kiadott belügyministeri rendelet megállapít.

A törvény 3-13. §-a az ügynökök működését szabályozza.

 

14.§. Ezen törvény végrehajtásával s a szükséges rendeletek kiadásával a belügyminiszter bizatik meg.

 

Magyar Törvénytár, 1881. év 165-167. oldal.

 


 

 

Folytatjuk

 

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7941/130624

 

 

 

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.