MVSZ-75. - Kivándorlás... - 3. rész - 1875. december 20. - "...a legújabb időben számos magyar- és osztrák alattvaló - különösen iparos - vándorolt ki Észak-Amerikába."


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

3. rész

 

 

 

1875. december 20.

 

"...a legújabb időben számos magyar- és osztrák alattvaló – különösen iparos – vándorolt ki Észak-Amerikába."

 

 

Feljegyzés a Belügyminisztérium IV/b. Ügyosztályán készült előadóíven.

 

"Az osztrák cs.kir. belügyi ministérium átteszi a közös cs. és kir. Külügyi Ministérium átiratát, melyben azon többször előfordult eset alkalmából, hogy lelkiismeretlen ügynökök osztrák és magyar iparosokat csalfa ámítások által Észak-Amerikába, jutalmazóbb munkaszervezés végett való kiutazásra csábítottak, hol ezután a legnagyobb nyomornak voltak kitéve. Ezen csábítások megakadályoztatása céljából a szükséges intézkedéseket megtétetni kéri. (1875. december 20.)

 

Rövid úton a Kebelbeli VII/a ügyosztályának illetékes elintézés végett átengedtetik. Budapest, 1876. Január 8. Wekerle... "

 

A közös Külügyminisztérium egyidejű tájékoztatásával a belügyminiszter 1876. január 9-én a következő körrendeletet intézte a vármegyei törvényhatóságokhoz és a fiumei kormányzóhoz:

 

 

                                                                       I.

"Körrendelet

Valamennyi törvényhatóságnak és a Fiumei Kormányzónak.

 

A philadelphiai cs. és kir. magyar-osztrák ügynökségnek a cs. és kir. közös külügyi minisztériumhoz felterjesztett jelentése szerint legújabb időben számos magyar és osztrák alattvaló – különösen iparos – vándorolt ki Észak-Amerikába azon reményben, hogy ott mint iparosok és munkások magasabb díjazás mellett fognak alkalmaztatni, illetőleg munkát nyerni különösen az ugyanott megnyitandó világtárlat alkalmából.

 

Minthogy pedig jelenleg az Észak-Amerikában honos munkások  és iparosok nem láttathatnak el elegendő munkával, felhívom (czimet!), hogy mindazokat kik e czélból Észak-Amerikába kívánnak kivándorolni ezen körülményre esetenként figyelmeztesse, valamint arról is, hogy a kivándorlók ugyanott a legnagyobb ínséggel küszködnek.

 

 

II.

Fiumei Kormányzónak

 

Az összes törvénhatóságokhoz intézett az Észak-Amerikába való kivándorlása vonatkozó körrendeletem másolatát (czimnek!) ezennel megküldöm.

 

Budapest, 1876. január 9.                                                     Belügyminister. "

 


 

 

Folytatjuk

 

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7933/130620

 

 

 

 

 

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.