Pünkösd-köszöntés Dsida Jenő verssel

„UJJONG A LELKEM S TELE VAN ÖRÖMMEL:

MA ÉRKEZIK A RÉGVÁRT VENDÉG!

BÁR LILIOM-PALÁSTOT

VEHETNÉK VÁLLAIMRA

S ELÉBE ÚGY MEHETNÉK

HOGY SZŰZFEHÉREN ÜDVÖZÖLJEM ŐT!-

BÁR TŰZRÓZSÁKAT, ÉGŐ SZÍVEKET

SZÓRHATNÉK SZÉT A NAGY VILÁGON,

         HOGY ILLATOT ÉS SZÍNEKET

ÉS IMÁKAT TALÁLJON,

AMERRE JÁR!-

BÁR LENNE SZÍVEM ÜNNEPI

ZSOLOZSMÁT ZENGŐ, NAGY HARANG,

MELY SZÉTKIÁLTJA ÖRÖMÉT,

HOGY CSENGJEN-BONGJON TŐLE A HATÁR!

PEDIG, KIT VÁROK, CSAK EGY KIS MADÁR,

REMEGŐ SZÁRNYÚ, HÓFEHÉR GALAMB!-

-         DE BENNE ÉG AZ ÖRÖK LÁNG,

A SZENT TEVÉSRE IHLETŐ NAGY ISTEN!

SZEMÉN PÜNKÖSDI TÜZEK NYELVE CSAP KI

S ÍGY TEKINT LE RÁNK!...

         … S TŐLE VÁRJUK FÉNYES ÚJULÁSÁT

         A FÖLD SZÍNÉNEK

         ŐHOZZÁ CSAP FEL EZER ÉNEK

         OSTROMLÓN ZÚGVA PÜNKÖSD HAJNALÁN…

         UJJONG A LELKEM S TELE VAN ÖRÖMMEL!"

 

DSIDA JENŐ GONDOLATAIVAL KÍVÁNUNK ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT KEDVES MINDANNYIATOKNAK,

MINDANNYIUKNAK, CSALÁDJAITOKNAK, CSALÁDJAIKNAK, HÍVEITEKNEK, HÍVEIKNEK.

TISZTELETTEL: BALÁZSI LÁSZLÓ LELKÉSZ, CSALÁDJA ÉS GYÜLEKEZETE FÜZESGYARMATRÓL

 

Balázsi László füzesgyarmati unitárius lelkésznek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy 2012-ben, a kilencvenkét éve tartó trianoni szétszakítottságának a magyar unitárius egyház véget tudott vetni. A magyarországi unitárius egyház és az erdélyi unitárius egyház teljes körűen újraegyesült kolozsvári püspöki székhellyel. Az egyetlen magyar alapítású, újraegyesült magyar történelmi egyház neve: Magyar Unitárius Egyház.

 

Balázsi László volt Rázmán Csaba püspök halála után a magyarországi unitárius egyház püspöki székének várományosa. Ő azonban szerényen elhárította a felkínált lehetőséget, nem hagyta magát a püspöki tisztségbe beiktatni, és ezzel megnyitotta az utat a két egyháztest újraegyesítése előtt.

 

Tavaly nyáron a Kolozsváron ülésező unitárius Zsinat kimondta a két egyház teljes körű újraegyesülését, és püspökévé a Kolozsváron addig is püspökként ténykedő Bálint Benczédi Ferencet választotta. Mindketten a Magyarok Világszövetségének tagjai.

 

A mellékelt képen felesége társaságában Balázsi László látható, aki hajviseletével az unitárius egyház alapítóját, a négy és fél évszázaddal korábban élt  kolozsvári püspököt, Dávid Ferencet példázza.

 

 

Dávid Ferenc (1510-1579), az unitárius egyház alapítója az 1568. évi tordai országgyűlésen, amely a világon első ízben iktatta törvénybe a legfőbb emberi szabadságot, a lelkiismeret szabadságát, kimondva a négy erdélyi egyház – a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius – teljes szabadságát és egyenjogúságát

 

 

 

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7891/130519

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.