Patrubány Miklós Nagyváradon: Júlia-vers került elő. Petőfi Sándor méltó eltemetése kéretik

A VARADINUM napok vendégeként Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke a nagyváradi evangélikus templomban tartott előadást a Petőfi Sándor hamvainak felkutatásáért végzett bizottsági munka legfrissebb eredményeiről. A népes hallgatóságot a szónok egy eddig ismeretlen, Petőfi Sándornak tulajdonított, orosz nyelvű Júlia-verssel ajándékozta meg, amelyet a Magyarok Világszövetsége ez alkalommal hozott nyilvánosságra. Az MVSZ a magyar államhoz fordul, és indítványozza, hogy július 31-én, a fehéregyházi csata évfordulóján helyezzék méltó módon örök nyugalomra Petőfi Sándor két évtizede feltártan porladó hamvait.

A Magyarok Világszövetségének elnökét Mátyás Attila, a gyülekezet lelkésze köszöntötte. Patrubány Miklós a magyar nemzet szellemi örökségéhez méltó rendezvénynek nevezte Szent László városa magyar közösségének és történelmi magyar egyházainak összefogását, amellyel immár több mint két évtizede évről-évre megrendezik a VARADINUM nagyszabású rendezvénysorozatát.

 

A elnök kifejtette:

Az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának hároméves munkája meggyőzően bizonyította, hogy 1989-ben, Szibériában Petőfi Sándor hamvait találta meg a Morvai Ferenc vezette expedíció. Következtetéseit a bizottság ez év februárjában rendezett értekezleten összegezte, amelyet az MVSZ sajtószolgálata közzé is tett. Erről, Élt Szibériában címmel egy Petőfi-füzetet is kiadtak. A 12 pontba foglalt bizonyítás olyan meggyőző, hogy ezek után annak kell az ellenkezőjét bizonyítania, aki abban kételkedik.

 

Az előadó a VARADINUM rangját egy fontos bejelentéssel kívánta emelni. Elmondta, hogy Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora kapcsolatba lépett a Burjátország fővárosában, Ulan Ude-ben élő A.V. Tyivanyenko Petőfi-kutatóval, aki 2013. április 2-án elküldött számára egy eddig ismeretlen, Petőfi Sándornak tulajdonított, orosz nyelvű verset, amelyben a költő szerelméhez, Júliához szól. Patrubány Miklós felolvasta a Dühöng a zúgó őszi szél kezdősorú vers magyar fordítását, amelyet – miként az orosz eredetit is – sajtószolgálatunk alább közzétesz. Túl azon, hogy a vers Júliát szólítja meg, abban minden kétséget kizáróan megjelennek Petőfi egyik legismertebb versének – Szabadság, szerelem!/ E kettő kell nekem./ Szerelmemért feláldozom/ Az életet,/ Szabadságért feláldozom/ Szerelmemet – vezérmotívumai.

 

Ezen újabb bizonyíték birtokában a Magyarok Világszövetsége a magyar államhoz fordul és nyomatékkal indítványozza, hogy július 31-én, a fehéregyházi csata évfordulóján helyezzék méltó módon örök nyugalomra Petőfi Sándor két évtizede feltártan porladó hamvaitzárta előadását Patrubány Miklós.

 

A Júlia-vers fordítása:

 

Dühöng a zúgó őszi szél,

 

Zörög az ágakon a hulló levél,

Miként a bilincs a fogoly kezén,

Úgy ragadja távolba szavaim a szél.

Szerelmem Júlia, méregsötét

Gondolatok emésztik lelkemet ...

Halálom árán is újra kész vagyok,

Kivívni halhatatlan szerelmedet.

Sebzett szívvel rohantam, vérezőn,

S a szabadságért elvesztettelek.

 

Ó Istenem! Farkasként felüvöltök:

Átjárt szemednek kéklő fénysugára.

 

Fordítás: Csémy Miklós, Prága

 

A Szabadság, szerelem! című vers itt is fellelhető vezérmotívumai:

 

„Szerelmemért feláldozom/ Az életet": Halálom árán is újra kész vagyok,/ Kivívni halhatatlan szerelmedet."

 

„Szabadságért feláldozom/ Szerelmemet": Sebzett szívvel rohantam, vérezőn,/ S a szabadságért elvesztettelek."

 

 

Az orosz nyelvű eredeti Júlia-vers:

 

Бушует и гудит осенний ветер,

Звенит на ветвях мертвая листва,

Как на руках раба звенят оковы-цепи,

Так ветер вдаль умчит мои слова.

О, Юльча милая, отравой черною

Съедают мысли мою душу …(неразборчиво)

Ценою смерти готов я вновь

Добыть твою бессмертную любовь

Сжимая рану сердца,  бежал, истекая кровью,

За вольность я пожертвовал тобою.

О, Боже праведный! Я снова волком взвою:

Твой взгляд вонзил мне в сердце луч

Блистательной голубизною.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7860/130425

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.