Patrubány Miklós Csíkszeredában: Az új nemzetpolitika körvonalai


Gyökeresen új nemzetpolitika rajzolódik ki a magyar nemzet új meghatározásából, amelyet a Magyarok VIII. Világkongresszusa 2012. augusztus 20-án fogadott el – fejtette ki Csíkszeredában, a Polgármesteri Hivatal gyűléstermében megtartott előadásában Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke.

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagy érdeklődéssel követett előadásában az MVSZ elnöke ekképp összegezte a magyar nemzet új meghatározásából kirajzolódó nemzetpolitika lényegét:

 

  1. A mai Magyarország vonatkozásában a történeti alkotmány jogfolytonosságának a helyreállítása az új nemzetpolitika alfája és ómegája, hiszen amint az új meghatározás Zárszava kihangsúlyozza: „Történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet. Ezért történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása a legfőbb korparancs, a legelső nemzetstratégiai feladat." A mai magyarságot pusztító erkölcsi válság, a vészesen apadó lélekszám, az elszegényedés csak Magyarország történeti alkotmányának jogfolytonos helyreállítása után haladható meg.
  2. Külpolitikában az új nemzet-meghatározás 8.5.pontja a mérvadó, amely kimondja: „Nemzetközi szerződés csak a magyar történeti alkotmány alapján köthető", amiből következik, hogy „A történeti alkotmánnyal összeegyeztethetetlen szerződések érvénytelenek."A trianoni és párizsi békediktátumok, miként a Magyarország uniós és NATO tagságára vonatkozó szerződések módosítandók, illetve újratárgyalandók.
  3. A kisantant országok vonatkozásában az új nemzet-meghatározás egyenesen paradigmaváltó eszközt kínál. A 4.3. pont kimondja, a magyar nemzet által megteremtett „Szent Korona országa történelmileg egyedülálló biztosítékát nyújtja az élet teljességének és szentségének, az emberi méltóságnak, az osztott, ellenőrzött, mellérendelő hatalomgyakorlásnak, a nyelvi sokféleségnek és nyelvközösségi önrendelkezésnek." A kisantant országok mai többségi nemzetei a Szent Korona országa nagyvonalúságának köszönhetik, hogy annak területén élő nemzetrészeik nem kellett feladják anyanyelvüket és hagyományaikat, hogy nem kellett beolvadniuk, hanem ellenkezőleg: évszázadokon át szabadon erősödhettek, gyarapodhattak, sokasodhattak, és a történelem alkalmas pillanatában, az általuk többségben lakott területeket kiszakítva távozhattak a Szent Korona országából. E történelmileg bizonyított nagyvonalúság ellentételezéseként a mai magyar nemzet elvárja a trianoni utódállamoktól, a kisantant országoktól, hogy alkotmányukban erősítsék meg: tudomásul veszik, elismerik és tiszteletben tartják, hogy a területükön élő magyarok a magyar nemzet elszakíthatatlan tagjai, az ő hátrányos megkülönböztetésük, valamint a beolvasztásukra tett bárminemű kísérletek tiltottak. A magyar nemzet megbékélése a trianoni utódállamokkal ezután kezdődhet el.

 

Az MVSZ elnökének csíkszeredai előadásáról a székelyhon.ro honlap itt tudósított.

 

MVSZ Sajtószolgálat

7856/130423

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.