Komsa József megakadályozott hozzászólása az EMNT konferencián


Szatmárnémetiben konferenciát szervezett az Erdély Magyar Nemzeti Tanács. Miután az egyik jelenlevő – Katona Ádám – felszólalásában becsmérlő kijelentéseket tett a Magyarok Világszövetségére, a rendezvényen jelenlevő Komsa József szólásra jelentkezett. Az ülésvezetők eredetileg megígérték neki a válasz lehetőségét, ám utólag az idő elteltére való hivatkozással megtagadták tőle a szót. Ezek után Komsa József az Erdély.ma portálon kommentárként tette közzé hozzászólását, ahol további hozzászólásokra is van lehetőség. Akinek mondanivalója van, tegye meg.

 

Komsa József hozzászólása:

Ott voltam a konferencián, kérvén a szünetben Toró T. Tibort és Sándor Krisztinát, hogy hozzászólhassak, mint ahogy ennek lehetőségét meghirdették. Megígérték, hogy hozzászólhatok. De a végén kiderült, hogy csak írásban, mert ott a helyszínen, miután a kézfelemeléses szavazás megtörtént, az idő előrehaladtára való hivatkozással, Sándor Krisztina bejelentette, hogy nem lesz hozzászólás, tegyük meg írásban.

Nos, íme: miután tíz évvel ezelőtt szintén ott voltam az EMNT megalakulásán, most három kéréssel és elvárással fordultam volna Tőkés Lászlóhoz , Izsák Balázshoz és az itt megjelent ill. meg nem jelent magyar politikusokhoz. Úgy gondolom, van hozzá elegendő erkölcsi alapom, és jogom, hisz amikor hívtak, szólítottak, hogy szükség van rám, mindig ott voltam és helytálltam. Ott voltam 1981-ben, amikor Toró T. Tibortól átvettem a temesvári Thália vezetését, az elkövetkező 3 évre. Ő is megmondhatója, mennyire sikeres volt az a három év. Ott voltam a Szatmár Megyei RMDSZ megalakulásánál, majd 2000-ben szintén Toró T. Tibor bíztatására vállaltam a parlamenti képviselői jelöltséget. Kampányomban akkor, többek között, a Magyarok Világszövetsége és konkrétan Borbély Imre nevével fémjelzett külhoni állampolgársági státust is népszerűsítettem, nem kis politikai ellenszélben. És ott voltam a nemzeti előrelépés reményében az EMNT megalakulásánál, a székely nemzetgyűléseken Székelyudvarhelyen és Ditróban. És ott voltam, amikor az RMDSZ meghívására Szatmárnémetiben MSZP-s politikusok (Kósáné Kovács Magda, Vastagh Pál, Szabó Vilmos) fényezni jöttek magukat, a 2004. december 5.-i népszavazást követően, egyedüliként számon kérve rajtuk a hamis, nemzetvesztő retorikát. És közben felneveltem két nemzeti érzelmű, csodálatos gyereket, akik sohasem hagyják el a Magyar Hazát, és tehetségük szerint részt vállalnak nemzeti értékeink gyarapitásában – ezt akár a napi sajtó szintjén is nyomon követhetik.

Tehát itt és most jogom van számon kérni és elvárásokat megfogalmazni az EMNT, az EMNP és az SZNT vezetősége irányába.
Először is: arra kérek minden erdélyi magyar politikust – itt levőket és távol maradottakat egyaránt –, hogy ebben az életben még egyszer eszükbe ne jusson olyan helyzetet teremteni, mely családon belül is viszályt kelthet azzal, hogy kire szavazzunk, amikor sorsdöntő szavazásra hívnak. Azok, akik a tavaly ezt elkövették az erdélyi magyarokkal, szerintem nem igazi politikusok, vagy nem a magyarság javát szolgálják.

Másodszor: miután a Láncos templomban elhangzott a Magyar Kormány emberi erőforrás miniszterének üzenete, és miután a konferencián Katona Ádám a 2004. december 5.-i népszavazás kapcsán méltatlanul és becsmérlően nyilatkozott a Magyarok Világszövetsége elnökéről , szükségesnek tartom elmondani és kérni a következőket: Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke Duna Televízió 2011. Október 11.-i adásában kijelentette, hogy „2004. december 5-én új korszak kezdődött a magyarság életében." valamint Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes, 2010. május 20-án az Országgyűlésben kijelentette, hogy „December 5-én a magyar emberek többsége igennel szavazott, és az ő politikai akaratuk természetes küldetést és kötelezettséget jelent számunkra, hogy ennek a politikai akaratnak megfelelően is ezt a törvényt meghozzuk."Az általam nagyra becsült Magyar Kormány , tiszteletre méltatlan erőforrás minisztere viszont a tavaly arra vetemedett , hogy kijelentse a média nagy nyilvánossága előtt, hogy a Magyarok Világszövetsége egy „bűnbarlang" és ezért a kijelentésért azóta sem követte meg azt a Magyarok Világszövetségét, melynek –hogy csak őket említsem- tiszteletbeli elnöke az 56-os, meghurcolt, bebörtönzött Rácz Sándor, az akkori Nagy-budapesti Munkástanács elnöke, védnökségi tagja a napokban elhunyt, dr. Hegedüs Lóránt református püspök – emléke legyen áldott – és elnöke Patrubány Miklós, aki még elnökhelyettesként, 1999-ben, perdöntő bizonyítékok megszerzésével és felmutatásával hárította el a több milliárdos kártérítési igényt amellyel a Magyar Államot sújtották volna az Aranyvonat ügyében, és akinek a nevéhez számos olyan nemzetpolitikai sikertörténet kötődik, mint a benesi dekrétumok elleni tiltakozás EU-s fórumokon, a 2000 óta négyévente megszervezett Magyarok Világkongresszusa, a magyarok sorskérdéseivel foglalkozó tucatnyi konferenciával (mindezt egy fillér állami támogatás nélkül, sőt perek tucatjával a nyakunkon) és még sorolhatnám. De most kiemelem a 2004. évi népszavazást az állampolgárság visszaadása ügyében, mely nélkül most se kormány, se EMNT nem büszkélkedhetne azzal, hogy kérésre visszaadhatják a magyar állampolgárságot. Ha van, és ismert az Önök házatáján a magyar tisztesség és becsület, akkor tisztelettel kérem, hogy hassanak oda, hogy az a bizonyos emberi erőforrások minisztere és minden magyar politikus, aki becsmérlően nyilatkozott a Magyarok Világszövetségéről, kövesse meg ennek elnökét és tagjait. Ezek után pedig tegyék lehetővé, hogy a Magyarok Világszövetsége visszakaphassa azt a költségvetési támogatást, amelyet az első Orbán kormány idején vontak meg tőle, és amely törvény szerint megilleti, mint kiemelten közhasznú szervezetet. Ameddig ez nem történik meg, nincs magyar tisztesség és becsület, nincs igaz szándék a nemzet sorsának előbbrevitelére, és én személyesen, egy szót sem ismerek el hitelesnek, ami ma elhangzott a Láncos templomban . Arra kérem az EMNT és a SZNT vezetőségét, mielőbb vegye fel a kapcsolatot az MVSZ Elnökségével a nézetkülönbségek, sérelmek tisztázása végett, és arra kérem a Magyar Országgyűlést, az igen tisztelt Magyar Kormányt, hogy gyakoroljon méltányosságot és nemzeti jóvátételt a Magyarok Világszövetségével szemben.


Harmad, de nem utolsó sorban: arra kérem az Székely Nemzeti Tanács elnökét, hogy kövesse meg a székelyeket azért mert a népszámláláskor félrevezette őket, arra buzdítván, hogy ne székelyként, hanem magyarként jelöltessék be magukat, holott a népszámlálási eljárás folytán automatikusan magyarnak írattatott volna be minden székely-magyar. Ha nincs statisztikailag, szám szerint nyilvántartott székelység , kérdem, kinek a nevében kéri a székely autonómiát?

Kérdem, de nem kérek választ, se magyarázatot, se a megszokott kioktatást, hanem mindannyiuktól cselekvést várok el a fentiek értelmében aktív részvételem és gyerekeim jogán.

Komsa József
MVSZ küldött, Szatmárnémeti

 

MVSZ Sajtószolgálat

7727/130203Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.