Felszólalás a Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulata és a támadott magyar közösségek védelmében

A Magyarok Világszövetsége tiltakozik az ellen a folytatólagos hatósági zaklatás és példátlan rágalomhadjárat ellen, amely múlt év decembere óta éri a magyar emberek egyik leghátrányosabb helyzetű közösségét, a Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulatát

A ceausescu rendszer bukása után megalakult kolozsvári magyar kisebbségi szervezet rendkívüli nehézségek közepette tevékenykedett, a magyarellenességéről hírhedté vált sovén polgármester Gheorghe Funar vezette városban. Ennek ellenére, egy évtizedes kitartó munkával, dacolva az állandóan ismétlődő politikai támadásokkal, a szervezet önerőből felépített és 2002-ben felavatott egy gyönyörű öregotthont, s Szent Kamill otthont, amelyhez a román állam (de az EU és a magyar állam sem) semmilyen támogatást nem nyújtott. Újabb évtized után, 2012. november 19-én a szervezet tető alá hozott egy újabb nagyszerű létesítményt, egy újabb, újszülötteket és lányanyákat befogadó otthont, amelyet a legnépszerűbb keresztény szentről, Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezett el.

Ezzel magára vonta a Romániában még mindig tetten érhető, magyarellenes erők haragját, aminek következtében egy teljességgel elképesztő és minden valóságalapot nélkülöző, hamisított videofelvételek közzétételétől sem visszariadó rágalomhadjárat indult a románnyelvű sajtóban, televízióban és rádióban, mind helyi, mind országos szinten és a világhálón. (Evenimentul Zilei, Gazeta de Cluj, stb.) Ezzel egyidejűleg a létező összes hatóság sáskahadként szállta meg a Szent Kamill otthont. Az egyesület megpróbált vezetője, Tokay Rozália hősiesen állta a támadásokat, amelyeket Erdély fővárosában, a megye legfőbb vezetője, az európai kormánymegbizottaknál sokkal nagyobb hatáskörrel rendelkező prefektus személyesen vezetett. A lassan egy hónapja tartó, vég nélkül ismétlődő ellenőrzések, a felvett jegyzékek és jegyzőkönyvek tanúsága szerint semmilyen számottevő rendellenességet nem állapítottak meg, abban a nagyszerűen működő intézményben, amelyet obskurus erők románellenes „megsemmisítő"-lágerként bélyegeztek meg. Pedig az intézményt ezalatt tövétől-hegyéig végigvizsgálta maga a prefektus, a rendőrség, a pénzűgyőrség, az orvosi kamara, a népegészségi hatóság, a népjóléti ügynökség és még az emberi jogok biztosa is.

A romániai szociális létesítmények sokaságának világszerte ismert elszomorító állapotai közül világító toronyként kimagasló, példaértékű, kisebbségi magyar magánintézmény semmiképpen nem szolgált rá ezekre a támadásokra. Az igazi indíték azonban kiderült több inspektor haragos utasításából, amely igazi indíték nem egy jegyzőkönyvből is visszaköszön: Beszéljenek románul! Vezessék románul az magyar emberek adatlapját és étlapját! Vezessék románul a magyar intézmény belső nyilvántartásait!

A Magyarok Világszövetsége a magyar államhoz fordul és kéri, vegye védelmébe a jogtalanul, magyarellenes indítékkal támadott magyar kisebbségi intézményt. A Magyarok Világszövetsége az Európai Tanácshoz és az Európai Parlamenthez, miként a nemzetközi emberi jogvédő szervezetekhez is fordul és kéri, hogy vessék vigyázó tekintetüket a Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társaságára, és akadályozzák meg annak további zaklatását. Kövessék figyelemmel, monitorizálják a magyar nemzeti közösségek jogainak betartását Romániában és általában a Kárpát-medencében

Felszólalásunk mellékleteként közöljük a kolozsvári magyar intézmény elleni hatósági zaklatás jegyzőkönyveit, amelyeknek puszta felsorolása is riasztó, és mindent elmond a román hatóságok igazi szándékáról.

 

Budapest, 2012. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján

Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke

 

Melléklet:

A Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulata ellen 2012. december 15 – 2013. január 15. között lefolytatott román hatósági ellenőrzések

Az eljáró hatóságok és a felvett jegyzőkönyvek listája

Prefectura Judetului                                                             - Megyei Prefektúra (A Kormánymegbízott Hivatala)

20. dec. 2012.                                                                          2012. dec. 20.

Garda Financiara                                                                 - Pénzügyi Gárda (Pénzügyőrség - fegyveres testület)

Nota de constatare                                                               Tényrögzítő jegyzék

Seria CJ nr. 014302/21. dec. 2012                                       Seria CJ nr. 014302/2012. dec. 21.

Inspectoratul Judetean de Politie                                         - Megyei Rendőrfelügyelőség (Rendőrkapitányság)

Proces verbal                                                                        Jegyzőkönyv

20. dec. 2012                                                                       2012. dec. 20.

Directia de Sanatate Publica Judeteana                              - Megyei Egészségügyi Igazgatóság (ÁNTSZ)

Proces verbal                                                                        Jegyzőkönyv

Nr. 11263/18. dec.2012                                                       Nr. 11263/2012. dec. 18.

 

Proces verbal                                                                        Jegyzőkönyv

Nr. 11264/20. dec.2012                                                       Nr. 11264/2012. dec. 20.

 

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala            - Megyei Szociális Kifizetések és Ellenőrzés Ügynöksége

Proces-verbal de control                                                       Ellenőrzési jegyzőkönyv

Nr. 201/15. jan. 2013.                                                           Nr. 201/2013. jan. 15.

 

Colegiul Medicilor Cluj                                                        - Megyei Orvosi Kamara

Adresa                                                                                     Átírat

Nr. 75/14. jan. 2013.                                                            Nr. 75/2013. jan. 14.

 

Biroul Teritorial al Institutiei Avocatul Poporului              - A Nép Ügyvédje Intézményének Területi Irodája (Az

               Emberi Jogok Biztosának Területi Irodája)

Proces – verbal                                                                      Jegyzőkönyv

Nr. 11/15. jan. 2013.                                                             Nr. 11/2013. jan. 14.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.