Egy az Egyház - A Magyarok Világszövetségének üdvözlő nyilatkozata a Magyar Unitárius Egyház egységének helyreállítása alkalmából

A mai napon a Kolozsváron ülésező unitárius Zsinat  újraegyesítette az Erdélyi és a Magyarországi Unitárius Egyházat. A nemzetpolitikai jelentőségű eseményen a Magyarok Világszövetségét négytagú küldöttség képviselte: Patrubány Miklós elnök,

v. Oláh István, a Kárpát-medence Térség elnöke, Bottyán Zoltán, a Kárpát-medence Térség alelnöke, v. Tokay Rozália, az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának elnöke.

 

Alább közzétesszük az MVSZ ebből az alkalomból kiadott üdvözlő nyilatkozatát.

 

 

A Magyarok Világszövetsége, mint az egyetemes magyar népet legitim módon egyedül képviselni hivatott Magyarok Világkongresszusának állandóan működő, ügyvivő testülete üdvözli az Erdélyi Unitárius Egyház és a Magyarországi Unitárius Egyház képviselő testületeinek azon elhatározását, hogy teljeskörűen helyreállítják a trianoni békeparanccsal kettészakított egyház szervezeti egységét.

 

Az a tény, hogy ezt – az egyház egységének helyreállítását – valamennyi magyar történelmi egyház közül elsőként lépi meg, jól illeszkedik az unitárius egyház nagyar nemzeti és egyetemes emberi hagyományaiba, hiszen a közel 450 éves unitárius egyház nem csak az egyetlen magyar alapítású történelmi magyar egyház, hanem, az általa kezdeményezett és az 1568-as tordai országgyűlés által törvényerőre emelt vallásügyi határozat a világon elsőként mondta ki a legfőbb emberi szabadsághoz, a hit, illetve a lelkiismeret szabadságához való emberi jogot.

 

A Magyar Unitárius Egyház egységét kimondó, 2012. június 28-án Kolozsváron ülésező zsinat nem csak egyházügyi kérdés, nem csak a magyar unitáriusok, magyar keresztyének, magyar keresztények életének kiemelkedő eseménye. Ez a cselekedet az egész magyar nemzet életének kiemelkedő pillanata, aminek különös nyomatékot ad az, hogy a magyar alapítású egyház újbóli egységét kimondó zsinatra a Magyarok VIII. Világkongresszusának évében kerül sor, amelynek legfőbb feladata a magyar nemzet új meghatározásának megalkotása és elfogadása. Ebbéli törekvésében a Magyar Unitárius Egyház itt üdvözölt határozata, megkerülhetetlen példa és fontos  előzmény lesz.

 

Egy az Egyház!

üzeni a Magyar Unitárius Egyház egységét helyreállító zsinat határozata.

 

Méltó, logikus és követendő üzenet ez attól az egyháztól, melynek legfőbb hittétele így fogalmaz:

 

Egy az Isten!

 

Magyar emberek, magyar közösségek, kövessétek a példát!

 

 

Budapest-Kolozsvár, 2012. június 28.

 

                                                                                              A Magyarok Világszövetsége

 

 

 

A kiadmányt hitelesíti Patrubány Miklós István Ádám elnök.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7566/120628

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.