Az ország bajban van

2012. június 18. 22:23:43 - Neményi.net

Kedves Barátaink!

Az ország bajban van. Külsõ ellenségei az utolsó két évben megújult erõvel
támadnak bennünket. A kisebbségek helyzete egyre romlik. Idén a Trianoni
Diktátum ellen Párisban tüntetõ honfitársainkat precedens nélküli módon
zavarta a francia lovasrendõrség. Benn a nemzetellenes érdekek már Árpád
Apánkat is kikezdték azzal, hogy zsidó volt, és mi is zsidók ivadékai
vagyunk. Külpolitikában, belpolitikában, a gazdasági életben folyó háborúhoz
most kultúr-háborút kezdtek, még jobban, szinte arcátlanul meghamisítani
történelmünket, aláásni nemzettudatunkat, hogy a nemzet visszavonhatatlanul
a megsemmisülés gödrébe zuhanjon.

Legújabb támadás egy nagyszabású, nyilván jól pénzelt Magyar Világtalálkozót
hirdettek meg július elejére, ahol mindent lehet: enni, inni, szórakozni,
elõadásokat hallgatni, csak politizálni nem. Nem lesz program Trianonról,
nem lesz program a napi problémákról, csak a rómaiak által is gyakorolt
panem et circenses, kenyér és cirkusz, másba a nép ne szóljon bele. Nyilván
az augusztusi, fontos magyar témákkal foglalkozó VIII. Világkongresszus elé
rendeznek, hogy a külföldi látogatok, akik egyszer mennek haza a nyár
folyamán, erre menjenek, ne az MVSZ által rendezettre.

Mint tudjátok, a Magyarok Világszövetsége az egyedüli magyarországi aktív
szervezet, amely a világ magyarságát képviselve küzd a nemzeti érdekekért.
Az MVSZ-t anyagilag lesemmizte az elsõ Orbán kormány, és baloldali
ellenségei azóta is többször perbe fogták, amit az MVSZ mind megnyert, és az
utolsó döntés, formai szabálytalanságokra hivatkozva, új választást rendelt
el. Azonban lényeges szabálytalanságot nem állapítottak meg, és senkit nem
sújtottak büntetéssel.

Az új, bíróságilag elõírt és ellenõrzött választáson a tagság lényegében
visszaválasztotta a régi vezetõket. Azonban a vezetõséget és lecsökkentett
személyzetet annyira lefoglalja az augusztusban tartandó VIII. Magyarok
Világkongresszusa elõkészítése, hogy a tagtoborzás a háttérbe került. Ezért,
mivel Dr. Nádas Gyula elhalta után, mint a Magyar Nemzeti Világtanács fõ
tisztségviselõje és fõtitkára elhatároztam, hogy a nagy múltú Magyar Nemzeti
Világtanács, és annak elõdje, a Szabad Magyarok Világkongresszus szerepének
és feladatának átvételére és folytatására felkérem az MVSZ elnökségét.
Egyben, mint a MNVT utolsó akciója, felajánlom, hogy segítünk az MVSZ-nek
tagokat és támogatókat toborozni a Magyar Nemzeti Világ Tanács tagjai és
támogatói között. Egyben javaslom és kérem, hogy a nemzeti emigráció kiváló
elhunyt képviselõit az MVSZ vegye figyelembe és állítson emléket nekik.

A Nemzeti Világtanács történetét és eddigi fontosabb tevékenységét alább
ismertetem.

Elsõ lépésünk egy nagyszabású közvélemény kutatás, hogy a világ magyarsága
hogy vélekedik az MVSZ-rõl és a problémáiról.

Ezért szeretnénk, ha válaszolna az alábbi kérdéseinkre, és a választ
visszaküldené címemre. Ugyancsak kérem, hogy jelen akciót ismertesse barátai
körében, akik esetleg ezt nem kapják meg.

Tisztelettel,
Dr. Balogh Sándor,
A Magyar Nemzeti Világtanács fõtitkára.
Blueskies346@aol.com


* * * *

Kérem az alábbi kérdésekre szavazni, és esetleges véleményét megírni.

Igen nem 1. Támogatja-e hogy a Szabad Magyar, illetve a Magyar Nemzeti Világ
Tanács szerepét és feladatát az MVSZ átvegye?

Igen nem 2. Ismeri az MVSZ munkáját, a trianoni kérdésben kifejtett
tevékenységét, vagy a könyveket amit az MVSZ adott ki?

Igen nem 3. Óhajt-e bõvebb információt az MVSZ-ben való egyéni vagy
szervezeti tagságról, könyvekrõl, vagy egyéb MVSZ kiadványról?

Igen nem 4. Ismeri-e a Magyarok Világkongresszusait amit idén nyolcadszor
rendez meg a Világszövetség? Érdekli-e bõvebb információ? Tervez-e részt
venni?

Igen nem 5.Gondolja-e hogy az MVSZ-nek és az MSZ-nek (Magyarok Szövetsége)
és minden nemzeti társadalmi szervnek össze kellene fogni, hogy a hazai
magyarságot egységesen képviseljék?

Igen nem 6. Az MVSZ foglalkozzon-e napi és párt politikával?

Igen nem 7. Az MVSZ csak nemzetpolitikával foglalkozzon?

Igen nem 8. Egyetért-e azzal, hogy a magyar emigráció hõskorának kiváló
munkásait az MVSZ elismerje, és megfelelõ módon megemlékezzen róluk?

Egyéb megjegyzések:

Kérem szíveskedjék a kitöltött válaszokat e-mailben visszaküldeni
Blueskies346@aol.com címre.

Köszönettel,
Dr. Balogh Sándor


* * * * *

A Magyar Nemzeti Világ Tanács rövid háttere: A hetvenes években megalakult a
Szabadvilági Magyar Világkongresszusa, és 1975-ben tartották elsõ
világkongresszusukat Torontóban, amelyet háromévenként követtek a 2., 3., es
4. Világkongresszusok. Az utolsón, Clevelandban, 1985-ben, én is
resztvettem. Majd az otthoni enyhülés és változások miatt a következõ
Kongresszus, 1988-ban elmaradt, illetve a XXVIII Clevelandi Magyar Találkozó
kereteiben lett megtartva. Azóta is az évi Magyar Találkozó alkalmával
találkozott a még életben lévõ Elnökség.

Mikor 1989-ben az elsõ Bush elnök hivatalba lépése alkalmából Kissinger
elõjött újra javaslatával, hogy Amerika engedje a közép európai országokat
beolvadni, a Világtanács nevében Dr. Nádas János, mint elnök, én mint
fõtitkár, készítettünk egy beadványt, amire két hónappal késõbb kaptunk
választ, hogy beadványunk nagyon fontos és hasznos volt, és megnyugtattak
bennünket, hogy a Kissinger javaslatot elvetettek. Levelek csatolva.

Az 1990-es évek elején elhatároztuk, hogy új név alatt mint Magyar Nemzeti
Világtanács tovább folytatjuk a tevékenységet. Mivel a résztvevõk kezdtek
kiöregedni, Világkongresszusok helyett a novemberi Magyar Találkozók
alkalmával jött össze az elnökség.

1999-ben Nt. Dömötör Tibor Elnök kéréssel fordult a magyar
külügyminisztériumhoz, hogy a belsõ romboló munkát magakadályozandó, hozzák
nyilvánosságra az emigrációs csoportokba beépített ügynökök névsorát.

Egyik talán legjelentõsebbnek szánt, de sajnos nem sok sikerrel járó
lépésünk volt 2000-ben egy NYILT LEVEL HAZANKHOZ felhívás szerkesztése (lásd
alább). Ezt elküldtük a Magyarországi illetékeseknek, az Orbán kormánynak és
a sajtónak, és rátettem az Internetre. A kezdeményezés sajnos, minden
eredmény nélkül maradt kivéve néhány konzervatív folyóiratot, amelyek
leközölték. Pedig a magyarországi helyzet nem javult, csak romlott, és nagy
szükség lett volna a mi támogatásunkra.

Az elnökség tíz tagból állt, saját országuk magyar szervezeteit képviselve.
Az USA-ból általában 3, és a többiek országonként egy-egy tag. Én mint a Dr.
Nádas János által kinevezett fõtitkár vettem részt. János halála után
Dömötör Tibor Ref. Püspök vette át az elnökséget. Az Elnökségben az évek
során az emigráció szine-java szerepelt, mint pl. Bozsóki János, Böröcz
József, Dr. Chászár Ede, Dr.Czettler Antal, Helcz Tibor, Farkas László,
Fazakas Ferenc, Dr. Gyallay-Pap Domokos, v. Hetyey Sándor, dr. Jajczay
Frigyes, Major Tibor, v. Martonfalvay Hugó, dr. Nádas Gyula, Dr. Nádas
János, Pásztor László, Szén József, Vass Albert, Walter István, Zolcsák
István, hogy az ismertebbeket említsem.

2001-ben Dr. Nádas Gyula, aki Tibor halála után ellátta az elnöki teendõket,
felkért, a többi elnökségi tag jóváhagyását elõlegezve, hogy mint "elnökségi
tag, lendülj teljes aktivitásba." Viszont közben az MVSZ munkája fellendült.
Egyik barátom szerint Csoóri S. elnöksége alatt az MVSZ káderátmentõ volt.
Csak példának: Pálffy Picur, Pozsgai, vagy a felvidéki Dobos, akinek a neve
rajta van a csehek ügynöklistáján kulcsfigurák voltak Csoóri S elnöksége
alatt. Mivel ez megváltozott, úgy éreztem, hogy a megváltozott MVSZ
támogatása nagyobb eredménnyel jár, így Gyula Bátyánk tudtával és
jóváhagyásával, aktívabb lettem az MVSZ-ben és idõmet egy autonómiáról szóló
tanulmányra szenteltem, aminek magyar fordítását az MVSZ adta ki. Most is
úgy érzem, hogy a Világszövetség fontos szerepet tud betölteni, ezért mellé
kell állnunk.

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
------------------------------------------------------

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.