Magyarságtudományok oktatása kezdődik januárban

Az eddig megjelent Magyarságtudományi Füzetek tematikájával oktatási programot indít a Magyarok Világszövetsége által alapított Szent László Magyarságtudományi Akadémia.
Az egyes Magyarságtudományi füzetek anyagát 3-6 előadásban adják elő a neves szerzők, illetve esetenként a kötetek szerkesztői.
2012. január 16. és június 15. között sorra kerülő, átlagosan heti 4 órányi előadások hallgatói az ezt követő vizsgaidőszakban ingyenesen jelentkezhetnek vizsgára. A vizsgát sikeresen letevő hallgatóknak az MVSZ Szent László Akadémiája a  magyarságtudományok alapjainak elsajátítását igazoló elismervényt ad.
Az érdeklődők jelentkezését a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre várják.
A 2011. január 10-ig jelentkezők teljes ingyenességet élveznek. A később beiratkozók díjfizetés ellenében vehetnek részt az oktatási programban.
Alább közzétesszük a 15 előadássorozat előzetes oktatási programját jelezve, hogy az 2012. január 16-án válik véglegessé. Az előadásokra hét közben  18-20 óra között, illetve szombaton 9-13 óra között kerül sor.
Kérjük a jelentkezőket írják meg mobiltelefon számukat is, és jelezzék, hogy részükre – figyelembe véve a fent jelzett időpontokat –, a hét melyik két napja volna a legalkalmasabb.
Budapest, 2011. december 21.
Szent László Magyarságtudományi Akadémia
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

 A Magyarságtudományok alapjai
Oktatási program
2011-2012. tanév


MTF-1
Hogyan lettünk finnugorok?
Dr. Bakay Kornél


MTF-2
Győztes csatáink: Pozsonyi diadal, Cserhalmi ütközet
Tóth Sándor
1.     A Pozsonyi csata hadtörténeti jelentősége
2.     A Cserhalmi ütközet hadászati és politikai jelentősége
  1. Árpád nagyfejedelem sírja és a királysírok kérdése


MTF-3
Letagadott eleink, a szkíták
Pápai Szabó GyörgyMTF-4
Hogyan történhetett?!
Kiáltvány Trianon 90. évfordulóján
Bottyán ZoltánMTF-5
A magyar lélek
Molnár V. József
      1.  Fejlődéslélektan 
      2. A magyarság küldetése


MTF-6
A magyar nyelv
Kiss Dénes
A titokzatos ősnyelv – 6 előadásMTF-7
A magyar írás
Friedrich Klára:
           Az ősi székely-magyar rovásírás
1.  Írástörténeti alapfogalmak. A rovásírás története, I.
2.     A rovásírás története, II.
3.     A rovásírás alapfogalmai. A rovásírás elsajátítása, I.
4.     A rovásírás elsajátítása, II. Rövidítéses rovásírás elsajátítása
5.     A számrovás elsajátítása. Hangos olvasás gyakorlása és vizsga előkészítés
   

MTF-8
Pilisi titkok, pálos barátok
Gönczi Tamás


MTF-9
Grandpierre K. Endre emlékezete
Dr. Grandpierre Atilla:
A magyar nemzet őshonossága és őstörténete
1.     A magyarság eredete
2.     A Kárpát-medence újkora, rézkora, bronzkora és vaskora
3.     Szkíták, szarmaták, hunok, avarok
4.     Árpád nagykirály és a magyar közszabadság
5.     A magyar közszabadság bukása Géza nagykirály idején
6.     Magyarország kiterjedése, népessége, a magyarság szerepe a világtörténelembenMTF-10
Élet a Szent Korona jegyében  
dr. Tóth Zoltán József

MTF-11
Magyarságtudatunk forrásvidékei
Cúth János

MTF-12
Kárpát-medencei magyar ősiség
Darai Lajos
1.     Ember a Földön és Isten tenyerén a Kárpát-medencében
2.     Ember a Földön és Isten tenyerén a Kárpát-medencében
3.     Őstörténetünk legnagyobb tanulsága: Európa mi vagyunk
4.     Műveltségünk magyar természetünk


MTF-13
A Kárpát- medence, mint a magyarság bölcsője
Tomory Zsuzsa
       1. A magyarságtudomány és első megjelenése – Magyar Adorján
       2. Ismerjük meg hazánkat
       3. Magyarság emlékőrző tehetségeink
       4. Ismerjük meg anyanyelvüket
       5. Nyelvünk őrei: a mindenkori magyar szent kötelessége
       6. Nevelési alkalmak. Erkölcstan, nyelv, történelem, néprajz, néphagyomány


MTF-14
Az indiai-szkíta kapcsolat
Dr. Aradi Éva
1.     A szakák, az ázsiai szkíták birodalma
2.     A jüeh-csik. A kusán világbirodalom
3.     Indo-szkíták, indo-pártusok
4.     A hsziung-nuk Kínától a Kárpát-medencéig
5.     A hsziung-nuk Atilláig.
6.     Kusánok és heftaliták
7.     A heftaliták utódai Indiában
8.     Összegzés. Jövőnk Ázsia.

MTF-15
Hősiesség, tisztesség, méltóság
Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc
Rácz Sándor

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
7373/111221Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.