Beszámoló a CET-ről

Az Országház felsőházi termében, 2011. december 9-én tartotta alakuló ülését a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET). Erről az eseményről számol be alább egy résztvevő.

 

Feltehetően a Civil Összefogás Fórum megalakulásakor jelen volt szervezetek kaptunk FELHÍVÁST JELENTKEZÉSRE (lásd mellékelve).

 

Az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom egyik alapító tagjaként jelentkeztem a felhívásra, és további civil szervezetek meghívását is ajánlottam a CET szervezőinek, elsősorban a Magyarok Világszövetségét. Tudomásomra jutott, hogy a magyarság e legnagyobb és legrégibb „civil” (= nem kormányzati) szervezete NEM kapott felkérést a részvételre. Ezért a www.mvsz.hu honlapon is olvasható, az MVSZ erkölcsi alapja című nyilatkozatból – http://www.mvsz.hu/sajtoszolgalat/20101014_erkolcsi.html – közel 200 példányt vittem magammal, és adtam a résztvevők kezébe. Jellemző, hogy a zászló-megáldásra felkért szerzetes atya az akaratlannak vélt mulasztás miatt azonnal szólni akart a szervezőknek, míg mások MVSZ-ről tájékoztató lapja mintegy hanyagul ottmaradt a padsorok között.

 

            A tanácskozásnak nevezett ünnepélyes összejövetelen csak a felkért előadók beszélhettek. Nagyon szép, keresztény szellemű és hazafias beszédeket hallhattunk. Balázs atya kedves humorral kezdte: „idejövet még nem gondoltam, hogy a bibliai Jónáshoz hasonlóan egy CET gyomrában találom magam…”

Mivel sokkal több meghívott és „illusztris” vendég volt, mint ahányan szót kaphattak, az elnök üdvözölt egy jeles vendéget, azután másiknak adott szót, – így a NOE elnökét is köszöntötte, de a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége elnöke, a NOE korábbi elnöke tarthatott előadást. Ő beszélt a családi értékek megőrzésének fontosságáról, de a magyarság fogyásáról is, megállapítva, hogy viszonylag az erdélyiek helyzete kedvező. Sajnálja, hogy egyre kevesebben emlékeznek úgy Magyarországra, ahogy pl. a csángók, akik hazánkat Szent István Országának nevezik ma is. Egy „sztorit” is beleszőtt a mondanivalójába, egy Kolozsvár melletti kis faluból Pestre érkezett néniről, aki lehet, hogy csak nagyobb falunak gondolta Budapestet – vélte az ifjú elnök (?!) –, és aki addig nem akart meghalni, amíg nem látta a Magyarok Házát. Magyarázatul hozzátette: vagyis, a Parlamentet. Aztán a néni, amikor elvitték a Parlamenthez, már be sem akart menni, csak leült és sírt. (Nekem óhatatlanul az jutott eszembe erről, hogy mivel az erdélyi magyarok nagyon jól ismerik a Budapest V. kerületi Semmelweis u. 1-3. alatti Magyarok Házát, a Magyarok Világszövetsége székhelyét, az a néni talán éppen azért sírt, mert Pesten olyan magyarokra talált, akik NEM ISMERTÉK a Magyarok Házát!)

Interneten utánanéztem, mit lehet tudni erről a magyar családszervezetről és ifjú elnökéről. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége „hosszas képzési és szervezetépítési folyamat eredményeként” alakult meg 2001-ben, amikor a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) már 14 éve fennállt, és évek óta számos nemzetközi családszervezetben is tevékenykedett. Emlékszem, hogy 1998 és 2002 között a Fidesz volt kormányon... Én már meg sem kérdezem: a Magyarok Háza = Parlament „mini-sztorit” miért volt fontos a Felsőházban, egy ilyen ünnepélyes „tanácskozáson” megemlíteni, 350 meghívott Kárpát-medencei civil előtt.)

           

Az ú.n. tanácskozás végén felolvasták a CET elfogadandó, közös állásfoglalását, amely sok, valóban elfogadható nyilatkozatot tartalmazott, köztük a magyarok szlovák állampolgárságuktól történő megfosztása elleni tiltakozást is (bár a benesi dekrétumokról egy szó sem esett, pedig amíg azok érvényben vannak, mi más várható a szlovák kormánytól?!), – és itt mindenki feltehette a kezét. Ezután bejelentették azt, ami miatt a ruhatárosok már előre kíváncsiak voltak: mikor mehetnek haza, maradunk-e estig, – tehát, hogy kb. 80 civil, „szavazati joggal” bíró küldött részére az állófogadás után folytatódott a program. Nem tudom, kik számára, azt sem tudom, kik határozták meg, hogy kinek legyen szavazati joga. (Lehet, hogy „nem jól figyeltem?”)

            Végül is tetszett a CET programja, a szép beszédek és a gyönyörű felsőházi terem, csak egyetlen kérdés foglalkoztatott egész idő alatt: Valóban a magyarság érdekeit akarják-e képviselni a rendezvényt támogató politikusok, ha a magyarság legnagyobb, legrégibb, és 11 éve állami támogatás nélkül is a legerősebbnek bizonyult „civil” szervezete, a Magyarok Világszövetsége NÉLKÜL próbálnak „nemzeti egységet” létrehozni? – Mert ha a jelenlegi magyar kormány komolyan gondolja nemzet-felemelő küldetését, a Magyarok Világszövetsége „a jobb keze” lehetne ez ügyben, csak végre fel kellene vennie az MVSZ-szel a kapcsolatot.

 

Kincsesné Salca Mária

 

 

 

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSRE

 

 

Kedves Civil Társunk!

 

2011. december 2-án (KSM: ez később dec. 9-re változott) történelmi jelentőségű találkozóra kerül sor a magyar Parlament Felsőházi Termében. Megtörténik a Kárpát-medencei Civil Háló kiépítése, melynek képviseletét a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) látja el. Az alapítók és a szervező bizottság az Önök szervezetét is szeretné résztvevőként üdvözölni az első plenáris ülésen.

A parlamenti beléptetés biztosítása céljából, kérjük, jelezzék annak a személynek a nevét, aki képviseli társaságukat. A részvétel ingyenes. A jelentkezéseket az e-mailen történő visszajelzés után vesszük figyelembe, tekintettel a férőhelyek korlátozott voltára (info@civilosszefogas.hu). Az elfogadásról a meghívó megküldésével értesülhetnek. Jelentkezési határidő: 2011. november 15.

Reméljük, hogy a következő években részt vesznek a fórumokon és szándékuk szerint a munkabizottságokban is szerepet vállalnak.

Célunk a nemzetépítés és a szellemi honvédelem azonos lelki közösségben, közös nemzettudattal. "Nihil de nobis, sine nobis" – Semmit rólunk, nélkülünk.

 

Tisztelettel: a CET szervező bizottsága

 

 

A CET programja

 

 

 

Himnusz. Megnyitó, a megjelenteket (köztük a Tanácskozás fővédnökét: Dr. Schmittné Makray Katalint) köszönti: Dr. Csizmadia László CÖF-CÖKA elnök

A résztvevőket és a ("Nihil de nobis, sine nobis" feliratú) CET zászlót megáldja: Dr. Barsi Balázs (ferences atya) OFM

A Köztársasági Elnök Úr üzenetét felolvassa: Kiss Norbert, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Hivatalának vezetője

A nemzeti összefogás és a nemzeti önvédelem fontossága, hatása az Európai Unióra: Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

A civilek, az egyház és a kormány együttműködési formái: Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár

A civil társadalom helye a magyar nemzetpolitikában: Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár

Tervek és feladatok a kultúra és honismeret hatékony fejlesztésére: Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke

Az oktatás, anyanyelv és a tudomány szerepe a Kárpát-medencei magyarság életében: Dr. Bodó Barna MCSZESZ elnök

Az egyházak és a civil társaságok kapcsolatrendszerének jelentősége: Dr. Osztie Zoltán KÉSZ elnök

Nagycsaládosok szerepe - a család szolidaritás, mint az élet garanciája: Dr. Szabó Endre a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége elnök

Az ifjúság nemzettudatra nevelése, a sport és a szabadidő értelmes felhasználása: Dr. Zsoldos Ferenc MNT Civil Konzultatív Testület elnökhelyettes

Az önfoglalkoztatás, a környezetvédelem és a nemzeti önvédelem feladatai: Dr. Csizmadia László FATOSZ elnök (nem azonos a CET plenáris ülését levezető, MÁSIK dr. Csizmadia Lászlóval)

Állásfoglalások, előterjesztések elfogadása: Tarics Péter a Széchenyi István Polgári Társulás elnöke

Zárszó, Szózat.

 

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

7369/111212

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.