A kulturális államtikár beavatása az egyetem tervébe

November 8-�n a Magyarok Vil�gsz�vets�ge sz�kh�z�nak Csontv�ry term�ben tartott tan�ri �rtekezletet �s szakmai megbesz�l�st a Miskolci B�lcs�sz Egyes�let. A tan�cskoz�st megtisztelte jelenl�t�vel Patrub�ny Mikl�s, a Magyarok Vil�gsz�vets�g�nek eln�ke �s Sz�cs G�za �llamtitk�r. A tan�cskoz�st az egyes�let eln�ke Dr. Gy�rf�s �gnes vezette.

 

Sz�cs G�za �llamtitk�rt a Miskolci B�lcs�sz Egyes�let �r�k�s tagj�v� v�lasztott�k, aki a megtisztel� d�nt�st meleg szavakkal k�sz�nte meg.

 

Patrub�ny Mikl�s m�ltatta a Miskolci B�lcs�sz Egyes�let t�bb, mint k�t �vtizedes munk�ss�g�t, k�l�n�sen a magyar �st�rt�neti kutat�sok eredm�nyeinek oktat�s�ban bemutatott teljes�tm�ny�t. Az MVSZ eln�ke ismertette a Keres�nk sz�zezer magyar embert! c�m� gy�jt�st, amelynek c�lja a Magyars�gtudom�nyi Egyetem �letre h�v�sa. Az �llamtitk�rhoz sz�lva kijelentette: Nem k�rj�k a korm�ny seg�ts�g�t ehhez, mert ezt az egyetemet �letre h�vni a magyar nemzet feladata, de azt k�rj�k, hogy amennyiben �rt� sz�nd�kot tapasztalnak, mely akad�lyozn� a Magyarok Vil�gsz�vets�g�nek e nagy v�llal�s�t, �gy a g�ncsoskod�kkal szemben l�pjenek fel. Bejelentette: ha siker�l l�trehozni a Magyars�gtudom�nyi Egyetemet, az anyaint�zm�ny�nek fogja tekinteni a Miskolci B�lcs�sz Egyes�letet, tiszteletbeli el�lj�r�ja pedig Dr. Gy�rf�s �gnes lesz.

(Keres�nk… http://www.mvsz.hu/szazezer_magyar/szazezer_felhivas.html )

 

V�lasz�ban Sz�cs G�za m�ltatta az MVSZ eln�k�nek munk�ss�g�t, kolozsv�rik�nt k�l�n kiemelve Patrub�ny Mikl�s felmen�inek hozz�j�rul�s�t Erd�ly f�v�ros�nak k�zigazgat�s�hoz �s kultur�lis arculat�nak alak�t�s�hoz. (�kapja m�sf�l �vtizedig Kolozsv�r polg�rmestere, d�dapja pedig a M�ty�s kir�ly szoborbizotts�g eln�ke)

A miskolci sz�khely� egyes�let egyike azoknak, amelyek ig�nybe vett�k a Magyarok Vil�gsz�vets�ge �ltal a vid�ki int�zm�nyek sz�m�ra felk�n�lt 50%-os kedvezm�nyt. (A vid�k el�nyben az MVSZ Magyarok H�z�banhttp://www.mvsz.hu/sajtoszolgalat/20111016_magyarokhaza.html )

 

MVSZ Sajt�szolg�lat

7339/111112

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.