Civil diplomácia mesterfokon

 

Civil diplomácia mesterfokon, így lehetne a Kanadában, Québec államban élő, magyar származású Szucsán Károly levelét jellemezni, amelyet a minap írt Franciaország budapesti nagykövetének René Roudaut-nak. Ez a levél jól példázza azokat a szinte felbecsülhetetlen tartalékokat, amelyek a civil diplomáciában rejlenek, esetenként túlszárnyalva a hivatásos diplomácia lehetőségeit is. A szerző hozzájárulásával sajtószolgálatunk alább nyilvánosságra hozza a francia nyelven írott levelet és annak magyar nyelvű fordítását.

 

 

 

 

René Roudaut őexcellenciája részére

Budapesti nagykövet

1062 Budapest, Lendvay u. 27

 

 

Tisztelt Nagykövet Úr!

 

Most szereztem tudomást arról az incidensről, amely Prof. Dr. Bokor Imre úrral történt, a követség által az 1956-os Forradalom alatt elhunyt újságíró, Jean-Pierre Pedrazzini tiszteletére rendezett megemlékezés alkalmával.

 

Magyar származású francia lévén fájlalom a követségi alkalmazott ítélőképességének hiányát, amely által kizárta az ünnepségről Bokor urat, jobboldali radikalizmusát hozva fel téves érvként.

 

Bokor úr kiemelkedően ismert az emberi jogok védelméért, nem tagja egyetlen mozgalomnak és pártnak sem, személye ismeretének ilyen hiánya egyszerűen elfogadhatatlan a diplomáciában. A követség ezen állásfoglalása fenntartja és elmérgesíti a magyarok ellenérzését Franciaországgal szemben, amelyet az ezeréves Magyarország 1920. június 4-i megsemmisítéséért tesznek felelőssé.

 

Nincs szükségünk olajra a tűzre, Franciaországnak a megnyugvást kell keresnie, segítve az elcsatolt területek magyarjait az autonómia-követeléseikben, hogy megőrizhessék identitásukat és kultúrájukat, mely ezer éve gazdagítja Európa népeit. A világnak minden érdeke oltalmazni ezt az örökséget, mely idővel az emberiség kincsének bizonyul. Ezért kérem, legyen tárgyilagos a magyarokkal szemben!

 

 

Tudatában kell lennie, hogy a magyarok Európa első népe, nyelvük egyike a legősibbeknek, mely a Kárpát-medencében fejlődött ki. A magyarok démonizálása egy olyan hiba, mely nem vált az emberiség javára, ideje hát újraírni a történelem rájuk vonatkozó részét. Ami a Bokor úrral történt incidenst illeti a legkevesebb, amit a követség tehet, hogy bocsánatot kér. Ezt várják a franciák.

 

Fogadja Nagykövet Úr tiszteletteljes üdvözletemet.

 

 

 

Szucsán Károly

képzőművész

2011. november 1. 

 

Másolat: Külügyminisztérium, Párizs

 

 

 

 

Son Excellence M. René Roudaut

Ambassadeur à Budapest,

Lendvay utca 27, 1062 Budapest, Hongrie

 

 

Monsieur l'Ambassadeur,

 

Je viens d'apprendre l'incident concernant M. le Prof. Dr. Imre Bokor, lors de la cérémonie de commémoration organisée par l'ambassade en mémoire du journaliste Jean-Pierre Pedrazzini, mort durant le soulèvement de 1956.

 

En tant que français de naissance, d'origine hongroise, je déplore le manque de jugement du préposé de l'ambassade, invoquant faussement l'extrémisme de droite de monsieur Bokor, pour l'exclure de la cérémonie.

 

Ce manque de connaissance au sujet de la personnalité de Mr. Bokor qui est hautement connu pour la défense des droits de l'homme, n'étant affilié à aucun mouvement, ou parti politique, est tout simplement inacceptable en diplomatie. Cette attitude de l'ambassade envenime et entretient parmi les Magyars, leur antagonisme contre la France , qu'ils tiennent responsable pour la destruction de la Hongrie millénaire, le 4 juin, 1920.

 

Nous n'avons pas besoin de l'huile sur le feu, alors que c'est de l'apaisement que doit chercher la France , en aidant les Hongrois dans leur demande d'autonomie des territoires détachés, pour qu'ils puissent sauvegarder leur identité et culture, qui a enrichie les peuples de l'Europe, depuis des millénaires. Le monde a tout intérêt de sauvegarder ce patrimoine qui s'avérera avec le temps comme un trésor de l'humanité. Donc, s.v.p. de l'objectivité envers les Magyars!

 

Vous êtes sensé de savoir que les Magyars sont le premier peuple de l'Europe et que leur langue est une des plus anciennes, qui s'est développée dans le Bassin des Carpates. La diabolisation des Magyars a été une erreur qui n'a pas servi l'humanisme, il est temps de réécrire l'histoire à leur sujet. En ce qui concerne l'incident de Mr. Bokor le moins de ce que l'ambassade peut faire c'est de s'en excuser. Ce à quoi s'attendent les Français.

 

Veuillez agréer Monsieur Ambassadeur mes respectueuses salutations.

 

 

 

Charles Sucsan

Artiste en art visuel

2011-11-01

 

C.C.: Ministre des Affaires Étrangère, Paris

 

 

     René Roudaut és Németh Zsolt

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7329/111106

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.