Bíró Lajos szobrai - Kiállítás az MVSZ székházában

A Magyarok Vil�gsz�vets�ge budapesti sz�kh�z�nak Csontv�ry term�ben Patrub�ny Mikl�s, az MVSZ eln�ke nyitotta meg B�r� Lajos, M�t�szalk�n �l� szobr�szm�v�sz ki�ll�t�s�t. A m�v�szt f�ldijek�nt k�sz�nt�tte  dr. Kelemen Barnab�s, a F�v�rosi �nkorm�nyzat aljegyz�je. Az est h�zigazd�ja Fuksz S�ndor, az MVSZ K�rp�t-medencei T�rs�g�nek aleln�ke volt.

 

Megnyit� besz�d�ben m�ltatlanul ismeretlennek nevezte az MVSZ eln�ke B�r� Lajost, akinek sz�mos, monument�lis k�zt�ri alkot�sa hirdeti m�v�szi er�nyeit. Patrub�ny Mikl�s Fadrusz J�nos m�v�szet�vel �ll�totta p�rhuzamba B�r� Lajos alkot�sait. B�r� Lajosnak nincs Budapesten szobra, �s ez egyben els� ki�ll�t�sa Magyarorsz�g f�v�ros�ban.

 

A megnyit�n jelen volt Varga Melinda, a F�v�rosi �nkorm�nyzat m�v�szeti f�oszt�ly�nak vezet�je, F�l�p Istv�n orsz�ggy�l�si k�pvisel�, Pr�kai G�bor, a K�pz�- �s Iparm�v�szeti Lektor�tus f�oszt�lyvezet�je, Szajk� G�bor, a s�toralja�jhelyi Patr�nus Alap�tv�ny eln�ke. Megtisztelte jelenl�t�vel a m�v�szt a Budapestre l�togat� Dr. B. Nagy J�nos, a Namur-i (Belgium) Egyetem professzora, a Magyar Tudom�nyos Akad�mia k�ltagja is.

 

Sajt�szolg�latunknak nyilatkozva a m�v�sz �r�m�nek adott hangot az�rt, hogy v�gre Budapesten is ki�ll�that.

 

B�r� Lajos ki�ll�t�sa 2011. december 9-ig tekinthet� meg a Magyarok H�z�ban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Turul – Rakamaz

 

     D�szk�t S�rk�ny�l� Szent Gy�rggyel – Feh�rgyarmat

 

 

               1956-os eml�km� – Nagyk�ll�

 

               K�lcsey Ferenc szobra - Ny�regyh�za

 

                  B�thory Istv�n – �pusztaszer

 

                          Zajti Ferenc – �jfeh�rt�

 

Sz�chenyi Istv�n – M�t�szalka

 

II. R�k�czi Ferenc - S�toralja�jhely

 

              A szobr�sz �s alkot�sa: B�r� Lajos �s a m�lenk�j robotra elhurcoltak eml�km�ve – V�s�rosnam�ny

 

 

MVSZ Sajt�szolg�lat

 

7340/111117

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.