Magyari népek - Székelyek - Magyar Adorján elmélete - 8. rész

Sokan vallják, hogy az eddig megjelent tizennégy magyarságtudományi füzet közül az Amerikai Egyesült Államokban élő Tomory Zsuzsa összeállításában megjelent tizenharmadik füzet, címe A Kárpát-medence, mint a magyarság bölcsője – Magyar Adorján életműve, a leginkább figyelemreméltó. A méltatlanul mellőzött Magyar Adorján által már 1914-ben leírt felismerést, mely szerint a magyarság őshazája a Kárpát-medence, mi több, a magyarság Európa ősnépe, a nemzetközi tudomány genetikai vizsgálódások alapján fényesen igazolta. A lexikális tudású Magyar Adorján többi felismerésének igazolása, illetve cáfolata a jövő nemzedék feladata. Sajtószolgálatunk heti három alkalommal, összesen 18 részben közzéteszi Magyar Adorján összefoglalását a magyar nép etnogeneziséről, valamint a belőle elszármazott további 16 magyari, azaz rokon nép jellegzetességeiről úgy, ahogy az az MTF-13-ban megjelent. Tekintettel e sorozat jelentőségére, minden egyes részt angolul is közzéteszünk, Tomory Zsuzsa és Botos Margaret fordításában.

Kiadványunkban Magyar Adorján idézett szövegeinek sajátos, egyedi stílusát, mondatfűzését, összetett, régies mondatszerkezetét – e nagy tudósunk iránti tiszteletből és megbecsülésből –érintetlenül hagytuk. Ugyanígy archaikus, latinos stb. szóhasználatát is (pl. katholikus, schematicus, mythicus stb.). Éppígy a maitól eltérő helyesírási gyakorlatát is, így az általa tudatosan és következetesen használt és egybeírt szavaknál: pl. amiszerint, amiértis, máris, nemis, fajunkbeli, egymássalhangzós, mindamivel, semmiesetre, egyideig, mégegyszer, nemsokkal, megvolt, hogypedig, föntemlített, nemmagyar, elégis, egyszótagú, mégcsak, miutánpedig, vagypedig stb. stb. Szóhasználatát nem javítottuk a mai helyesírási gyakorlatnak  megfelelően az általa tudatosan írt és használt szavak esetében, pl. olyképen, legfőképen, épen stb. (Egy-két későbbi írásában már ő is – nagyon ritkán – írja e szavakat két „p”-vel.)  Mindezzel az eredeti írások hangulatának, korjellegének megőrzését kívántuk elérni. 

 

 

 

(7) Székely

 

SzekelyjelkA jászok közeli rokonai voltak a székelyek és a ka­zárok. Székely őstörzsünk más nevei voltak: szikul és szikel. Nőelvű törzseik szikánoknak neveztettek. A szé­kelyek is főkép juhtenyésztők voltak. Vallásos szimbo­likájukban szintén szerepelt a kacskaringó s azon ör­vényszerű jel, amelyet e rajzon is föltüntetek, de amely a jászoknál és kazároknál is szerepelt. Ez az ősköd, a Mindenség és a Kezdet jelképe volt. Neve: Kuza vagy Kusza. E szóból, pelazg, azaz palóc kiejtéssel, szárma­zott a görög kaosz szó is, azért mert ejtették Kósza-nak is. A székelyek szent növényei voltak a szőlő és a szekfű. De szerepelt szimbolikájukban az ékalak és ezzel kap­csolatban természetesen a zegzugvonal is. Továbbá egyik jelképük volt a fogazottélű sarló, de amelyet ők szike néven neveztek, amely szóból a német Siehel = sarló szó származott. Itáliába költözött egyik törzsük voltak a szicíliai szikulok, bár ezeket utóbb rómaiak el­latinosították. Akik azonban nem Erdélyből költöztek oda, hanem még a Dunántúlról, a mai Göcsej nevű őshazájukból. E szikulok régebben a mai Róma táján éltek és csak a rómaiak elől menekültek Délre majd Szicíliába. De tőlük származtak a római diadalívek és a rómaiak építészete és díszítményeik nagyrésze is. A római diadalívek ősei az udvarhelymegyei ”székelyka­puk” (nem a csíkmegyeiek).

 

Magyar Adorján

Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása

Kézirat, megjelent Elméletem ősműveltségünkről címen

9-70. old. Duna Könyvkiadó Vállalat, Svájc, 1978

 

 

(7) Székely

 

SzekelyjelkClose relatives of the Jász were the Székely and the Kazár groups. Other names of the Székely group were Szikul and Szikel (pronounced Sikul and Sikel). Their Szikáns (pron.: Sikan) were the matriarchal group. The Székely were also mainly shepherds. Among their religious symbols were the kacskaringo=curlicue (first drawing on the upper left) and the whirl-like symbol called örvény next to it. Both were used by the Jász and Kazár people, too.

This whirl stood for the ancient nebulae of the developing Universe. The kusza was the symbol of the Universe and of the beginning, kezdet in their vocabulary. Its name was Kuza or Kusza (a disorganized state of matter). From this the Greek word Khaos too originated with Pelazg or Palóc pronunciation, since they also called this word kósza. The holy plants of the Székely were the grapes  and the carnations (szekfű in their vocabulary). The greap leaves and the petals of carnations end in a zig-zag line. The wedge (ék) and the zig-zag (cikk-cakk in Magyar) were also part of their symbolism. A further symbol was the sickle with a zig-zag edge, which they called szike, of which the Germen Siehel originated. (Translator: as we see the English sickle too.S.T.)

One of their branches who moved to Italy were the Szikul of Sicily, they became Latinized during Roman times. The groups that moved not from Erdély, but from their original homeland in Transdanubia, where today’s Göcsej is located, settled in the region of Rome, later fled the Romans toward the South, and finally moved to Sicily. They were the originators of the Roman triumphal arches, the majority of the Roman architecture and decorations. The ancestors of the Roman triumphal arches were the székelykapúk (Székely gates) from county Udvarhely (not the ones from county Csík). (See their spiritual meaning in Az ősműveltség.S.T.)

 

Addenda from Az ősműveltség

 

Basic sounds: k, g, gy, h, and s, sz, z, zs, c, cs, k

Name of God: The Great God: Ékúr,

Sungod: Szikúr

Historical names:

Székely, Zakul, Zakur (from Kézai, Fáy Elek), Szaksza, Szakszon, Sakalasa, Sekursa, which were their patriarchal group

Szikán                      Italy’s ancient inhabitants, their matriarchal group. They still pronounce the „r” almost as „zs”

Szigin, Szigün         North of Thrace (Herodotos),                                                                     

Physical appearance: bearded (szakállasak) with a wedge shaped beard

 

Magyar Adorján

The Shortest Possible Summary of my TheoriesTitle of the Magyar original:

Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása

Published by the Duna publ. Switzerland, 1978

Arranged and translated by Susan Tomory and Margaret Botos

 

 

(folytatjuk)

 

 

 

MTF-13 - címlap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarságtudományi Füzetek

 

Sorozat-bemutató video: http://mvsz.hu/mtf/mtf_reklam.html

A kiadó terjesztőket keres, elsősorban a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken.

 

Terjesztési információ

A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 400 Ft.

A füzetek Magyarországon megvásárolhatók az újságárusoknál.

Postai úton házhoz küldve: 600 Ft.

8 füzet megrendelése esetén, házhoz küldve, postaköltség beleértve: 2400 Ft (azaz 300 Ft/pld.)

Külföldön az ár ugyanennyi, kiegészítve a postaköltségekkel, az adott ország devizájának napi árfolyamán.

 

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285

 

Külföldi átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája:

IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285

MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód:MKKBHUHB

 

Megrendeléseket az mtf.szervez@gmail.com címen fogadnak.

Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt füzeteket – tájékoztatta sajtószolgálatunkat Bősz Rudolf (+36-70-559-5116), terjesztési felelős.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

 

7238/110721

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.